Informacje dla studentów I roku

KOMUNIKAT PANI PRODZIEKAN DS. STUDENCKICH
DR AGATY WŁODARSKIEJ-FRYKOWSKIEJ

  WSZYSTKIE OSOBY PRZYJĘTE NA I ROK STUDIÓW  W  ROKU AKADEMICKIM 2021/22, KTÓRE NIE ZŁOŻĄ ŚLUBOWANIA

I NIE PODEJMĄ NAUKI NAJPÓZNIEJ DO 18 PAŹDZIERNIKA 2021 NIE BĘDĄ MOGŁY PODJĄC STUDIÓW NA WSMIP


 

Szanowni Państwo

 W dniu 01.10.2021 Biuro Obsługi Studenta WSMiP będzie wydawało   legitymacje  oraz umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne  w Uniwersytecie  Łódzkim. Decyzją Pana Dziekana wydawanie dokumentów będzie odbywało się  z  podziałem na grupy w wyznaczonych ramach czasowych . W związku z zapobieganiem i zwalczaniem  COVID-19 prosimy o posiadanie  maseczki ochronnej. Osoby wykazujące objawy infekcji górnych dróg oddechowych powinny do czasu wyzdrowienia pozostać w domu.

Prosimy również   o zabranie przyborów do pisania oraz dowód osobisty.

 

LEGITYMACJE STUDENCKIE

Przy wpłatach   na konto  UŁ-WSMiP  za legitymacje studenckie w  wysokości 22 zł prosimy  w tytule operacji  dopisywać  imię  i nazwisko oraz kierunek studiów. Kopie dowodów wpłaty prosimy przesłać  do Biura Obsługi Studenta  WSMiP  na adres mailowy Pani obsługującej Państwa  kierunek studiów.

Aby otrzymać legitymację studencką w dniu  01.10.2021 wpłatę należy dokonać  do dnia24.09.2021. Wpłaty po 24.09.2021 będą generować wydruk legitymacji w terminie późniejszym. Osoby podejmujące studia na więcej niż jednym kierunku studiów otrzymują  jedną legitymację , którą wydaje dziekanat kierunku podstawowego. Osoby posiadające legitymację wydaną na  innym kierunku UŁ, nie dokonują opłaty za legitymację.

W przypadku rezygnacji z podjęcia studiów, uprzejmie prosimy o przysyłanie oświadczenia o rezygnacji ze studiów.   Oświadczenie o wyborze kierunku podstawowego oraz druk rezygnacji ze studiów można pobrać na stronie WSMiP w zakładce strefa studenta-komunikaty dla studentów I roku.

 

Nr konta bankowego dla wpłat za legitymacje studenckie

Uniwersytet Łódzki, ul.Narutowicza 68, 90-136 Łódź

Bank Polska Kasa opieki SA II oddział w Łódzi;

87 1240 3028 1111 0010 2942 9504

Inauguracja roku akademickiego na WSMiP odbędzie się  w systemie hybrydowym, w dniu 30.09.2021 o godz.12.30. Szczegóły dotyczące inauguracji  prześlemy odrębnym komunikatem

 Zespół Biura Obsługi Studentów  WSMiP

1.    Podział roku akademickiego

2.    Regulamin studiów na UŁ obowiązujący od 1 października 2021

3.    Przedmioty niepodlegające warunkowemu zaliczeniu dla programów kształcenia realizowanych od roku akademickiego 2018/2019

4.    Ślubowanie

5.    Oświadczenie o wyborze kierunku podstawowego

6.    Oświadczenie o rezygnacji ze studiów

7.    Opłata za legitymację

8.    Zapisy i warunki zaliczenia zajęć WF

9.    Obowiązkowy Kurs BHP dla studentów 1 roku (dodatkowe informacje)

10. Obowiązkowe Szkolenie biblioteczne dla studentów 1 roku

11. Obowiązkowy Kurs Prawo Autorskie dla studentów 1 roku (dodatkowe informacje)

12. Procedura ubiegania się o Indywidualną Organizację Studiów

13. Test diagnostyczny z języka obcego oraz deklaracja wyboru

14. Ubezpieczenie NNW dla studentów i doktorantów UŁ

15. Dla niepełnosprawnych studentów i doktorantów

16. Witamy na UŁ

17. Zasady odpłatności za usługi edukacyjne

18. USOSWeb

19. Praktyki studenckie

 

 

 • 75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
  75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
 • Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
  Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
 • Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
  Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
 • Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
  Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
 • Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
  Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
 • Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
  Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
 • 10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
  10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
 • „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
  „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
 • Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
  Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
 • Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)
  Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)