Absolwenci

 

Błażej Moder pracę magisterską na temat Procesy i metody budowania partnerstwa regionalnego na przykładzie Regionalnych Strategii Innowacji — wskazania dla woj. łódzkiego obronił na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Obecnie doktorant w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej. Uczestnik międzynarodowych programów stypendialnych w Chinach, Holandii i Stanach Zjednoczonych. 
Zawodowo związany z sektorem publicznym. W latach 2006–2007 Zastępca Dyrektora Departamentu ds. Rozwoju i Strategii w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej SA; odpowiedzialny za nadzór nad polityką informacyjną i promocyjną spółki. Od roku 2007 związany z Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego SA. Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu. 
Członek Rady Programowej Spółki Telewizja Polska SA — oddział w Łodzi. Członek Rady Fundacji Projekt Łódź. Ekspert ds. samorządu terytorialnego w Centrum im. Adama Smitha w Warszawie.

Dominika Ostrowska jest Przedstawicielem Urzędu Miasta Łodzi w Brukseli. Zajmuje się m.in. reprezentowaniem miasta 
w kontaktach z instytucjami UE, placówkami dyplomatycznymi 
i organizacjami skupiającymi miasta europejskie (Eurocities, Cities for Cohesion). Ponadto odpowiada za organizację i bierze udział w licznych wydarzeniach promocyjnych. Ukończyła specjalizację Euromarketing w 2002 r. W ramach wymiany studenckiej Socrates/Erasmus dwa semestry spędziła na Uniwersytecie Jean Moulin Lyon III we Francji. Jej praca magisterska, poświęcona problematyce zdolności administracyjnej Polski do udziału w polityce regionalnej Unii Europejskiej, została nagrodzona przez Marszałka Województwa Łódzkiego. Już jako studentka pracowała w Starostwie Powiatowym Powiatu Łódzkiego Wschodniego, gdzie zdobyła umiejętności nawiązywania kontaktów z międzynarodowymi partnerami i przygotowywania projektów. Następnie pełniła funkcję Asystentki Prezydenta Miasta Łodzi. Dodatkowo odbyła dwumiesięczną praktykę w Biurze Łącznikowym Landu Meklemburgia-Pomorze Przednie w Brukseli, gdzie poznała specyfikę funkcjonowania tego typu placówki. Była też praktykantką w Biurze Europejskiej Partii Obywatelskiej 
w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Kontakt:http://www.brussels.lodz.pl/

Mariusz Mielczarek ukończył zarządzanie na Uniwersytecie Vaxjo (Szwecja) oraz stosunki międzynarodowe (WSMiP, specjalizacja Euromarketing) i prawo europejskie na Uniwersytecie Łódzkim. Karierę zawodową rozpoczynał  
w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, pracując na misji w Kosowie. Od 2002 był zatrudniony w Instytucie Europejskim w Lodzi, jako  specjalista ds. funduszy strukturalnych. Prowadził wiele szkoleń z zakresu programów europejskich dla samorządów, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych. W 2004 r. wygrał konkurs na stanowisko Dyrektora Biura Regionalnego Województwa Łódzkiego 
w Brukseli. Jego zadania obejmują m.in.: reprezentowane regionu wobec instytucji europejskich, lobbying na rzecz projektów składanych przez instytucje z regionu oraz informowane samorządów, uczelni i organizacji pozarządowych 
o możliwościach budowania konsorcjów i aplikowania do różnych programów UE.

Łukasz Walewski
Dziennikarz. Pracuje jako reporter w Programie Trzecim Polskiego Radia. Specjalizuje się w tematyce zagranicznej, stosunkach międzynarodowych, marketingu politycznym i polityce krajowej. Wcześniej pracował w Radiu ZET. Jeszcze na studiach pracował w Studenckim Radiu ŻAK Politechniki Łódzkiej i odbył staże kolejno: w Radiu CADENA SER w Hiszpanii, w TVN24 w Łodzi i w Polskim Radiu Łódź. Rok studiował w Hiszpanii na Uniwersytecie w Granadzie w ramach programu ERASMUS. Posługuje się czterema językami obcymi. Jest pomysłodawcą i współzałożycielem stowarzyszenia Młodzieży Różnych Kultur ICYA, które organizowało projekty międzynarodowe w ramach programu „Młodzież” Unii Europejskiej. Uwielbia podróże, fotografię, narty, żeglarstwo, windsurfing i Hiszpanię w każdym calu ...

Ewelina Stępnik ukończyła stosunki międzynarodowe (specjalność euromarketing) na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego w lipcu 2008 r. W 2007 r., w ramach programu Socrates-Erasmus, spędziła semestr na Université Jean Moulin Lyon III we Francji. W trakcie studiów odbyła także staż w siedzibie głównej Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku (Departament Informacji Publicznej). Jej praca magisterska dotyczyła roli komunikacji marketingowej w procesie organizacji wydarzeń i konferencji międzynarodowych. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w międzynarodowych korporacjach w Wielkiej Brytanii (International Herald Tribune/The New York Times Media Group, Oxford Analytica, InterContinental Hotels Group). W latach 2008–2009 pełniła funkcję koordynatora w Departamencie Wydarzeń Międzynarodowych gazety „International Herald Tribune” w Londynie, w ramach której organizowała konferencje Oil & Money (Londyn) i Sustainable Luxury (New Delhi). Obecnie pracuje w Biurze Komunikacji Społecznej Ministerstwa Skarbu Państwa. Zajmuje się współpracą zagraniczną i dyplomatyczną.

Katarzyna Nabiałczyk 
Absolwentka stosunków międzynarodowych na Wydziale StudiówMiędzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego — specjalność euromarketing. Stypendystka Programu Socrates-Erasmus na Uniwersytecie w Genui. Była przewodnicząca IcYA — Intercultural Youth Association. Była rzeczniczka prasowa i członkini władz przedstawicielstwa regionalnego Forum Młodych Dyplomatów w Łodzi. Aktualnie zajmuje się produkcją filmową w Stanach Zjednoczonych. Członkini Komitetu na Rzecz Utworzenia Miast Bliźniaczych Pomiędzy Łodzią a Los Angeles.
Posługuje się angielskim, włoskim, francuskim i rosyjskim. 
Kontakt: knabialczyk@diplomacy.pl

Maciej Stopczyk 
Specjalność euromarketing, kierunek stosunki międzynarodowe, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, ukończył studia w czerwcu 2008 r. Pracę magisterską z zakresu projektowania strategii sprzedaży napisał w oparciu o szczegółową analizę działalności przedsiębiorstwa rodzinnego. Urodzony w Niemczech, otrzymawszy dwujęzyczne wychowanie, od najmłodszych lat uwielbiał podróże. Mieszkając w różnych częściach Europy miał możliwość zapoznania się z ekonomicznymi, politycznymi oraz kulturowymi uwarunkowaniami poszczególnych państw. Zna biegle język niemiecki, angielski oraz hiszpański. Studiował na uniwersytecie Santiago de Compostela w Hiszpanii w ramach programu Socrates-Erasmus. Doświadczenie zawodowe gromadził najpierw w rodzinnym przedsiębiorstwie, następnie odbywając staż w Dziale Exportu nowoczesnej firmy dystrybucyjnej w Alicante oraz pracując w Dziale Marketingu dużego producenta oraz eksportera odzieży i akcesoriów w Kalkucie (Indie). Obecnie jest zaangażowany w działania agencji marketingowej obsługującej największe sieci wielkopowierzchniowe w Polsce.

 • 75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
  75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
 • Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
  Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
 • Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
  Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
 • Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
  Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
 • Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
  Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
 • Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
  Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
 • 10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
  10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
 • „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
  „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
 • Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
  Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
 • Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)
  Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)