Nagrody i wyróżnienia

Rok 2013

Profesor Elżbieta H. Oleksy w Parlamencie Europejskim

W ramach warsztatów ”Actions for Gender Balance in the European Parliament - EP Elections 2014 „, które odbyły się 20 czerwca  w Parlamencie Europejskim profesor Elżbieta H. Oleksy wygłosiła referat pt. „More women in political decision-making: the role of the media”.

Warsztaty w PE są organizowane przez działy tematyczne i prowadzone zgodnie z rozporządzeniem finansowym. Nie zawsze odbywają się publicznie, ale mogą mieć miejsce w trakcie posiedzenia komisji parlamentarnej. Umożliwiają one posłom zadawanie pytań lub wymianę poglądów z ekspertami na tematy związane z pracami Parlamentu lub aktualnie poruszanymi kwestiami.


 

Profesor Tomasz Domański odznaczony
prestiżowym francuskim Orderem Palm Akademickich

Miło nam poinformować, że 11 czerwca 2013 r. prof. zw. dr hab. Tomasz Domański odebrał z rąk Ambasadora Francji Pierre’a Buhlera wysokie francuskie odznaczenie — Order Palm Akademickich, przyznawane polskim osobistościom, które w sposób szczególny przysłużyły się współpracy Polski i Francji.
 
Profesor Tomasz Domański uzyskał dyplom magisterski w zakresie administration économique et sociale Uniwersytetu w Grenoble. Obecnie piastuje funkcję dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ (od 2008 r.). Od 1993 r. jest kierownikiem Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA (studia podyplomowe w j. polskim i francuskim), prowadzonych we współpracy partnerskiej z Institut d’Administration des Entreprises, Uniwersytetu Lyon III, które od 20 lat służą rozwojowi naszego miasta i regionu poprzez kształcenie kadr menedżerskich dla polskich i francuskich firm. Profesor T. Domański w czasie wieloletniej kariery zawodowej dbał szczególnie o rozwój kontaktów między polskimi i francuskimi ośrodkami akademickimi i biznesowymi.
 
Francuskie Palmy Akademickie
Odznaczenie zostało ustanowione przez Napoleona w 1808 roku.  Obecnie Order Palm Akademickich nadawany jest na wniosek francuskiego Ministra Edukacji Narodowej dla wyróżnienia osób, które zasługami dla społeczności akademickiej i szkolnictwa przyczyniły się do upowszechnienia francuskich osiągnięć w dziedzinie działalności intelektualnej, naukowej i artystycznej. Palmy Akademickie to jedno z trzech, oprócz Legii Honorowej i Narodowego Orderu Zasługi, najwyższych odznaczeń francuskich.
 
Serdecznie gratulujemy !

prof. dr hab. Tomasz Domański, biogram naukowy
Order Palm Akademickich
Nominacja
Uroczystość wręczenia orderu — przemówienie Ambasadora Francji 
Uroczystość wręczenia orderu — prezentacja sylwetki naukowej prof. Tomasza Domańskiego
Profesor Tomasz Domański  tuż po odznaczeniu 
 
Informacja na stronie internetowej Ambasady Francji w Warszawie
Przemówienie Ambasadora Francji, Pierre’a Buhlera
Informacja — „Express Ilustrowany”
Informacja — „Gazeta Wyborcza”

 


 

Zakład Studiów Latynoamerykańskich uczestniczy w międzynarodowym projekcie edukacyjnym programu Komisji Europejskiej MISEAL Alfa III EuropeAid 2012-2014. Częścią polską projektu MISEAL kieruje prof. dr hab. Magdalena Śniadecka-Kotarska.

więcej

 


 

Profesor Elżbieta H. Oleksy w Parlamencie Europejskim

 

W ramach warsztatów ”Actions for Gender Balance in the European Parliament - EP Elections 2014 „, które odbyły się 20 czerwca  w Parlamencie Europejskim profesor Elżbieta H. Oleksy wygłosiła referat pt. „More women n ipolitical decision-making: the role of the media”.Warsztaty w PE są organizowane przez działy tematyczne i prowadzone zgodnie z rozporządzeniem finansowym. Nie zawsze odbywają się publicznie, ale mogą mieć miejsce w trakcie posiedzenia komisji parlamentarnej. Umożliwiają one posłom zadawanie pytań lub wymianę poglądów z ekspertami na tematy związane z pracami Parlamentu lub aktualnie poruszanymi kwestiami.

 


20-lecie Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
 
28 czerwca 2013 r. uroczyście świętowano jubileusz XX-lecia istnienia Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA. W Pałacu Biedermanna przy ul. Franciszkańskiej spotkali się wykładowcy programu, jego studenci i absolwenci, a także partnerzy francuscy z Uniwersytetu Lyon III i przedstawiciele biznesu.
Studia od 20 lat organizowane są wspólnie przez Ośrodek Badań i Studiów Francuskich (WSMiP UŁ) oraz Francuski Instytut Zarządzania (Uniwersytetu Lyon III) i służą rozwojowi naszego miasta i regionu poprzez kształcenie kadr menedżerskich dla polskich i francuskich firm. 
 List gratulacyjny           TV TOYA relacja  

 


W dniu 5 grudnia 2012 Katedra Studiów Transatlantyckich i Mediów Masowych WSMiP gościła Ambasadora USA w Polsce, Stephena Mulla, któremu towarzyszył Z-ca Attaché ds. Kultury Frankie Sturm. Drogę kariery dyplomatycznej Ambasadora Mulla przedstawiła obecnym Kierownik Katedry prof. dr hab Elżbieta H. Oleksy w obecności Dziekana WSMiP, prof. dr hab Tomasza Domańskiego, który wręczył Ambasadorowi Jubileuszową Księgę upamiętniającą 10-lecie WSMiP. Ambasador S. Mull spotkał się z pracownikami i studentami "amerykanistyki" i wygłosił wykład na temat swojej misji w Polsce i planów rozwoju stosunków gospodarczych i politycznych pomiędzy USA i Polską. Ku zaskoczeniu obecnych na spotkaniu, Ambasador Mull przemawiał płynną polszczyzną i ze swadą odpowiadał na pytania w języku polskim.


 

Rok 2012


Książka o Rosji-niedźwiedziu przygotowywana przez międzynarodowy zespół uczonych pod kierunkiem profesorów Olega Riabowa i Andrzeja de Lazari, została wyróżniona prestiżową nagrodą Rosyjskiego Stowarzyszenia Nauk Politycznych w kategorii: "monografia kolektywna".

 


Na zaproszenie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Pani Profesor dr hab. Krystyna Kujawińska Courtney pełniła funkcję recenzenta dorobku Profesora Johna Maxwella Cetzee w związku z procedurą nadania mu tytułu doktora honoris causa. John Maxwell Coetzee (ur. 1940 r.), laureat Literackiej Nagrody w 2003 r., jest anglojęzycznym pisarzem urodzonym w Afryce Południowej, gdzie pracował jako nauczyciel akademicki na Uniwersytecie w Kapsztadzie do 2002 roku. Po przejściu na emeryturę wyemigrował do Australii gdzie mieszka do dziś, wykładając literaturę angielską w Uniwersytecie w Adelajdzie. Jego cenione powszechnie dzieła literackie, do których m.in. należą Czekając na barbarzyńców (1980), Życie i czasu Michaela K. (1983), Mistrz z Petersburga (1994), Hańba (1999), Młodość: Sceny z prowincjonalnego życia (2007) — zostały wszystkie przetłumaczone na język polski. Wiele z nich doczekało się filmowych adaptacji, a ostatnią z jego powieści Powolny człowiek wystawiono jako operę, której prapremiera światowa towarzyszyła  uroczystości nadania Profesorowi Coetzee wspomnianego tytułu w dniu 9 lipca 2012 r.  


Dnia 14 grudnia br. w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Studiów Latynoamerykanistycznych – stowarzyszenia naukowego, które od końca lat 60. rozwija w Polsce w ramach różnych dziedzin badania nad Ameryką Łacińską.  Podczas spotkania wybrany został na okres dwóch lat nowy zarząd Towarzystwa. Miło nam poinformować, że nowym prezesem zarządu PTSL została 
prof. nadzw. dr hab. Magdalena Śniadecka-Kotarska. Serdecznie gratulujemy!


Prof. Marek Dziekan prezesem Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego

28 maja 2012 r. w Warszawie odbył się XXXIV Zjazd Orientalistów Polskich połączony z obchodami 90-lecia Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego. Podczas Walnego Zgromadzenia PTO prezesem Towarzystwa został wybrany prof. zw. dr hab. Marek Dziekan, kierownik Katedry Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki WSMiP UŁ.

 

 

Rok 2011


Miło nam poinformować, że Prof. UŁ dr hab. Stanisław Konopacki uzyskał prestiżowe stypendium Komisji Europejskiej w ramach  Lifelong Learning Programme (LLP)


Miło nam poinformować, iż w konkursie na Najlepszą Pracę Magisterską w roku akademickim 2010/2011 I miejsce zajęła

Pani Katarzyna Rytko

za pracę pt. „Sytuacja mniejszości rosyjskiej w Republice Estońskiej w latach 2004–2007 w aspekcie: politycznym, prawnym, społecznym i kulturowym”, napisaną pod kierunkiem dr. Przemysława Żurawskiego vel Grajewskiego

 

 

Miło nam poinformować, iż w konkursie na Najlepszą Pracę Licencjacką w roku akademickim 2010/2011 I miejsce zajął

Pan Artur Modliński

za pracę pt. „Powstawanie archetypów kulturowych i ich wykorzystanie w procesie kreacji wizerunku na przykładzie rządzących kobiet w Anglii i Wielkiej Brytanii”, napisaną pod kierunkiem dr. Huberta Horbaczewskiego

 

Serdecznie gratulujemy Wyróżnionym oraz Promotorom prac!


Prof. dr hab. Tomasz Domański członkiem Komitetu Polityki Naukowej

W dniu 3 stycznia 2011 r. minister Barbara Kudrycka powołała, spośród zgłoszonych kandydatów, Komitet Polityki Naukowej kierując się zasadami zapewnienia zrównoważonej reprezentacji różnych dziedzin naukowych, różnych rodzajów jednostek naukowych i dziedzin życia społeczno-gospodarczego.

Do głównych zadań Komitetu będzie należało udzielanie pomocy ministrowi przy opracowywaniu: dokumentów dotyczących rozwoju nauki oraz polityki naukowej i innowacyjnej, projektu budżetu państwa oraz planu finansowego określającego środki finansowe na naukę, krajowych i zagranicznych priorytetów inwestycyjnych, a także opiniowanie: projektów aktów normatywnych dotyczących rozwoju nauki i innowacyjności, planów działalności NCN i NCBR oraz sporządzanie merytorycznych ocen sprawozdań z ich działalności.
W skład Komitetu powołanych zostało 12 osób, w tym prof. dr hab. Tomasz Domański, dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ.

Po części inaugurującej dokonano w głosowaniu wyboru przewodniczącego Komitetu. Z inicjatywy Komitetu, funkcja ta będzie pełniona rotacyjnie przez okres 6 miesięcy. Pierwszym Przewodniczącym został prof. Henryk Górecki. W połowie bieżącego roku przewodniczenie Komitetowi przejmie prof. Tomasz Domański.


Pełna informacja znajduje się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:http://www.nauka.gov.pl/nauka/.

Źródło:  http://www.uni.lodz.pl

 


Wizyta studentów WSMiP w Parlamencie Europejskim na zaproszenie Pani Poseł Joanny Skrzydlewskiej

Grupa dziewięciu studentów Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych gościła na zaproszenie Pani poseł Joanny Skrzydlewskiej w Parlamencie Europejskim. W skład grupy studenckiej wchodzą studenci II i III roku politologii: Marcin Bartosiak, Kamila Budek, Sandra Dąbrowska, Karolina Hołówka, Monika Hołówka, Joanna Kłosińska, Paweł Luty, Maria Wiśniewska oraz Dagmara Załuska. Opiekunem był mgr Robert Czulda z Instytutu Studiów Politologicznych. Uczestnicy wycieczki wysłuchali prelekcji na temat funkcjonowania Parlamentu Europejskiego, zwiedzili jego wnętrze, a także poznali meandry unijnej pracy w rozmowie z Panią poseł Skrzydlewską.

Wyjazd studyjny do Belgii umożliwił zwiedzenie niezwykle malowniczego miejsca jakim jest Brugia, znanego jako „flamandzka Wenecja”. Nasi studenci obejrzeli między innymi starówkę Grote Markt. Istotnym elementem wyprawy było zwiedzanie Brukseli, a więc stolicy Belgii i Europy. Do najciekawszych odwiedzonych miejsc zaliczyć należy Grand Place, Katedrę św. Michała, Manneken Pis (słynna figurka siusiającego chłopca), Mini Europę (park z miniaturami najpiękniejszych zabytków Starego Kontynentu) oraz Atomium (powiększony model atomu).

Tekst: Robert Czulda


Studencki Nobel 2011 dla studenta WSMiP Pawła Rogalińskiego

 

Z przyjemnością informujemy, że Paweł Rogaliński, student V roku nauk politycznych, został laureatem Konkursu na Najlepszego Studenta RP „Studencki Nobel 2011” na etapie regionalnym, obejmującym całe województwo łódzkie. Wcześniej, na etapie uczelnianym, został wybrany najlepszym studentem Uniwersytetu Łódzkiego. W czerwcu br. Paweł Rogaliński będzie reprezentować cały region w rywalizacji o tytuł najlepszego studenta w Polsce.

Trzymamy kciuki!

 

 

Więcej informacji o etapie uczelnianym konkursu znajduje się na stronie:

http://studenckinobel.pl/?q=node/5

 

Natomiast dyplom z etapu wojewódzkiego można obejrzeć na blogu:

http://www.rogalinski.com.pl/aktualnosci/najlepszy-student-wojewodztwa-lodzkiego/

 

Na tej samej stronie warto przeczytać listę dotychczasowych osiągnięć Pawła Rogalińskiego:

http://www.rogalinski.com.pl/osiagniecia/

 

Relację z uroczystej gali konkursowej zobaczyć można na stronie:

http://umed.pl/pl/index1.php?dir=akt&mn=tresc&txt=1218

 

Serdecznie gratulujemy!

 


Prof. Elzbieta H. Oleksy została zaproszona do wygłoszenia wykładu pt. "Intimate Citizenship" przez American Studies Center, Uniwersytet Warszawski  w ramach prowadzonego przez Centrum cyklu seminariów amerykanistycznych, w którym do wygłaszania wykładów są zapraszani wybitni amerykaniści europejscy. Tematyka wykładu:

"Visual Citizenship". I have previously argued (Oleksy 2009, 2008a, 2008b) that there has existed, since the 16th century, a tradition in the arts that has aimed at bridging the gap between the private and the public, the tradition that can be found, for instance, in Mary Shelley’s Frankenstein, Zora Neale Hurston’s Their Eyes Were Watching God or black and white women’s narratives of the US South. In other words, I see a strong tradition of intimate citizenship in creativity per se. I have been continuing this project by examining how the telling of stories in the media and its reception by intersectional audiences bridge different worlds and thus connect the visual and the political.


Oleksy, H. Elzbieta. (ed). "Intimate Citizenships: Gender, Sexualities, Politics". (New York: Routledge, 2009).
Oleksy, H. Elzbieta. "Gender and Citizenship in a Multicultural Context".  
(Berlin, Peter Lang, 2008a).
Oleksy, H. Elżbieta. (red). "Tożsamość i obywatelstwo w społeczeństwie wielokulturowym". 
(Warszawa:PWN, 2008b).


Paweł Rogaliński laureatem ogólnopolskiego konkursu Polski Internet

Z dużą radością informujemy, że Paweł Rogaliński, student V roku nauk politycznych, został laureatem ogólnopolskiego konkursu Polski Internet. Jego witryna www.rogalinski.com.pl została uznana przez kapitułę konkursu za Najlepszy Blog 2010 Roku. Wydarzeniu patronowały: Ministerstwo Infrastruktury oraz Urząd Komunikacji Internetowej. Organizatorem było the World Internet Foundation. Uroczysta gala odbyła się 13 stycznia 2011 roku w Hali Stulecia we Wrocławiu. Więcej zdjęć znajduje się na stronie organizatora oraz na blogu Pawła w zakładce „Galeria”.

Przypominamy, że blog dziennikarski www.rogalinski.com.pl został już wcześniej nagrodzony przez internautów I miejscem w kategorii Życie w konkursie Bloger 2008 Roku organizowanym przez czasopismo Polityka i portal Wiadomości24.pl.

Foto: www.rogalinski.com.pl

 

 

Rok 2010


Prof. dr hab. Magdalena Śniadecka-Kotarska wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Studiów Latynoamerykanistycznych.

 

15 maja 2010 r. w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Studiów Latynoamerykanistycznych, na którym wiceprezesem Towarzystwa została wybrana prof. nadzw. UŁ dr hab. Magdalena Śniadecka-Kotarska, kierownik Zakładu Studiów Latynoamerykańskich WSMiP.


Wywiad z projektantami mody Marcinem Paprockim i Mariuszem Brzozowskim, przeprowadzony przez studentów z Koła Naukowego „INNOWATORZY”.


 

Miło nam poinformować, że prof. zw. dr hab. Elżbieta H. Oleksy została redaktorką serii wydawniczej “Routledge Advances in Feminist Studies and Intersectionality” w wydawnictwie Routledge (Nowy Jork, Londyn).

Gratulujemy


 

Miło nam poinformować, że Pani Joanna Dziuba, studentka V roku nauk politycznych na WSMiP, została laureatem wojewódzkim w konkursie na Najlepszego Studenta RP „Studencki Nobel 2010", organizowanym przez Niezależne Zrzeszenie Studentów. O tytuł najlepszego studenta w kraju będzie walczyła w czerwcu br. Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia! Więcej


Miło nam poinformować, że studenci WSMiP:  Piotr MarcinkowskiArtur Modliński i Dagmara Załuskaz Koła Naukowego „Innowatorzy” zajęli II miejsce w Turnieju Negocjacyjnym reprezentując Uniwersytet Łódzki podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Dyplomatycznego. Serdecznie gratulujemy!Więcej


Miło nam poinformować, że  Paweł Rogaliński, student IV roku nauk politycznych WSMiP, otrzymałTytuł Dziennikarza Obywatelskiego 2009 Roku. Wręczenie nagrody odbyło się 11 marca, na gali w Domu Dziennikarza w Warszawie. Serdecznie gratulujemy! Więcej

Student V roku naszego Wydziału, Pan Marcin Socha, otrzymał stypendium JASSO na semestralny pobyt w ramach wymiany studenckiej na Uniwersytecie Kwansei Gakuin w Japonii.

 

 • 75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
  75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
 • Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
  Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
 • Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
  Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
 • Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
  Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
 • Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
  Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
 • Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
  Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
 • 10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
  10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
 • „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
  „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
 • Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
  Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
 • Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)
  Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)