Biblioteka

 

ADRES

ul. Lindleya 5A, 90–131 Łódź (wejście za budynkiem auli)
Kontakt telefoniczny: (48 42) 635 42 48
Kontakt e-mail: ambibl@uni.lodz.pl

 

PRACOWNICY

Kustosz: mgr Urszula Miziołek

Starszy bibliotekarz: mgr Jolanta Gabarkiewicz

 

GODZINY OTWARCIA

WYPOŻYCZALNIA

Poniedziałek – Piątek             10.00 – 15.00

Przerwa           12.00 – 13.00

CZYTELNIA

Poniedziałek   – Piątek              10.00 – 15.00

 

UWAGA!!!

 

W związku z okresową inwentaryzacją księgozbioru,

Biblioteka WSMiP będzie zamknięta dla Czytelników

w dniach 29 maja do 02 czerwca br.

Zamówienia będą realizowane po tym terminie.

Przepraszamy

 


 

UWAGA!!
Karty obiegowe stemplowane są w godzinach pracy Wypożyczalni.


 

Informujemy Czytelników, że od 1 stycznia 2013 r., zgodnie z Regulaminem naszej Biblioteki, zostają wprowadzone kary finansowe za przetrzymanie książek.

 

Kara za przetrzymanie jednej książki wynosi 30 gr za każdy dzień zwłoki.

 

Czytelników   prosimy o zapoznanie się z regulaminem Biblioteki WSMiP


 

ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI

 WYDZIAŁU STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH I POLITOLOGICZNYCH UŁ

W Bibliotece Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ uruchomiono elektroniczne zamawianie zbiorów i rejestrację wypożyczeń w systemie bibliotecznym  Symphony. To oznacza, że od 23 września 2013 roku zamówienia składamy za pośrednictwem systemu Symphony, w oparciu o katalog on-line i tradycyjne katalogi kartkowe znajdujące się w Bibliotece WSMiP.

Katalog elektroniczny dostępny przez katalog BUŁ

Prawo do wypożyczeń książek na zewnątrz posiadają pracownicy, doktoranci i studenci WSMiP po zapisaniu się do Biblioteki Wydziału. Do rejestracji wymagany jest:

 • dowód osobisty (dot. wszystkich)
 • ważna legitymacja studencka i umowa z WSMiP(dot. studentów WSMiP)
 • legitymacja służbowa (dotyczy pracowników WSMiP).

UWAGA!

Aby móc wypożyczać książki do domu z Biblioteki WSMiP, najpierw trzeba się do niej zapisać. Nie wystarczy posiadanie konta  w BUŁ.                                   Zapraszamy.

 

Biblioteka udostępnia swoje zbiory na następujących zasadach:

1. 15 pozycji na 12 miesięcy – profesorom WSMiP

2. 15 pozycji na 6 miesięcy – pracownikom naukowym WSMiP

3. 10 pozycji na 3 miesiące – doktorantom WSMiP

4. 10 pozycji na 1 miesiąc – studentom WSMiP piszącym pracę magisterską, licencjacką

5. 5 pozycji na 1 miesiąc – studentom WSMiP

6. 5 pozycji na miejscu, w Czytelni – dotyczy wszystkich Czytelników

 

Zamówienia będą realizowane w ciągu godziny od ich złożenia.

Należy je odebrać w ciągu trzech dni.

 

Poszukiwanie Książek zaczynamy zawsze od katalogu komputerowego :

 

 

http://www.lib.uni.lodz.pl/ → logowanie do Katalogu Głównego BUŁ – nr PIN to cztery ostatnie cyfry numeru PESEL. PIN można zmienić, po zalogowaniu w zakładce „moje konto”.


 

Podstawowe informacje o Bibliotece WSMiP

Biblioteka Wydziału  Studiów Międzynarodowych i Politologicznych  działa w ramach jednolitego systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Łódzkiego, którego podstawę stanowi Biblioteka Uniwersytecka, nadzorująca i koordynująca działalność systemu.

Biblioteka WSMiP została powołana 1 stycznia 2009 r. zarządzeniem Rektora UŁ nr 48 (z 18 grudnia 2008 r.). W skład nowo powołanej Biblioteki weszły księgozbiory następujących jednostek:
- Biblioteki Katedry Studiów Transatlantyckich i Mediów Masowych,
- Biblioteki Katedry Badań Niemcoznawczych,
- Instytutu Studiów Politologicznych,
- Katedry Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki,
- Ośrodka Badań i Studiów Francuskich.

Ze względu na interdyscyplinarny charakter studiów , Biblioteka WSMiP gromadzi literaturę dotyczącą Stanów Zjednoczonych, Ameryki Łacińskiej, Niemiec, krajów Wspólnoty Brytyjskiej oraz krajów Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki 
w zakresie: historii, polityki, politologii, mediów, filmu, kultury, ekonomii, socjologii, filozofii, marketingu międzynarodowego i dziedzin pokrewnych. Kompletowane są również książki z zakresu problematyki kobiet (około 700 wol.) oraz piśmiennictwo dotyczące Kanady.

W zbiorach biblioteki znajduje się między innymi:
- jedyna w Polsce kolekcja książek (jedyna z 58 na świecie)American Studies Collection (1221 wol.) — dar rządu USA;
- kolekcja książek i dokumentów dotycząca prezydenta Th. Jeffersona Jeffersonian Shelf;
- kolekcja kanadyjskich filmów dokumentalnych (516 tytułów) - dar Ambasady Kanady w Polsce;
- albumy, słowniki i encyklopedie.

Ogółem Biblioteka WSMiP posiada około 16 600 woluminów druków zwartych, około 1000 woluminów czasopism oraz około 1400 jednostek inwentarzowych zbiorów specjalnych (prace magisterskie, filmy dokumentalne o tematyce kanadyjskiej, filmy DVD).

Biblioteka WSMiP dysponuje katalogiem alfabetycznym i rzeczowym druków zwartych oraz zbiorów specjalnych (prac magisterskich). Od 2009 roku zbiory są na bieżąco opracowywane i wprowadzane do zintegrowanego systemu komputerowego Symphony.

 

Ze zbiorów Biblioteki WSMiP mogą korzystać przede wszystkim pracownicy i studenci Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych. Studenci i pracownicy innych wydziałów mogą korzystać z księgozbioru Biblioteki tylko na miejscu.


 

Wykaz nabytków Biblioteki WSMiP

NABYTKI - IV KWARTAŁ 2011

NABYTKI - I KWARTAŁ 2012

- NABYTKI - 2012 - cz. 1

- NABYTKI - 2012 - cz. 2 

 

 • 75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
  75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
 • Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
  Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
 • Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
  Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
 • Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
  Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
 • Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
  Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
 • Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
  Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
 • 10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
  10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
 • „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
  „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
 • Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
  Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
 • Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)
  Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)