Jednostki

Instytut Studiów Międzynarodowych
  Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki
  Katedra Teorii i Historii Stosunków Międzynarodowych
  Katedra Marketingu Międzynarodowego i Dystrybucji
     –  Pracownia Marketingu Politycznego
  Katedra Amerykanistyki i Mass Mediów
     – Pracownia Informacyjno-Badawcza Studiów Kanadyjskich
  Katedra Studiów Brytyjskich i Krajów Wspólnoty Brytyjskiej
     – Pracownia Informacyjno-Badawcza „Studia Australijskie”
  Katedra Studiów Latynoamerykańskich i Porównawczych
  Katedra Studiów Azjatyckich
      - Zakład Azji Wschodniej

Instytut Studiów Politologicznych
  Katedra Teorii Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa
  Katedra Systemów Politycznych
  Katedra Teorii Polityki i Myśli  Politycznej  
   – Zakład Teorii Polityki i Państwa
   – Pracownia Metodologii Nauk o Polityce

Jednostki ogólnowydziałowe
  Ośrodek Badań i Studiów Francuskich
  Ośrodek Naukowo-Badawczy Problematyki Kobiet
  Zespół Antropologii Polityki
  Zespół Historii Politycznej
  Zespół Kultury Politycznej

Jednostki międzywydziałowe
  Międzynarodowe Centrum Badań Szekspirowskich
  Międzynarodowe Centrum Badań Wschodnioeuropejskich 


Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne

Biblioteka Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

 

Biuro Dziekana
dr Bożena Walicka, tel. (48 42) 635 42 65, bozenasz@uni.lodz.pl, pok. 1.5 (I piętro)
mgr Anna Biesiacka, tel. (48 42) 635 42 72, anna.biesiacka@uni.lodz.pl , pok. 1.9 (I piętro)
mgr Robert Drożdżewicz, tel. (48 42) 635 42 59, robertwsmp@uni.lodz.pl, pok. 1.6 (I piętro)
mgr Hubert Michlewski, tel. (48 42) 635 42 59, hubertsm@uni.lodz.pl, pok. 1.6 (I piętro)
mgr Katarzyna Pietrasiak, tel. (48 42) 635 42 59, katarzyna.pietrasiak@uni.lodz.pl, pok. 1.6 (I piętro)

 

Biuro Obsługi Studenta
Monika Skierniewska, Kierownik, tel. (48 42) 635 43 75, mskierniewska@uni.lodz.pl, pok. 0.11
Zofia Mrowińska, specjalista, tel. (48 42) 635 42 46, mrowinska@uni.lodz.pl, pok. 0.7
Monika Solecka-Filipczak, samodzielny referent, tel. (48 42) 635 43 73, monika.filipczak@uni.lodz.pl, pok. 0.10
Joanna Wiszniowska-Zawiślak, samodzielny referent, tel. (48 42) 635 43 78, joanna.zawislak@uni.lodz.pl, pok. 0.12
Beata Komsta-Osip, samodzielny referent, tel. (48 42) 635 43 73, beata.komsta@uni.lodz.pl pok. 0.10

 

Dział Administracyjny WSMiP (administracjasm@uni.lodz.pl)
mgr Anita Pietrzak — Kierownik, tel. (48 42) 635 55 46, anita.pietrzak@uni.lodz.pl, pok. 9 (parter)
mgr Agnieszka Czapska-Kiljanek — samodzielny referent, tel. (48 42) 635 55 46, akiljanek@uni.lodz.pl, pok. 9 (parter)
mgr Dawid Grzelak – przedstawiciel Centrum Informatyki UŁ na wydziale, tel. (48 42) 635 43 77 lub (48 42) 635-59-96 (Centrum Informatyki UŁ), dawid.grzelak@uni.lodz.pl, pok. 0.13 (parter)


 Z dniem 1 lutego 2017 r usługę informatyczną dla WSMiP UŁ, świadczy Centrum Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego

mgr. Dawid Grzelak –przedstawiciel Centrum Informatyki UŁ na wydziale, tel. (48 42) 635 43 77, dawid.grzelak@uni.lodz.pl, pok. 0.13 (parter) 

Centrum Informatyki UŁ, tel. (48 42) 635 55 49; 635-59-96 ( od pon. do pt. w godz. 7.30 – 16.30)

Helpdesk (48 42) 42 635 59 88/89 -  USOS

Zakres odpowiedzialności:

czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem sprzętów w salach dydaktycznych

sieć internetowa,

komputery


 

 

 • 75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
  75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
 • Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
  Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
 • Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
  Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
 • Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
  Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
 • Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
  Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
 • Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
  Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
 • 10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
  10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
 • „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
  „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
 • Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
  Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
 • Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)
  Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)