Most

Program MOST

STUDENCI I DOKTORANCI

 

REKRUTACJA NA SEMESTR ZIMOWY I CAŁY ROK AKADEMICKI 2020/2021 ODBĘDZIE SIĘ W TERMINIE OD 2 DO 15 WRZEŚNIA 2020 r.

Aktualności na portalu społecznościowym Facebook:
www.facebook.com/programmost2000

 

Wszelkie szczegóły na temat Programu dostępne są na: http://www.most.amu.edu.pl

 

Krótki film informacyjny przybliży istotę Programu MOST:

https://www.youtube.com/watch?v=rGdurDxx-I0


Udział w Programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów.

O miejsce z MOST-owej oferty mogą się ubiegać :
– studenci po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich;
– studenci po ukończeniu drugiego semestru studiów na studiach I stopnia;
– studenci po ukończeniu pierwszego semestru na studiach II stopnia;
– doktoranci po ukończeniu pierwszego roku studiów doktoranckich.

Jednym z największych atutów programu jest to, że uczestnik MOST-u może tworzyć indywidualny plan zajęć. Z władzami swojego wydziału ustala listę przedmiotów obowiązkowych do zaliczenia w danym semestrze. Może też wybrać dodatkowe zajęcia, w których chciałby uczestniczyć podczas pobytu na uczelni przyjmującej. Przedmioty może wybierać z różnych semestrów studiów na danym kierunku lub kierunkach pokrewnych. Kwalifikacją kandydatów zajmuje się biuro Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej.

Rekrutacja na MOST odbywa się dwa razy w roku:
– od 15 kwietnia do 15 maja (rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki)
– od 31 października do 30 listopada (rekrutacja na semestr letni)

W tych okresach na stronie internetowej Programu aktywny jest link http://most.uka.uw.edu.pl , umożliwiający zapoznanie się z aktualną ofertą MOST-u oraz założenie konta w systemie IRK MOST, za pośrednictwem którego dokonuje się rejestracji i uzyskuje status osoby ubiegającej się o udział w Programie MOST.

Myślisz, że MOST nie jest dla Ciebie, bo już byłaś/eś na Erasmusie ? To żadna przeszkoda ! Zasada działa też w drugą stronę - fakt, że wybierzesz się na MOST, nie zdyskwalifikuje Cię przy ubieganiu się o miejsce z oferty ERASMUS.

 

 


 

CZYM JEST PROGRAM MOST?

MOST to program mobilności studentów i doktorantów. 

Udział w Programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów. MOST daje możliwość:

• realizacji programu studiów na uczelni innej niż macierzysta;

• wyboru dodatkowych, związanych z zainteresowaniem Studentki/Studenta, zajęć dydaktycznych;

• korzystania z księgozbioru innej uczelni, wykonywania kwerend bibliotecznych poza ośrodkiem macierzystym;

• prowadzenia badań do pracy seminaryjnej, magisterskiej, czy dysertacji doktorskiej w środowisku powiązanym z przedmiotem analiz;

• wykazania się, także przed przyszłym pracodawcą, umiejętnością adaptacji do nowych warunków, mobilnością.


KTO MOŻE BYĆ UCZESTNICZKĄ / UCZESTNIKIEM PROGRAMU MOST?

Uczestniczką/Uczestnikiem Programu może zostać:

• studentka/student po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich;

• studentka/student po ukończeniu drugiego semestru studiów I stopnia;

• studentka/student po ukończeniu pierwszego semestru na studiach II stopnia;

• doktorantka/doktorant po ukończeniu pierwszego roku studiów doktoranckich.


 JAK ZAPOZNAĆ SIĘ Z OFERTĄ PROGRAMU?

W pierwszej kolejności zapraszamy do odwiedzenia strony:             www.most.amu.edu.pl

Kiedy zapoznasz się z regulaminu Programu, podejmiesz decyzję o chęci skorzystania z jego oferty, a w Twojej głowie zakiełkuje mnóstwo pytań, śmiało zadaj je Koordynatorce Wydziałowej lub Uczelnianej.

KOORDYNATORKA UCZELNIANA 

Barbara Kliszcz

Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów Sprawy Bytowe

tel. 42 635 40 80, kliszczb@uni.lodz.pl

ul. Uniwersytecka 3, II piętro, pokój 205

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00

KOORDYNATORKA WYDZIAŁOWA 

 Iwona Matuszyk

Biuro Obsługi Studenta WSMiP

Tel.: 635 43 75, 635 42 74; iwona.matuszyk@uni.lodz.pl

Studenci proszeni są o kontaktowanie się z pracownikiem Biura Obsługi Studenta odpowiedzialnym za dany kierunek studiów.

 • 75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
  75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
 • Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
  Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
 • Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
  Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
 • Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
  Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
 • Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
  Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
 • Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
  Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
 • 10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
  10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
 • „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
  „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
 • Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
  Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
 • Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)
  Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)