Terminy dyżurów Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2021/22

ADRES KORESPONDENCYJNY:
Adres do wysyłania dokumentów:
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ, ul. Narutowicza 59a,
90–131 Łódź

Dyżury podkomisji (składanie dokumentów):
•    16 lipca (piątek) 12:00 – 14:00
•    19 lipca (poniedziałek) 10:00 – 12:00
•    20 lipca (wtorek) 13:00 – 15:30

Miejsce składania dokumentów:
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ
ul. Składowa 43, 90-131 Łódź (wejście od al. Rodziny Scheiblerów)

Email kontaktowy: rekrutacja_wsmip@uni.lodz.pl
Dyżury telefoniczne:  042 635-43-76, dyżury w godzinach 12:00 – 14:00, środa
Dyżury MS-Teams:  w godzinach 12:00 - 14:00 (piątek)

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGZhYzQ1OTYtOWI3Yy00YjM3LThmZjgtZGVlYjA3ZjY4NDNh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2263441aef-da0e-4397-bb7e-f9d4705e963b%22%2c%22Oid%22%3a%2257353e96-4945-453b-9ac8-e1431682afd2%22%7d

 

 • 75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
  75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
 • Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
  Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
 • Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
  Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
 • Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
  Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
 • Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
  Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
 • Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
  Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
 • 10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
  10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
 • „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
  „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
 • Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
  Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
 • Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)
  Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)