Opisy kierunków i specjalności


● STUDIA DZIENNE I STOPNIA
 
– stosunki międzynarodowe - opiekun dr hab. Tomasz Kamiński, tomasz.kaminski@wsmip.uni.lodz.pl
(SIATKA)

a) polityka międzynarodowa i dyplomacja; opiekun: dr hab. Karol Żakowski, karol.zakowski@wsmip.uni.lodz.pl; - rekrutacja na kierunek stosunki międzynarodowe, specjalność wybierana w toku studiów

OPIS

b) komunikowanie międzynarodowe; opiekunowie: dr hab. Izabela Kończak, izabela.konczak@wsmip.uni.lodz.pl; - rekrutacja na kierunek stosunki międzynarodowe, specjalność wybierana w toku studiów.

OPIS

c) biznes międzynarodowy; opiekun dr Michał Sędkowski michal.sedkowski@wsmip.uni.lodz.pl; - rekrutacja na kierunek stosunki międzynarodowe, specjalność wybierana w toku studiów.

OPIS

 

- international & politological studies - opiekun: dr hab. Michał Kobierecki, michal.kobierecki@wsmip.uni.lodz.pl

(SIATKA GODZIN  OPIS)

a) american studies - rekrutacja na kierunek international & politological studies, specjalność wybierana w toku studiów.

b) security studies - rekrutacja na kierunek international & politological studies, specjalność wybierana w toku studiów.

c) politics and policy in Europe - rekrutacja na kierunek international & politological studies, specjalność wybierana w toku studiów.

d) international communication - rekrutacja na kierunek international & politological studies, specjalność wybierana w toku studiów.

e) asian studies - rekrutacja na kierunek international & politological studies, specjalność wybierana w toku studiów.

 

- politologia - opiekun dr hab. Katarzyna Dośpiał-Borysiak, katarzyna.dospial@wsmip.uni.lodz.pl
SIATKA GODZIN

a) polityka i zarządzanie w strukturach lokalnych; opiekun: prof. dr hab. Alicja Stępień-Kuczyńska (kspul@uni.lodz.pl); - rekrutacja na kierunek politologia, specjalność wybierana w toku studiów

OPIS

b) kultura polityczna i polityka historyczna - rekrutacja na kierunek politologia, specjalność wybierana w toku studiów

OPIS

 

- międzynarodowe studia kulturowe - opiekun dr hab. Maria Łukowska maria.lukowska@wsmip.uni.lodz.pl
OPIS SIATKA GODZIN Facebook

 

Wszystkie wymienione wyżej kierunki można studiować także w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych.

 

studia azjatyckie - opiekun dr hab. Izabela Kończak izabela.konczak@wsmip.uni.lodz.pl

OPIS SIATKA GODZIN

 

- bezpieczeństwo narodowe - opiekun dr Anna Kobierecka; adiunkt, anna.kobierecka@wsmip.uni.lodz.pl

SIATKA GODZIN

 

- international marketing (w j. angielskim, o profilu praktycznym) opiekun dr Michał Sędkowski michal.sedkowski@wsmip.uni.lodz.pl

OPIS SIATKA GODZIN

 

● STUDIA DZIENNE II STOPNIA

 

- stosunki międzynarodowe - opiekun dr hab. Tomasz Kamiński tomasz.kaminski@wsmip.uni.lodz.pl
(SIATKA GODZIN)

a) interamerykańska; - rekrutacja na kierunek stosunki międzynarodowe, specjalność wybierana w toku studiów.

b) orientalna; opiekun: prof. dr hab. Małgorzata Pietrasiak malgorzata.pietrasiak@wsmip.uni.lodz.pl; - rekrutacja na kierunek stosunki międzynarodowe, specjalność wybierana w toku studiów.

OPIS 

c) regiony Europy; opekun: dr Magdalena Żakowska magdalena.zakowska@wsmip.uni.lodz.pl - rekrutacja na kierunek stosunki międzynarodowe, specjalność wybierana w toku studiów.

OPIS i SIATKA ZAJĘĆ

 

- international and politological studies - opiekun: dr hab. Michał Kobierecki, michal.kobierecki@wsmip.uni.lodz.pl
(SIATKA GODZIN  OPIS)

a) governments and governance - rekrutacja na kierunek international & politological studies, specjalność wybierana w toku studiów.

b) conflict management and negotiations - rekrutacja na kierunek international & politological studies, specjalność wybierana w toku studiów.

c) international marketing - rekrutacja na kierunek international & politological studies, specjalność wybierana w toku studiów.

 

- politologia - opiekun dr hab. Katarzyna Dośpiał-Borysiak, katarzyna.dospial@wsmip.uni.lodz.pl
(SIATKA GODZIN)

b) doradztwo i zarządzanie polityczne; opiekun: prof. dr hab. Alicja Stępień-Kuczyńska (kspul@uni.lodz.pl);  

c) strategie bezpieczeństwa i prognozowanie w polityce; ispul@uni.lodz.pl 

 

- międzynarodowe studia kulturowe - opiekun dr hab. Maria Łukowska maria.lukowska@wsmip.uni.lodz.pl
OPIS SIATKA GODZIN Facebook

 

Wszystkie wymienione wyżej kierunki można studiować także w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych.

 

● STUDIA DZIENNE III STOPNIA

Czteroletnie Stacjonarne Studia Doktoranckie Nauk o Polityce

 

● STUDIA PODYPLOMOWE

Polsko-Francuskie Studia w Zakresie Zarządzania

iaelyon School of Management – Université Jean Moulin Lyon 3

Kierownik studium: prof. dr hab. Tomasz Domański 
Kontakt: cbsful@uni.lodz.pl 

Studia prowadzone są we współpracy z Uniwersytetem Lyon III we Francji. Program skierowany jest do osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu marketingu i zarządzania biznesem w środowisku międzynardowym.

Strona wwwhttp://francemba.uni.lodz.pl/
Facebookhttps://www.facebook.com/francemba

Kontakt:

mgr Barbara Kownacka-Maciaszek, III pętro, pokój 305A

tel. (48 42) 665 58 33

 • 75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
  75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
 • Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
  Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
 • Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
  Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
 • Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
  Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
 • Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
  Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
 • Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
  Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
 • 10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
  10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
 • „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
  „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
 • Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
  Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
 • Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)
  Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)