Osiągnięcia pracowników

 

Miło nam poinformować, że prof. Paweł Bryła z Katedry Marketingu Międzynarodowego i Dystrybucji został powołany w skład Rady Redakcyjnej (Editorial and Review Board) międzynarodowego czasopisma naukowego European Journal of International Management. Czasopismo to znajduje się na liście Journal Citation Reports ze współczynnikiem wpływu (Impact Factor).

 


Miło nam poinformować, że mgr Artur Modliński, doktorant z Katedry Marketingu Międzynarodowego i Dystrybucji, został uhonorowany Nagrodą Naukową Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego za szczególne osiągnięcia naukowe w latach 2013–2014 w obszarze nauk społecznych.

Gratulujemy!

We would like to inform that Artur Modlinski (MA), PhD student in the Department of International Marketing and Retailing, was honoured with

the Award of Foundation of the University of Lodz for the scientific achievements in 2013–2014 in the Social Sciences.

 

Congratulations!

Dyplom/Diploma

Nagroda Fundacji UŁ / Award of Foundation


 

PANI ELŻBIETA DURYS, DOKTOR HABILITOWANA!

Z wielką przyjemnością informujemy, że Pani Doktor Elżbieta Durys pomyślnie przeszła wszystkie etapy postępowania habilitacyjnego i 5 grudnia 2014 r. dołączyła do grona Doktorów Habilitowanych. Gratulujemy serdecznie i życzymy dalszych sukcesów!


 

dr Małgorzata Karpińska-Krakowiak — research project on brand-consumer relationships

Social media have no effect on brands? Dr Małgorzata Karpińska-Krakowiak has just finished her another research project on brand-consumer relationships. The manuscript is on its way, but you can have a little preview on the results:
The effects of social networking sites on brand equity as a predictor of consumer-brand relationships. An experimental study.

Find it also on mkarpinskakrakowiak.blogspot.


dr Małgorzata Karpińska-Krakowiak — NEW ARTICLE
"Consumers, Play and Communitas — an Anthropological View on Building Consumer Involvement on a Mass Scale"

Visit her blog and read
http://mkarpinskakrakowiak.blogspot.com/2014/10/gamification-play-involvement.html


 

Miło nam przekazać informację na temat ostatnich osiągnięć dr. Pawła Bryły, adiunkta w Katedrze Marketingu MIędzynarodowego i Dystrybucji:

rok 2013

— Nagroda Prezydium Oddziału Polskiej Akademii Nauk i Konferencji Rektorów Łódzkich Uczelni Publicznych dla młodych pracowników nauki i sztuki,

— I miejsce w mistrzostwach pracowników Uniwersytetu Łódzkiego w tenisie stołowym;

 

rok 2012

— stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców;

 

rok 2011

— laureat II edycji programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców „Iuventus Plus”,

— kierownikiem polskiego zespołu w międzynarodowym projekcie badawczym pt. @Mobility and Employability Research for Generation Erasmus@ (MERGE) w ramach programu Unii Europejskiej “Erasmus Multilateral Projects”;

 

rok 2010

— laureat I edycji programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców „Iuventus Plus”.


 


Profesor zw. dr hab. Krystyna Kujawińska została nominowana przez Ministerstwo Edukacji w Grecji członkiem prestiżowego, międzynarodowego, grona naukowych ekspertów Apella, którzy powoływani  są do oceny  awansów i prac naukowych, w tym doktoratów i grantów:  https://apella.minedu.gov.gr/en.

W starożytnej  Sparcie—Apella—oznaczała spotkania obywateli, na których podejmowano najważniejsze decyzje dotyczące miasta. Prawo do uczestnictwa w Apelli mieli tylko ci mieszkańcy Sparty, którzy ukończyli trzydziesty rok życia i byli właścicielami określonej ilości ziemi.


 Polska Agencja Prasowa informuje o przyjęciu doktoranta WSMiP do międzynarodowego obserwatorium ds. Handlu Ludźmi

 

Z przyjemnością informujemy za Polską Agencją Prasową o przyjęciu mgr Jędrzeja Kotarskiego (doktoranta Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich UŁ)  do Observatorio Latinoamericano sobre trata y trafico de personas (ObservaLAtrata). To interdyscyplinarne grono naukowców i specjalistów zajmujących się problemem handlu ludźmi oraz wyzwolonymi ofiarami z kilkunastu krajów Ameryki Łacińskiej m.in. z Meksyku, Urugwaju, Argentyny i Brazylii.

To niezwykle wyróżnienie – czuję się zaszczycony i zaskoczony. Jestem najmłodszym członkiem zespołu i jedynym z Europy Centralnej, a przecież dopiero zaczynam moją pracę badawczą. Na pewno pomogło mi w obecnych ustaleniach bycie przez kilka lat asystentem w badaniach terenowych w kilku krajach Ameryki Łacińskiej – dzięki temu moje podejście i technika pracy jest inna niż pracowników rządowych czy NGO” – tłumaczy PAP Kotarski.

 W uzasadnieniu nominacji przyznanej przez prof. Jose Manuela Grimmy z Universidad de Buenos Aires i zarazem członka rządowej komisji ds. grup marginalizowanych, czytamy, że doceniono pasję, zaangażowanie i skuteczność badawczą Polaka.

 

Jędrzej Kotarski od kilku lat zajmuje się zagadnieniem handlu ludźmi w Ameryce Łacińskiej. Na wybór tematyki badań zdecydował się w czasie pobytu w Brazylii, gdzie zwróciła jego uwagę zarówno skala problemu, jak i społeczny odbiór zjawiska. Jędrzej Kotarski jest też tegorocznym stypendystą Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Praca w międzynarodowym zespole będzie polegała na współpracy w przygotowywaniu wybranych działań ObservaLATrata wyznaczonych przez przewodniczącego. Istotną płaszczyzną działań będzie przygotowywanie projektu analiz dotyczących głównych aktorów społecznych w szerszych kontekstach polityczno–kulturowych. W dalszych planach chciałby połączyć doświadczenia specjalistów z Ameryki Łacińskiej z polskimi.

Zdaniem Kotarskiego z osiągnięć globalizacji w pełni korzystają sieci przestępcze, a sztywność metod badawczych nie sprzyja w walce z problemem, który jest wciąż postrzegany stereotypowo. Według niego wyniki publikowane w suchych raportach nie oddają wielopłaszczyznowej istoty problemu.

 

Artykuł PAP: http://www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,399933,polak-w-latynoamerykanskim-obserwatorium-ds-handlu-ludzmi.html


 

Dr Michał Pierzgalski wyróżniony w Konkursie im. Profesora Cz. Mojsiewicza

 

Z przyjemnością , że Pan Doktor Michał Pierzgalski z Katedry Systemów Politycznych WSMiP odebrał w dniu 5 lutego 2014 wyróżnienie w Konkursie im. Profesora Czesława Mojsiewicza na najlepszą książkę o tematyce politologicznej za monoginformujemyrafię pt. Metody ilościowe w badaniu systemów wyborczych. Na przykładach z państw Azji Wschodniej.

Gratulujemy!

Dyplom


 

Profesor Ryszard Machnikowski został Ekspertem Zagranicznym CSFRS – Conseil Superieur de la Formation et de la Recherche Strategique – francuskiej Wysokiej Rady ds. Badań i Edukacji Strategicznej.

 

 

Dr hab. Ryszard M. Machnikowski, profesor nadzwyczajny UŁ, został Ekspertem Zagranicznym CSFRS – francuskiej badawczej instytucji państwowej, podlegającej Premierowi Republiki Francuskiej, której celem jest promocja rozwoju badań strategicznych w zakresie szeroko rozumianych kwestii bezpieczeństwa i obronności w kontekście międzynarodowym. Stało się to efektem wyjazdu na organizowaną od 2010 r. doroczną Konferencję CSFRS p.t. Risques et menaces de l’Hypermodernite, która odbyła się 13 grudnia 2013 r. w Ecole Militaire w Paryżu (szczegóły na: http://www.csfrs.fr/fr/les-assises.html). W konferencji wzięło udział około tysiąca uczestników – przedstawicieli świata dyplomacji, przemysłu, wojska, instytucji rządowych oraz naukowo-badawczych i artystycznych z Francji i ze świata. Dzień wcześniej, 12 grudnia 2013 r. CSFRS zorganizowała pierwszą w historii, specjalną sesję poświęconą zagrożeniom strategicznym dla Europy Środkowej, Wschodniej i Bałkanów, w której uczestniczyło ok. 80 osób, na której prof. Machnikowski wygłosił referat p.t. „Polska perspektywa na zagrożenia strategiczne w regionie Europy Środkowej i Wschodniej w latach 2014 – 2020”. Organizator tej sesji, profesor Xavier Raufer, uznany w świecie francuski ekspert ds. terroryzmu i przestępczości zorganizowanej, zaprosił prof. Machnikowskiego do uczestnictwa w podlegającym Mu Zespole Ekspertów Zagranicznych CSFRS. Propozycja została przyjęta z zadowoleniem. Serdecznie gratulujemy!!!

 


 

 

Stypendium Ministra NiSzW dla mgr. Jędrzeja Kotarskiego

Z przyjemnością informujemy, że mgr Jędrzej Kotarski, doktorant II roku IHSD, uzyskał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2013/2014. W bieżącym roku do konkursu Ministra zakwalifikowano 890 doktorantow z calego kraju 84 zostało laureatami, wśród nich 5 z Uniwersytetu Łódzkiego, w tym jeden doktorant z WSMiP.

Serdecznie gratulujemy Panu mgr. Jędrzejowi Kotarskiemu oraz promotorowiprof. UŁ dr. hab. Ryszardowi Machnikowskiemu.


 

Wywiad z Panią Prof. zw. dr hab. Krystyną Kujawińską Courtney

dla NDTV - Polish TV New York

 

W dniu 13 sierpnia 2013 r. NDTV – Polish TV, New York (USA) przeprowadziła wywiad z Panią Prof. zw. dr hab. Krystyną Kujawińska-Courtney na temat jej publikacji i badań naukowych

 

http://www.youtube.com/watch?v=rI-cDoB-Zsg

 

 


 

PROF. M. ŚNIADECKA – KOTARSKA NAGRODZONA PRESTIŻOWĄ NIEMIECKĄ NAGRODĄ NAUKOWA

Nagroda im. Margherity von Brentano to prestiżowa nagroda niemieckiego środowiska akademickiego, przyznawana naukowcom szczególnie zasłużonym dla rozwoju badań w zakresie gender studies. Jej fundatorka od lat 50 XX w. walczyła ze stereotypami i przejawami dyskryminacji kobiet w niemieckim środowisku akademickim, była też pierwszą rektor berlińskiego Freie Universität. 

Fundamentalnym założeniem działań Margharity von Brentano było dążenie do zmian w mechanizmach codziennej dyskryminacji kobiet oraz ich możliwościach dostępu do edukacji wyższej. Te cele są wciąż bardzo aktualne w realiach Latynoamerykańskich. W br. nagroda została przyznana zespołowi i indywidualnie kilku uczestnikom projektu edukacyjnego MISEAL  Alfa III.

W opinii członków Komisji Konkursowej Projekt MISEAL Alfa III  (Medidas para la inclusión social y equidad en Instituciones de Educación Superior en América Latina), w którym udziale biorą przedstawiciele z 16 placówek naukowych z 16 krajów, w tym 12 południowoamerykańskich (Brazylia, Urugwaj, Argentyna, Chile, Peru, Ekwador, Kolumbia, Kostaryka, Nikaragua, Salwador, Gwatemala, Meksyk) i 4 europejskich (Polska, Niemcy, Hiszpania i Wielka Brytania), jest „przykładem godnym naśladowania, pokazującym jak międzynarodowa współpraca i zaangażowanie przedstawicieli  z kilkunastu dyscyplin o rożnych doświadczeniach badawczych może być owocne w procesach zmian pozycji i sytuacji kobiet”. W uzasadnieniu werdyktu podniesione zostały dotychczasowe zasługi prof. M. Śniadeckiej – Kotarskiej w badaniach na rzecz dialogu międzykulturowego oraz gender studies regionu andyjskiego. Przypominamy, że  prof. M. Śniadecka – Kotarska jest pierwsza polską latynoamerykanistką prowadzącą od  20 lat systematyczne badania nad sytuacją kobiet tubylczych w Ameryce Łacińskiej w ramach grantów finansowanych przez polskie instytucje naukowe KBN, MNiSW i NCN, a obecnie przez Unię Europejską.

 

Uroczyste wręczenie nagrody zespołowej odbyło się w lipcu br. w Berlinie, a indywidualnych – dn.18.10.2013 w PUCE (Pontifica Universidad Católica de Perú) w Limie.

 

 


 

Profesor Elżbieta H. Oleksy w Parlamencie Europejskim

W ramach warsztatów ”Actions for Gender Balance in the European Parliament - EP Elections 2014 „, które odbyły się 20 czerwca  w Parlamencie Europejskim profesor Elżbieta H. Oleksy wygłosiła referat pt. „More women in political decision-making: the role of the media”.

Warsztaty w PE są organizowane przez działy tematyczne i prowadzone zgodnie z rozporządzeniem finansowym. Nie zawsze odbywają się publicznie, ale mogą mieć miejsce w trakcie posiedzenia komisji parlamentarnej. Umożliwiają one posłom zadawanie pytań lub wymianę poglądów z ekspertami na tematy związane z pracami Parlamentu lub aktualnie poruszanymi kwestiami.


 

Profesor Tomasz Domański odznaczony
prestiżowym francuskim Orderem Palm Akademickich

Miło nam poinformować, że 11 czerwca 2013 r. prof. zw. dr hab. Tomasz Domański odebrał z rąk Ambasadora Francji Pierre’a Buhlera wysokie francuskie odznaczenie — Order Palm Akademickich, przyznawane polskim osobistościom, które w sposób szczególny przysłużyły się współpracy Polski i Francji.
 
Profesor Tomasz Domański uzyskał dyplom magisterski w zakresie administration économique et sociale Uniwersytetu w Grenoble. Obecnie piastuje funkcję dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ (od 2008 r.). Od 1993 r. jest kierownikiem Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA (studia podyplomowe w j. polskim i francuskim), prowadzonych we współpracy partnerskiej z Institut d’Administration des Entreprises, Uniwersytetu Lyon III, które od 20 lat służą rozwojowi naszego miasta i regionu poprzez kształcenie kadr menedżerskich dla polskich i francuskich firm. Profesor T. Domański w czasie wieloletniej kariery zawodowej dbał szczególnie o rozwój kontaktów między polskimi i francuskimi ośrodkami akademickimi i biznesowymi.
 
Francuskie Palmy Akademickie
Odznaczenie zostało ustanowione przez Napoleona w 1808 roku.  Obecnie Order Palm Akademickich nadawany jest na wniosek francuskiego Ministra Edukacji Narodowej dla wyróżnienia osób, które zasługami dla społeczności akademickiej i szkolnictwa przyczyniły się do upowszechnienia francuskich osiągnięć w dziedzinie działalności intelektualnej, naukowej i artystycznej. Palmy Akademickie to jedno z trzech, oprócz Legii Honorowej i Narodowego Orderu Zasługi, najwyższych odznaczeń francuskich.
 
Serdecznie gratulujemy !

prof. dr hab. Tomasz Domański, biogram naukowy
Order Palm Akademickich
Nominacja
Uroczystość wręczenia orderu — przemówienie Ambasadora Francji 
Uroczystość wręczenia orderu — prezentacja sylwetki naukowej prof. Tomasza Domańskiego
Profesor Tomasz Domański  tuż po odznaczeniu 
 
Informacja na stronie internetowej Ambasady Francji w Warszawie
Przemówienie Ambasadora Francji, Pierre’a Buhlera
Informacja — „Express Ilustrowany”
Informacja — „Gazeta Wyborcza”

 


 

Zakład Studiów Latynoamerykańskich uczestniczy w międzynarodowym projekcie edukacyjnym programu Komisji Europejskiej MISEAL Alfa III EuropeAid 2012-2014. Częścią polską projektu MISEAL kieruje prof. dr hab. Magdalena Śniadecka-Kotarska.

więcej

 


 

Profesor Elżbieta H. Oleksy w Parlamencie Europejskim

 

W ramach warsztatów ”Actions for Gender Balance in the European Parliament - EP Elections 2014 „, które odbyły się 20 czerwca  w Parlamencie Europejskim profesor Elżbieta H. Oleksy wygłosiła referat pt. „More women n ipolitical decision-making: the role of the media”.Warsztaty w PE są organizowane przez działy tematyczne i prowadzone zgodnie z rozporządzeniem finansowym. Nie zawsze odbywają się publicznie, ale mogą mieć miejsce w trakcie posiedzenia komisji parlamentarnej. Umożliwiają one posłom zadawanie pytań lub wymianę poglądów z ekspertami na tematy związane z pracami Parlamentu lub aktualnie poruszanymi kwestiami.

 


20-lecie Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
 
28 czerwca 2013 r. uroczyście świętowano jubileusz XX-lecia istnienia Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA. W Pałacu Biedermanna przy ul. Franciszkańskiej spotkali się wykładowcy programu, jego studenci i absolwenci, a także partnerzy francuscy z Uniwersytetu Lyon III i przedstawiciele biznesu.
Studia od 20 lat organizowane są wspólnie przez Ośrodek Badań i Studiów Francuskich (WSMiP UŁ) oraz Francuski Instytut Zarządzania (Uniwersytetu Lyon III) i służą rozwojowi naszego miasta i regionu poprzez kształcenie kadr menedżerskich dla polskich i francuskich firm. 
 List gratulacyjny           TV TOYA relacja  

 


W dniu 5 grudnia 2012 Katedra Amerykanistyki i Mediów Masowych WSMiP gościła Ambasadora USA w Polsce, Stephena Mulla, któremu towarzyszył Z-ca Attaché ds. Kultury Frankie Sturm. Drogę kariery dyplomatycznej Ambasadora Mulla przedstawiła obecnym Kierownik Katedry prof. dr hab Elżbieta H. Oleksy w obecności Dziekana WSMiP, prof. dr hab Tomasza Domańskiego, który wręczył Ambasadorowi Jubileuszową Księgę upamiętniającą 10-lecie WSMiP. Ambasador S. Mull spotkał się z pracownikami i studentami "amerykanistyki" i wygłosił wykład na temat swojej misji w Polsce i planów rozwoju stosunków gospodarczych i politycznych pomiędzy USA i Polską. Ku zaskoczeniu obecnych na spotkaniu, Ambasador Mull przemawiał płynną polszczyzną i ze swadą odpowiadał na pytania w języku polskim.


 

Rok 2012


Książka o Rosji-niedźwiedziu przygotowywana przez międzynarodowy zespół uczonych pod kierunkiem profesorów Olega Riabowa i Andrzeja de Lazari, została wyróżniona prestiżową nagrodą Rosyjskiego Stowarzyszenia Nauk Politycznych w kategorii: "monografia kolektywna".

 


Na zaproszenie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Pani Profesor dr hab. Krystyna Kujawińska Courtney pełniła funkcję recenzenta dorobku Profesora Johna Maxwella Cetzee w związku z procedurą nadania mu tytułu doktora honoris causa. John Maxwell Coetzee (ur. 1940 r.), laureat Literackiej Nagrody w 2003 r., jest anglojęzycznym pisarzem urodzonym w Afryce Południowej, gdzie pracował jako nauczyciel akademicki na Uniwersytecie w Kapsztadzie do 2002 roku. Po przejściu na emeryturę wyemigrował do Australii gdzie mieszka do dziś, wykładając literaturę angielską w Uniwersytecie w Adelajdzie. Jego cenione powszechnie dzieła literackie, do których m.in. należą Czekając na barbarzyńców (1980), Życie i czasu Michaela K. (1983), Mistrz z Petersburga (1994), Hańba (1999), Młodość: Sceny z prowincjonalnego życia (2007) — zostały wszystkie przetłumaczone na język polski. Wiele z nich doczekało się filmowych adaptacji, a ostatnią z jego powieści Powolny człowiek wystawiono jako operę, której prapremiera światowa towarzyszyła  uroczystości nadania Profesorowi Coetzee wspomnianego tytułu w dniu 9 lipca 2012 r.  


Dnia 14 grudnia br. w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Studiów Latynoamerykanistycznych – stowarzyszenia naukowego, które od końca lat 60. rozwija w Polsce w ramach różnych dziedzin badania nad Ameryką Łacińską.  Podczas spotkania wybrany został na okres dwóch lat nowy zarząd Towarzystwa. Miło nam poinformować, że nowym prezesem zarządu PTSL została 
prof. nadzw. dr hab. Magdalena Śniadecka-Kotarska. Serdecznie gratulujemy!


Prof. Marek Dziekan prezesem Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego

28 maja 2012 r. w Warszawie odbył się XXXIV Zjazd Orientalistów Polskich połączony z obchodami 90-lecia Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego. Podczas Walnego Zgromadzenia PTO prezesem Towarzystwa został wybrany prof. zw. dr hab. Marek Dziekan, kierownik Katedry Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki WSMiP UŁ.

 

 

Rok 2011


Miło nam poinformować, że Prof. UŁ dr hab. Stanisław Konopacki uzyskał prestiżowe stypendium Komisji Europejskiej w ramach  Lifelong Learning Programme (LLP)


Miło nam poinformować, iż w konkursie na Najlepszą Pracę Magisterską w roku akademickim 2010/2011 I miejsce zajęła

Pani Katarzyna Rytko

za pracę pt. „Sytuacja mniejszości rosyjskiej w Republice Estońskiej w latach 2004–2007 w aspekcie: politycznym, prawnym, społecznym i kulturowym”, napisaną pod kierunkiem dr. Przemysława Żurawskiego vel Grajewskiego

 

 

Miło nam poinformować, iż w konkursie na Najlepszą Pracę Licencjacką w roku akademickim 2010/2011 I miejsce zajął

Pan Artur Modliński

za pracę pt. „Powstawanie archetypów kulturowych i ich wykorzystanie w procesie kreacji wizerunku na przykładzie rządzących kobiet w Anglii i Wielkiej Brytanii”, napisaną pod kierunkiem dr. Huberta Horbaczewskiego

 

Serdecznie gratulujemy Wyróżnionym oraz Promotorom prac!


Prof. dr hab. Tomasz Domański członkiem Komitetu Polityki Naukowej

W dniu 3 stycznia 2011 r. minister Barbara Kudrycka powołała, spośród zgłoszonych kandydatów, Komitet Polityki Naukowej kierując się zasadami zapewnienia zrównoważonej reprezentacji różnych dziedzin naukowych, różnych rodzajów jednostek naukowych i dziedzin życia społeczno-gospodarczego.

Do głównych zadań Komitetu będzie należało udzielanie pomocy ministrowi przy opracowywaniu: dokumentów dotyczących rozwoju nauki oraz polityki naukowej i innowacyjnej, projektu budżetu państwa oraz planu finansowego określającego środki finansowe na naukę, krajowych i zagranicznych priorytetów inwestycyjnych, a także opiniowanie: projektów aktów normatywnych dotyczących rozwoju nauki i innowacyjności, planów działalności NCN i NCBR oraz sporządzanie merytorycznych ocen sprawozdań z ich działalności.
W skład Komitetu powołanych zostało 12 osób, w tym prof. dr hab. Tomasz Domański, dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ.

Po części inaugurującej dokonano w głosowaniu wyboru przewodniczącego Komitetu. Z inicjatywy Komitetu, funkcja ta będzie pełniona rotacyjnie przez okres 6 miesięcy. Pierwszym Przewodniczącym został prof. Henryk Górecki. W połowie bieżącego roku przewodniczenie Komitetowi przejmie prof. Tomasz Domański.


Pełna informacja znajduje się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:http://www.nauka.gov.pl/nauka/.

Źródło:  http://www.uni.lodz.pl

 


Wizyta studentów WSMiP w Parlamencie Europejskim na zaproszenie Pani Poseł Joanny Skrzydlewskiej

Grupa dziewięciu studentów Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych gościła na zaproszenie Pani poseł Joanny Skrzydlewskiej w Parlamencie Europejskim. W skład grupy studenckiej wchodzą studenci II i III roku politologii: Marcin Bartosiak, Kamila Budek, Sandra Dąbrowska, Karolina Hołówka, Monika Hołówka, Joanna Kłosińska, Paweł Luty, Maria Wiśniewska oraz Dagmara Załuska. Opiekunem był mgr Robert Czulda z Instytutu Studiów Politologicznych. Uczestnicy wycieczki wysłuchali prelekcji na temat funkcjonowania Parlamentu Europejskiego, zwiedzili jego wnętrze, a także poznali meandry unijnej pracy w rozmowie z Panią poseł Skrzydlewską.

Wyjazd studyjny do Belgii umożliwił zwiedzenie niezwykle malowniczego miejsca jakim jest Brugia, znanego jako „flamandzka Wenecja”. Nasi studenci obejrzeli między innymi starówkę Grote Markt. Istotnym elementem wyprawy było zwiedzanie Brukseli, a więc stolicy Belgii i Europy. Do najciekawszych odwiedzonych miejsc zaliczyć należy Grand Place, Katedrę św. Michała, Manneken Pis (słynna figurka siusiającego chłopca), Mini Europę (park z miniaturami najpiękniejszych zabytków Starego Kontynentu) oraz Atomium (powiększony model atomu).

Tekst: Robert Czulda


Studencki Nobel 2011 dla studenta WSMiP Pawła Rogalińskiego

 

Z przyjemnością informujemy, że Paweł Rogaliński, student V roku nauk politycznych, został laureatem Konkursu na Najlepszego Studenta RP „Studencki Nobel 2011” na etapie regionalnym, obejmującym całe województwo łódzkie. Wcześniej, na etapie uczelnianym, został wybrany najlepszym studentem Uniwersytetu Łódzkiego. W czerwcu br. Paweł Rogaliński będzie reprezentować cały region w rywalizacji o tytuł najlepszego studenta w Polsce.

Trzymamy kciuki!

 

 

Więcej informacji o etapie uczelnianym konkursu znajduje się na stronie:

http://studenckinobel.pl/?q=node/5

 

Natomiast dyplom z etapu wojewódzkiego można obejrzeć na blogu:

http://www.rogalinski.com.pl/aktualnosci/najlepszy-student-wojewodztwa-lodzkiego/

 

Na tej samej stronie warto przeczytać listę dotychczasowych osiągnięć Pawła Rogalińskiego:

http://www.rogalinski.com.pl/osiagniecia/

 

Relację z uroczystej gali konkursowej zobaczyć można na stronie:

http://umed.pl/pl/index1.php?dir=akt&mn=tresc&txt=1218

 

Serdecznie gratulujemy!

 


Prof. Elzbieta H. Oleksy została zaproszona do wygłoszenia wykładu pt. "Intimate Citizenship" przez American Studies Center, Uniwersytet Warszawski  w ramach prowadzonego przez Centrum cyklu seminariów amerykanistycznych, w którym do wygłaszania wykładów są zapraszani wybitni amerykaniści europejscy. Tematyka wykładu:

"Visual Citizenship". I have previously argued (Oleksy 2009, 2008a, 2008b) that there has existed, since the 16th century, a tradition in the arts that has aimed at bridging the gap between the private and the public, the tradition that can be found, for instance, in Mary Shelley’s Frankenstein, Zora Neale Hurston’s Their Eyes Were Watching God or black and white women’s narratives of the US South. In other words, I see a strong tradition of intimate citizenship in creativity per se. I have been continuing this project by examining how the telling of stories in the media and its reception by intersectional audiences bridge different worlds and thus connect the visual and the political.


Oleksy, H. Elzbieta. (ed). "Intimate Citizenships: Gender, Sexualities, Politics". (New York: Routledge, 2009).
Oleksy, H. Elzbieta. "Gender and Citizenship in a Multicultural Context".  (Berlin, Peter Lang, 2008a).
Oleksy, H. Elżbieta. (red). "Tożsamość i obywatelstwo w społeczeństwie wielokulturowym". (Warszawa:PWN, 2008b).


Paweł Rogaliński laureatem ogólnopolskiego konkursu Polski Internet

Z dużą radością informujemy, że Paweł Rogaliński, student V roku nauk politycznych, został laureatem ogólnopolskiego konkursu Polski Internet. Jego witryna www.rogalinski.com.pl została uznana przez kapitułę konkursu za Najlepszy Blog 2010 Roku. Wydarzeniu patronowały: Ministerstwo Infrastruktury oraz Urząd Komunikacji Internetowej. Organizatorem było the World Internet Foundation. Uroczysta gala odbyła się 13 stycznia 2011 roku w Hali Stulecia we Wrocławiu. Więcej zdjęć znajduje się na stronie organizatora oraz na blogu Pawła w zakładce „Galeria”.

Przypominamy, że blog dziennikarski www.rogalinski.com.pl został już wcześniej nagrodzony przez internautów I miejscem w kategorii Życie w konkursie Bloger 2008 Roku organizowanym przez czasopismo Polityka i portal Wiadomości24.pl.

Foto: www.rogalinski.com.pl

 

 

Rok 2010


Prof. dr hab. Magdalena Śniadecka-Kotarska wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Studiów Latynoamerykanistycznych.

 

15 maja 2010 r. w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Studiów Latynoamerykanistycznych, na którym wiceprezesem Towarzystwa została wybrana prof. nadzw. UŁ dr hab. Magdalena Śniadecka-Kotarska, kierownik Zakładu Studiów Latynoamerykańskich WSMiP.


Wywiad z projektantami mody Marcinem Paprockim i Mariuszem Brzozowskim, przeprowadzony przez studentów z Koła Naukowego „INNOWATORZY”.


 

Miło nam poinformować, że prof. zw. dr hab. Elżbieta H. Oleksy została redaktorką serii wydawniczej “Routledge Advances in Feminist Studies and Intersectionality” w wydawnictwie Routledge (Nowy Jork, Londyn).

Gratulujemy


 

Miło nam poinformować, że Pani Joanna Dziuba, studentka V roku nauk politycznych na WSMiP, została laureatem wojewódzkim w konkursie na Najlepszego Studenta RP „Studencki Nobel 2010", organizowanym przez Niezależne Zrzeszenie Studentów. O tytuł najlepszego studenta w kraju będzie walczyła w czerwcu br. Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia! Więcej


Miło nam poinformować, że studenci WSMiP:  Piotr MarcinkowskiArtur Modliński i Dagmara Załuskaz Koła Naukowego „Innowatorzy” zajęli II miejsce w Turnieju Negocjacyjnym reprezentując Uniwersytet Łódzki podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Dyplomatycznego. Serdecznie gratulujemy!Więcej


Miło nam poinformować, że  Paweł Rogaliński, student IV roku nauk politycznych WSMiP, otrzymałTytuł Dziennikarza Obywatelskiego 2009 Roku. Wręczenie nagrody odbyło się 11 marca, na gali w Domu Dziennikarza w Warszawie. Serdecznie gratulujemy! Więcej

Student V roku naszego Wydziału, Pan Marcin Socha, otrzymał stypendium JASSO na semestralny pobyt w ramach wymiany studenckiej na Uniwersytecie Kwansei Gakuin w Japonii.

 

 • 75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
  75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
 • Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
  Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
 • Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
  Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
 • Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
  Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
 • Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
  Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
 • Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
  Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
 • 10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
  10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
 • „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
  „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
 • Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
  Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
 • Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)
  Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)