Pracownicy

Dziekan: dr hab. Ryszard Machnikowski, prof. UŁ: dziekan01wsmip@uni.lodz.pl
Prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicądr hab. Katarzyna Dośpiał-Borysiak: prodziekan02wsmip@uni.lodz.pl
Prodziekan ds. nauczania: dr hab. Andrzej Dubicki, prof. UŁ: prodziekan01wsmip@uni.lodz.pl
Prodziekan ds. studenckich:  dr Agata Włodarska – Frykowska: prodziekan03wsmip@uni.lodz.pl

Biuro Dziekana

Pracownicy administracyjni i naukowo-techniczni:

mgr Katarzyna Pietrasiak, kierownik Biura Dziekana; katarzyna.pietrasiak@uni.lodz.pl

dr Bożena Walicka, specjalista; bozena.walicka@uni.lodz.pl

mgr Anna Biesiacka, specjalista ds. finansów; anna.biesiacka@uni.lodz.pl

mgr Beata Pawlak, specjalista; beata.pawlak@uni.lodz.pl

mgr Robert Drożdżewicz, starszy specjalista;  robertwsmp@uni.lodz.pl

mgr Hubert Michlewski, specjalista; hubertsm@uni.lodz.pl

 

Sekcja Obsługi Jednostek

mgr Sylwia Dorcz; sylwia.dorcz@wsmip.uni.lodz.pl; marketing@uni.lodz.pl; kmmdimm@uni.lodz.pl

Beata Gradowska; beata.gradowska@wsmip.uni.lodz.pl

mgr Monika Harciarek; kbwism@uni.lodz.pl; monika.harciarek@uni.lodz.pl

mgr Skąpska Kinga; specamer@uni.lodz.pl; america_latina@uni.lodz.pl

mgr Elżbieta Zawada; elzbieta.zawada@wsmip.uni.lodz.pl; ispul@uni.lodz.pl; ktpmp@uni.lodz.pl

 

 

Biuro Obsługi Studenta
Pracownicy administracyjni i naukowo-techniczni:

Iwona Matuszyk, Kierownik; iwona.matuszyk@uni.lodz.pl

Zofia Mrowińska, specjalista; zofia.mrowinska@uni.lodz.pl
mgr inż. Beata Komsta-Osip, specjalista; beata.komsta@uni.lodz.pl
mgr Katarzyna Kłodawska; katarzyna.klodawska@uni.lodz.pl

mgr Marta Bączyk; marta.baczyk@uni.lodz.pl

 

Dział Administracyjny (administracjasm@uni.lodz.pl)

Pracownicy administracyjni i naukowo-techniczni:

mgr Agnieszka Czapska-Kiljanek, samodzielny referent; akiljanek@uni.lodz.pl

mgr Anita Pietrzak, kierownik; anita.pietrzak@uni.lodz.pl

mgr Dawid Grzelak – przedstawiciel Centrum Informatyki UŁ na wydziale , (48 42) 635 43 77 lub (48 42) 635-59-96 (Centrum Informatyki UŁ), dawid.grzelak@uni.lodz.pl

 


Z dniem 1 lutego 2017 r usługę informatyczną dla WSMiP UŁ, świadczy Centrum Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego

mgr. Dawid Grzelak –przedstawiciel Centrum Informatyki UŁ na wydziale, tel. (48 42) 635 43 77, dawid.grzelak@uni.lodz.pl, pok. 0.13 (parter) 

Centrum Informatyki UŁ, tel. (48 42) 635 55 49; 635-59-96 ( od pon. do pt. w godz. 7.30 – 16.30)

Helpdesk (48 42) 42 635 59 88/89 -  USOS

Zakres odpowiedzialności:

czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem sprzętów w salach dydaktycznych

sieć internetowa,

komputery


 Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki

Nauczyciele akademiccy:

prof. dr hab. Marek M. Dziekan, Kier.; mmdziekan@interia.pl

dr hab. Izabela Kończak, prof. UŁ; izabela.konczak@uni.lodz.pl

dr hab. Marta Woźniak-Bobińska, adiunkt; marta.wozniak@uni.lodz.pl

dr Krzysztof Zdulski, adiunkt; krzysztof.zdulski@uni.lodz.pl

dr Agata Katarzyna Dąbrowska, adiunkt;  agata.dabrowska@uni.lodz.pl

dr Ewa Linek, adiunkt; ewa.linek@uni.lodz.pl

dr Andrzej Stopczyński, asystent; andrzejstopczynski@o2.pl


Pracownicy administracyjni i naukowo-techniczni:

mgr Monika Harciarek, specjalista; monika.harciarek@uni.lodz.pl
Pani mgr Monika Harciarek także obsługa administracyjna - Katedry Studiów Azjatyckich oraz Zakładu Azji Wschodniej.     

 

Katedra Teorii i Historii Stosunków Międzynarodowych
Nauczyciele akademiccy:
dr hab. Radosław Bania, prof. UŁ, Kier.; radoslaw.bania@wsmip.uni.lodz.pl
dr hab. Agnieszka Kisztelińska-Węgrzyńska, prof. UŁ; agnieszka.kisztelinska@wsmip.uni.lodz.pl
dr Zbigniew Bednarek, adiunkt; zbigniew.bednarek@wsmip.uni.lodz.pl
dr Maciej Paszyn, adiunkt; maciej.paszyn@wsmip.uni.lodz.pl
dr Magdalena Żakowska, adiunkt; magdalena.zakowska@wsmip.uni.lodz.pl
mgr Aleksandra Spancerska; aleksandra.spancerska@wsmip.uni.lodz.pl
mgr Katarzyna Gruszczyńska-Kuczyńska, starszy wykładowca; katarzyna.gruszczynska@wsmip.uni.lodz.pl

Pracownicy administracyjni i naukowo-techniczni:

Beata Gradowska, specjalista; beata.gradowska@wsmip.uni.lodz.pl

 

 

Katedra Marketingu Międzynarodowego i Dystrybucji

Nauczyciele akademiccy:

prof. dr hab. Tomasz Domański, Kier.; tomasz.domanski@wsmip.uni.lodz.pl

dr hab. Paweł Bryła, prof. UŁ; pawel.bryla@wsmip.uni.lodz.pl

dr Justyna Anders-Morawska, adiunkt; justyna.anders@wsmip.uni.lodz.pl

dr Marta Hereźniak, adiunkt; marta.herezniak@wsmip.uni.lodz.pl 

dr hab. Małgorzata Karpińska-Krakowiak, adiunkt; malgorzata.karpinska@wsmip.uni.lodz.pl

dr Marek Sempach, adiunkt; marek.sempach@wsmip.uni.lodz.pl

dr Michał Sędkowski, adiunkt; michal.sedkowski@wsmip.uni.lodz.pl

dr Paweł Kowalski, starszy wykładowca; pawel.kowalski@wsmip.uni.lodz.pl

dr Zbigniew Podlasiak, starszy wykładowca (pracownik emerytowany); podlas@uni.lodz.pl; zbigniew.podlasiak@wsmip.uni.lodz.pl

 

Pracownicy administracyjni:

mgr Sylwia Dorcz, starszy specjalista; sylwia.dorcz@wsmip.uni.lodz.pl; marketing@uni.lodz.pl; kmmdimm@uni.lodz.pl

 

Katedra Studiów Brytyjskich i Krajów Wspólnoty Brytyjskiej

Nauczyciele akademiccy:

prof. dr hab. Krystyna Kujawińska Courtney, Kier.; krystyna.kujawinska@wsmip.uni.lodz.pl

dr hab. Ryszard Machnikowski, prof. UŁ; ryszard.machnikowski@wsmip.uni.lodz.pl

dr Monika Sosnowska, adiunkt; monika.sosnowska@uni.lodz.pl

dr hab. Maria Łukowska, prof. UŁ; maria.lukowska@wsmip.uni.lodz.pl

dr Anna Kowalcze-Pawlik, adiunkt; anna.kowalcze@wsmip.uni.lodz.pl

dr Grzegorz Zinkiewicz,  adiunkt; grzegorz.zinkiewicz@wsmip.uni.lodz.pl

dr Ernest Kuczyński, adiunkt; ernest.kuczynski@wsmip.uni.lodz.pl

 

Pracownicy administracyjni i naukowo-techniczni:

Beata Gradowska, specjalista; beata.gradowska@wsmip.uni.lodz.pl

 

 

Katedra Amerykanistyki i Mass Mediów

Nauczyciele akademiccy:

dr hab. Dorota Golańska , adiunkt; dorg@uni.lodz.pl

dr Magdalena Marczuk-Karbownik, adiunkt; marczuk@uni.lodz.pl

dr hab. Paulina Matera, prof UŁ. Kier.;

dr Aleksandra Różalska, adiunkt; rozalska@uni.lodz.pl  

dr Marek Wojtaszek, adiunkt;  marek_wojtaszek@uni.lodz.pl

dr Kaja Zapędowska-Kling, asystent;  Kaja_z@uni.lodz.pl

dr hab. Zygadło Grażyna, adiunkt; zygadlo@uni.lodz.pl

dr Andrzej Kozłowski,

mgr Patrycja Chudzicka-Dudzik, patrycja.chudzicka@uni.lodz.pl

 

Pracownicy administracyjni i naukowo-techniczni:

mgr Skąpska Kinga, specjalista;  specamer@uni.lodz.pl

 

Katedra Studiów Azjatyckich

Nauczyciele akademiccy:

dr hab. Małgorzata Pietrasiak, prof. UŁ, Kierownik; malgorzata.pietrasiak@uni.lodz.pl

dr hab. Tomasz Kamiński, adiunkt;  tkaminski@uni.lodz.pl

dr hab. Grzegorz Bywalec, adiunkt; grzegorz.bywalec@uni.lodz.pl

dr Michał Zaręba, adiunkt; michalzareba1@gmail.com

dr Joanna Ciesielska-Klikowska, adiunkt; joanna.ciesielska@uni.lodz.pl

 

Zakład Azji Wschodniej

Nauczyciele akademiccy:

dr hab. Dominik Mierzejewski,  prof. UŁ, Kierownik; dominik.mierzejewski@uni.lodz.pl

dr hab. Karol Żakowski, adiunkt; karol.zakowski@uni.lodz.pl

dr Bartosz Kowalski, adiunkt; bartosz.kowalski@uni.lodz.pl

dr Marcin Socha, adiunkt; marcin.soch@uni.lodz.pl

mgr Yoshida Masakatsu, starszy wykładowca kontr.; japonia@uni.lodz.pl

 

Katedra Studiów Latynoamerykańskich i Porównawczych

Nauczyciele akademiccy:

dr hab. Stanisław Kosmynka, prof. UŁ, Kier; skosmynka@uni.lodz.pl

dr Joanna Pietraszczyk-Sękowska, adiunkt; joanna.pietraszczyk@uni.lodz.pl

dr Michał Stelmach, adiunkt; m.stelmach@uni.lodz.pl

dr hab. Magdalena Śniadecka-Kotarska, Kier. (urlop naukowy); magdalena.sniadecka@uni.lodz.pl

dr Anna Patecka-Frauenfelder annafrauenfelder@uni.lodz.pl

dr Krystian Darmach, adiunkt; 

dr Maria Eleonora Hebisz, adiunkt; hebisz@uni.lodz.pl

dr Zuzanna Kowalczyk, adiunkt; zuzanna.kowalczyk@uni.lodz.pl

Współpracownicy:

dr Dorota Klewer

dr Aleksandra Pawlik

mgr Maria Starzycka

 

Pracownicy administracyjni i naukowo-techniczni:

mgr Kinga Skąpska, specjalista; america_latina@uni.lodz.pl

 

 

Katedra Systemów Politycznych

Nauczyciele akademiccy:

prof. dr hab. Alicja Stępień-Kuczyńska, Kier.; alicja.stepien@wsmip.uni.lodz.pl

dr hab. Maciej Potz, adiunkt; maciej.potz@wsmip.uni.lodz.pl

dr hab. Katarzyna Dośpiał-Borysiak, adiunkt;  katarzyna.dospial@wsmip.uni.lodz.pl

dr hab. Michał Słowikowski, adiunkt; michal.slowikowski@wsmip.uni.lodz.pl

dr hab.  Michał Pierzgalski, adiunkt; michal.pierzgalski@wsmip.uni.lodz.pl

dr Agata Włodarska-Frykowska, adiunkt; agata.wlodarska@wsmip.uni.lodz.pl

dr Michał Klonowski, adiunkt; michal.klonowski@wsmip.uni.lodz.pl

dr Paweł Stępień, adiunkt; pawel.stepien@wsmip.uni.lodz.pl

dr Maciej Onasz; adiunkt; maciej.onasz@wsmip.uni.lodz.pl

 

Pracownicy administracyjni i naukowo-techniczni:

mgr Elżbieta Zawada, specjalista; elzbieta.zawada@wsmip.uni.lodz.pl; ispul@uni.lodz.pl; ktpmp@uni.lodz.pl

 

 

Katedra Teorii Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa

Nauczyciele akademiccy:

dr hab. Jacek Reginia-Zacharski, prof. UŁ Kier.; jacek.reginia@wsmip.uni.lodz.pl

dr hab. Robert Łoś, prof. UŁ ; robert.los@wsmip.uni.lodz.pl

dr hab. Przemysław Żurawski vel Grajewski, prof. UŁ; przemyslaw.zurawski@wsmip.uni.lodz.pl

dr Anna Kobierecka; adiunkt, anna.kobierecka@wsmip.uni.lodz.pl

dr Robert Czulda, adiunkt; robert.czulda@wsmip.uni.lodz.pl

dr Hubert Horbaczewski, starszy wykładowca; hubert.horbaczewski@wsmip.uni.lodz.pl

Pracownicy administracyjni i naukowo-techniczni:
mgr Elżbieta Zawada, specjalista; elzbieta.zawada@wsmip.uni.lodz.pl; ispul@uni.lodz.pl; ktpmp@uni.lodz.pl

 

Katedra Teorii Polityki i Myśli Politycznej

dr hab. Andrzej Dubicki prof. UŁ, Kier.; andrzej.dubicki@wsmip.uni.lodz.pl

 

Zakład Teorii Polityki i Państwa w Katedrze Teorii Polityki i Myśli Politycznej

Nauczyciele akademiccy:

dr hab. Lucyna Chmielewska, adiunkt; lucyna.chmielewska@wsmip.uni.lodz.pl

dr hab. Andrzej Dubicki prof. UŁ, Kier.; andrzej.dubicki@wsmip.uni.lodz.pl

dr Anna Fligel, adiunkt; anna.fligel@wsmip.uni.lodz.pl

dr Barbara Jundo-Kaliszewska, adiunkt; barbara.kaliszewska@wsmip.uni.lodz.pl

dr Rafał Jung, adiunkt; rafal.jung@wsmip.uni.lodz.pl

 

 

Pracownia Metodologii Nauk o Polityce w Katedrze Teorii Polityki i Myśli  Politycznej

Nauczyciele akademiccy:

dr hab. Andrzej Dubicki prof. UŁ, Kier.; andrzej.dubicki@wsmip.uni.lodz.pl

dr hab.  Magdalena Rekść, adiunkt; magdalena.reksc@wsmip.uni.lodz.pl

dr hab. Michał Kobierecki; adiunkt, michal.kobierecki@wsmip.uni.lodz.pl

 

Pracownicy administracyjni i naukowo-techniczni:

mgr Elżbieta Zawada, specjalista; elzbieta.zawada@wsmip.uni.lodz.pl; ispul@uni.lodz.pl; ktpmp@uni.lodz.pl

 

 

JEDNOSTKI POZAINSTYTUTOWE

 

Ośrodek Badań i Studiów Francuskich

Nauczyciele akademiccy:

prof. dr hab. Domański Tomasz, Kier.; tomasz.domanski@wsmip.uni.lodz.pl

Pracownicy administracyjni i naukowo-techniczni:

mgr Barbara Kownacka-Maciaszek, samodzielny referent; barbara.kownacka@wsmip.uni.lodz.pl; cbsful@uni.lodz.pl

 

 

Ośrodek Naukowo-Badawczy Problematyki Kobiet

Nauczyciele akademiccy:

dr Aleksandra Różalska Kier.; aleksandra.rozalska@uni.lodz.pl

Pracownicy administracyjni i naukowo-techniczni:

mgr Dominika Jaruszowiec, dominika.jaruszowiec@uni.lodz.pl

 • 75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
  75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
 • Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
  Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
 • Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
  Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
 • Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
  Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
 • Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
  Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
 • Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
  Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
 • 10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
  10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
 • „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
  „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
 • Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
  Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
 • Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)
  Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)