Rada Wydziału

Dziekan:

1.     Machnikowski Ryszard, dr hab. / prof. UŁ

 

Prodziekani:

2.     Dubicki Andrzej, dr hab. / prof. UŁ

3.     Potz Maciej, dr hab. / prof. UŁ

4.     Włodarska – Frykowska Agata, dr

 

Osoby wchodzące w skład Wydziału posiadające tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego:

5.     Bania Radosław, dr hab. / prof. UŁ

6.     Broda Marian, prof. dr hab.

7.     Bryła Paweł, dr hab. / prof. UŁ

8.     Bywalec Grzegorz, dr hab. / prof. UŁ

9.     Chmielewska Lucyna, dr hab.

10.   Domański Tomasz, prof. dr hab.

11.   Dośpiał-Borysiak Katarzyna, dr hab.

12.   Dziekan Marek M., prof. dr hab.

13.   Golańska Dorota, dr hab.

14.   Kamiński Tomasz, dr hab.

15.   Karpińska-Krakowiak Małgorzata, dr hab.

16.   Kisztelińska-Węgrzyńska Agnieszka, dr hab.

17.   Kobierecki Michał, dr hab.

18.   Kończak Izabela, dr hab. / prof. UŁ

19.   Kosmynka Stanisław, dr hab. / prof. UŁ

20.   Kujawińska-Courtney Krystyna, prof. dr hab.

21.   Łoś Robert, dr hab. / prof. UŁ

22.  Łukowska Maria, dr hab. / prof. UŁ

23.   Matera Paulina, dr hab. / prof. UŁ

24.   Mierzejewski Dominik, dr hab. / prof. UŁ

25.   Pietrasiak Małgorzata, prof. dr hab. /

26.   Reginia-Zacharski Jacek, prof. dr hab.

27.   Rekść Magdalena, dr hab.

28.   Sepkowski Andrzej, prof. dr hab.

29.   Słowikowski Michał, dr hab.

30.   Stępień-Kuczyńska Alicja, prof. dr hab.

31.   Śniadecka-Kotarska Magdalena, prof. dr hab.

32.   Woźniak-Bobińska Marta, dr hab.

33.   Zygadło Grażyna, dr hab.

34.   Żakowski Karol, dr hab. / prof. UŁ

35.   Żurawski vel Grajewski Przemysław, dr hab. / prof. UŁ

 

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich wchodzących w skład Wydziału:

36.   Hereźniak Marta, dr

37.   Klonowski Michał, dr

38.   Kuczyński Ernest, dr

39.   Różalska Aleksandra, dr

 

Przedstawiciele pozostałych pracowników wchodzących w skład Wydziału, niebędących nauczycielami akad.:

40.   Skierniewska Monika

41.  Zawada Elżbieta, mgr

 

Przedstawiciele studentów Wydziału:

42.   Chatys Mateusz, mgr

43.   Dukalska Agnieszka

44.   Kucińska Joanna

45.   Radzińska Hanna 

46.   Szewczyk Dominika           

47.   Weśka Piotr

 • 75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
  75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
 • Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
  Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
 • Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
  Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
 • Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
  Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
 • Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
  Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
 • Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
  Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
 • 10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
  10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
 • „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
  „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
 • Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
  Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
 • Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)
  Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)