Jednostki

Instytut Studiów Międzynarodowych
  Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki
  Katedra Studiów Europejskich
  Katedra Marketingu Międzynarodowego i Dystrybucji
     –  Pracownia Marketingu Politycznego
  Katedra Amerykanistyki i Mass Mediów
     – Pracownia Informacyjno-Badawcza Studiów Kanadyjskich
  Katedra Studiów Brytyjskich i Krajów Wspólnoty Brytyjskiej
     – Pracownia Informacyjno-Badawcza „Studia Australijskie”
  Katedra Studiów Latynoamerykańskich i Porównawczych
  Katedra Studiów Azjatyckich

Instytut Studiów Politologicznych
  Katedra Teorii Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa
  Katedra Systemów Politycznych

 Katedra Teorii Polityki i Myśli  Politycznej             
      – Zakład Teorii Polityki i Państwa
      – Zakład Metodologii Nauk o Polityce 
            

Jednostki ogólnowydziałowe
  Katedra Badań Niemcoznawczych
  Ośrodek Badań i Studiów Francuskich
  Ośrodek Naukowo-Badawczy Problematyki Kobiet
  Pracownia Mediów Cyfrowych i Dydaktyki Języków Obcych
  Zespół Antropologii Polityki
  Zespół Historii Politycznej
  Zespół Kultury Politycznej
  Zespół Teorii i Historii Stosunków Międzynarodowych  

Jednostki międzywydziałowe
  Międzynarodowe Centrum Badań Szekspirowskich
  Międzynarodowe Centrum Badań Wschodnioeuropejskich 


Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne

Biblioteka Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

 

Biuro Dziekana
dr Bożena Walicka, tel. (48 42) 635 42 65, bozenasz@uni.lodz.pl, pok. 1.5 (I piętro)

mgr Anna Biesiacka, tel. (48 42) 635 42 72, anna.biesiacka@uni.lodz.pl , pok. 1.4 (I piętro)

mgr Robert Drożdżewicz, tel. (48 42) 635 42 59, robertwsmp@uni.lodz.pl, pok. 1.6 (I piętro)

mgr Hubert Michlewski, tel. (48 42) 635 42 59, hubertsm@uni.lodz.pl, pok. 1.6 (I piętro)

 

Dział Administracyjny WSMiP
mgr Anita Pietrzak — Kierownik, tel. (48 42) 635 55 46, siemka@uni.lodz.pl, pok. 6 (parter)
Agnieszka Czapska-Kiljanek — samodzielny referent, tel. (48 42) 635 55 46, pok. 6 (parter) 

 • 75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
  75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
 • Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
  Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
 • Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
  Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
 • Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
  Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
 • Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
  Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
 • Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
  Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
 • 10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
  10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
 • „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
  „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
 • Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
  Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
 • Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)
  Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)