Studia podyplomowe

iaelyon School of Management - Université Jean Moulin Lyon 3

 Polsko-Francuskie Studia Zarządzania typu MBA (w jęz. polskim i francuskim) 
Kierownik studium: prof. dr hab. Tomasz Domański, prof. zw. UŁ 
Kontakt: cbsful@uni.lodz.pl 
Program realizowany wspólnie z Wydziałem Zarządzania UŁ oraz z Uniwersytetem LYON 3 we Francji
www.francemba.uni.lodz.pl

 

Bezpieczeństwo Narodowe 
Kierownik studium: dr hab. Robert Łoś, prof. nadzw. UŁ 
Kontakt: robert_los@uni.lodz.pl
http://www.bezpieczenstwo.uni.lodz.pl/pl/?page_id=301Studium Menedżerów Organizacji Pozarządowych 
Liczba miejsc: 30
Kontakt: studiangos@uni.lodz.plrozalska@uni.lodz.pl
http://www.studiangos.pl

 

 • 75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
  75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
 • Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
  Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
 • Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
  Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
 • Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
  Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
 • Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
  Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
 • Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
  Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
 • 10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
  10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
 • „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
  „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
 • Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
  Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
 • Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)
  Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)