Uchwały Rady Wydziału oraz Zarządzenia Rektora UŁ

Uchwała Rady Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie: przedmiotów obowiązkowych, bez zaliczenia których student nie może być wpisany na kolejny semestr, niezależnie od liczby uzyskanych punktów, dla programów realizowanych od roku akad. 2020/2021

Uchwała Rady Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie: minimalnej średniej ocen pozwalającej ubiegać się o indywidualny plan i program studiów (IPS)

Uchwała Rady Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 02 lipca 2020 r. w sprawie: zasad realizacji obowiązku uczestnictwa w poszczególnych rodzajach zajęć

Uchwała Rady Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie: maksymalnej liczby przypadków powtarzania semestru

Uchwała Rady Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie: minimalnej liczby przedmiotów pozwalających na warunkowe zaliczenie semestru i wpisanie studenta na kolejny semestr studiów


1. Uchwała Rady Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ podjęta na posiedzeniu w dniu 28 września 2017 r. w sprawie: maksymalnej liczby przypadków powtarzania semestru/roku na kierunkach prowadzonych na WSMiP UŁ.

2. Uchwała Rady Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ podjęta na posiedzeniu w dniu 28 września 2017 r. w sprawie: wpisu warunkowego.

3. Uchwała Rady Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ podjęta na posiedzeniu w dniu 26 października 2017 r. w sprawie: sekwencji przedmiotów z zakresu nauczania języków obcych.

4. Uchwała Rady Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 25 października 2018 r. w sprawie: przedmiotów niepodlegających warunkowemu zaliczeniu dla programów kształcenia realizowanych od roku akademickiego 2018/2019.


 Zarządzenie numer 61 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wydanie oraz za uwierzytelnienie dokumentów.

Zarządzenie numer 65 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie: zmiany zarządzenia numer 61 z dnia 08.05.2019 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wydanie oraz za uwierzytelnienie dokumentów.

 • 75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
  75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
 • Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
  Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
 • Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
  Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
 • Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
  Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
 • Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
  Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
 • Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
  Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
 • 10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
  10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
 • „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
  „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
 • Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
  Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
 • Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)
  Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)