Władze

Dziekani i Prodziekani

Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych 
dr hab. Ryszard Machnikowski, prof. UŁ
ul. Składowa 43, 90–127 Łódź 
pok. 1.4 (I piętro)
Dyżur: poniedziałek 12.00 – 13.30 po uprzednim zapisaniu się
Kontakt telefoniczny: (48 42) 635 42 65
Kontakt e-mail: interul@uni.lodz.pl
Kontakt e-mail: dziekan01wsmip@uni.lodz.pl

Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą 
dr hab. Katarzyna Dośpiał-Borysiak
ul. Narutowicza 59a, 90–131 Łódź 
pok.0.5 
Dyżur: poniedziałek 15.00 – 16.30 na aplikacji Teams po uprzednim kontakcie mailowym
Kontakt telefoniczny:  (48) 42 635 43 74
Kontakt e-mail: prodziekan02wsmip@uni.lodz.pl

Prodziekan ds. Nauczania 
dr hab. Andrzej Dubicki, prof. UŁ
 ul. Składowa 43, 90-127 Łódź
pok. 0.5 
Dyżur: środa 13.00-14.00
Kontakt telefoniczny: 42 635 43 74
Kontakt e-mail: prodziekan01wsmip@uni.lodz.pl

Prodziekan ds. Studenckich 
dr Agata Włodarska – Frykowska
ul. Składowa 43, 90–127 Łódź
pok. 0.5
Dyżur: wtorek 10.15 - 11.45
Kontakt telefoniczny: 42 635 43 74
Kontakt e-mail: prodziekan03wsmip@uni.lodz.pl

 

Kierownik Studiów Doktoranckich Nauk o Polityce
dr hab. Andrzej Dubicki, prof. UŁ
ul. Lindleya 3/5, s.22
Dyżur: środa 11.00 - 12.00
Kontakt telefoniczny: 42 635 42 47 (w czasie dyżuru)
Kontakt e-mail: dubikus@wp.pl; andrzej.dubicki@uni.lodz.pl

 

Pełnomocnicy Dziekana WSMiP UŁ:

Pełnomocnik Dziekana ds. nauczania na odległość  
dr Michał Klonowski 
ul. Lindleya 3
pok. 119
Dyżur: 
Kontakt telefoniczny: 507 138 389
Kontakt e-mail: 

 

Pełnomocnik Dziekana ds. jakości kształcenia  
prof. dr hab. Krystyna Kujawińska Courtney
ul. Narutowicza 59a, 90–131 Łódź
Dyżur: poniedziałki 13.00–14.30
pok. 212 (wejście przez pok. 213)
Kontakt telefoniczny: 42 665 56 15
Kontakt e-mail: krystyna.kujawinska52@gmail.com

 

Pełnomocnik Dziekana ds. studenckich praktyk zawodowych  
dr Michał Słowikowski 
ul.  Lindleya 3
pok. 121
Dyżur:  wtorek 10.00–12.00
Kontakt telefoniczny:  695 347 115
Kontakt e-mail: maslowikowski@uni.lodz.pl

 

Pełnomocnik Dziekana ds. studenckich programów międzynarodowych i ECTS
dr Agata Włodarska-Frykowska
ul.  Lindleya 3
pok. 110
Dyżur: czwartek 14.15–15.15
Kontakt e-mail:  agata.wlodarska@uni.lodz.pl

 

Pełnomocnik Dziekana ds. programu Erasmus i ECTS w Ośrodku Naukowo-Badawczym Problematyki Kobiet
dr Grażyna Zygadło 
ul. Lindleya 5a
pok. 43
Dyżur:  poniedziałek 11.15–12.00, wtorek 12.40–13.20
Kontakt telefoniczny: 42 635 42 54
Kontakt e-mail: zygadlo@uni.lodz.pl

 

Pełnomocnicy Dziekana ds. kierunków studiów:

Pełnomocnik Dziekana ds. kierunku studiów: „Studia Azjatyckie” 
dr hab. Izabela Kończak, prof. UŁ
ul. Narutowicza 59a, 90–131 Łódź
pok. 101
Dyżur: czwartek  godz. 12.00-14.00
Kontakt e-mail: ikonczak@uni.lodz.pl

 

Pełnomocnik Dziekana ds. kierunku studiów: „Międzynarodowe studia kulturowe” 
dr hab. Maria Łukowska, prof. UŁ
ul. Narutowicza 59a, 90–131 Łódź
pok. 215
Dyżur: poniedziałek 10.20 -11.20
Kontakt e-mail: maluk@uni.lodz.pl

 

Pełnomocnik Dziekana ds. kierunku studiów: „Stosunki Międzynarodowe” 
dr hab. Tomasz Kamiński
Kontakt e-mail: tkaminski@uni.lodz.pl

 

Pełnomocnik Dziekana ds. kierunku studiów: „Politologia” 
dr hab. Katarzyna Dośpiał
Kontakt e-mail: dospial@uni.lodz.pl

 

Pełnomocnik Dziekana ds. kierunku studiów: „Bezpieczeństwo nardowe” 
dr Anna Kobierecka
Kontakt e-mail: a.d.kobierecka@gmail.com

 

Pełnomocnik Dziekana ds. kierunku studiów: „International and Political Studies” 
dr hab. Michał Kobierecki
Kontakt e-mail: michal.kobierecki@gmail.com

 

Pełnomocnik Dziekana ds. kierunku studiów: „International Marketing” 
dr Michał Sędkowski
ul. Narutowicza 59a, 90–131 Łódź
pok. 8a
Dyżur: środa 11.00 - 12.00
Kontakt e-mail: michal.sedkowski@uni.lodz.pl

 

Biuro Dziekana

mgr Katarzyna Pietrasiak, kierownik Biura Dziekana, tel. (48 42) 635 42 65, katarzyna.pietrasiak@uni.lodz.pl, pok. 1.5 (I piętro)
dr Bożena Walicka, tel. (48 42) 635 42 72, bozena.walicka@uni.lodz.pl, pok. 1.6 (I piętro)
mgr Anna Biesiacka, tel. (48 42) 635 42 72, anna.biesiacka@uni.lodz.pl , pok. 1.6 (I piętro)
mgr Beata Pawlak, tel. (48 42) 635 42 72, beata.pawlak@uni.lodz.pl , pok. 1.6 (I piętro)
mgr Robert Drożdżewicz, tel. (48 42) 635 42 59, robert.drozdzewicz@uni.lodz.pl, pok. 1.9 (I piętro)
mgr Hubert Michlewski, tel. (48 42) 635 42 59, hubert.michlewski@uni.lodz.pl, pok. 1.9 (I piętro)

 • 75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
  75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
 • Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
  Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
 • Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
  Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
 • Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
  Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
 • Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
  Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
 • Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
  Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
 • 10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
  10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
 • „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
  „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
 • Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
  Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
 • Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)
  Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)