Wydziałowa Komisja ds. Nauki

Wydziałowa Komisja ds. NaukiKomisja ds. Nauki Rady WSMiP UŁ na kadencję 2020-2024 została powołana na posiedzeniu Rady Wydziału 24 września 2020 r. (uaktualnienie składu Komisji  posiedzenie Rady Wydziału 17 grudnia 2020 r.)

 

Skład osobowy Komisji:

dr hab. Agnieszka Kisztelińska-Węgrzyńska (Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą) – przewodnicząca

prof. dr hab. Tomasz Domański

dr hab. Stanisław Kosmynka, prof. UŁ

dr hab. Grażyna Zygadło

dr hab. Maciej Potz, prof. UŁ

dr hab. Magdalena Rekść

dr hab. Karol Żakowski, prof. UŁ

 

Do zadań Komisji należy:

– opiniowanie zasad oceny okresowej i przyznawania dodatków motywacyjnych za działalność naukową;

– opiniowanie wniosków o nagrody za publikacje indywidualne i zespołowe i podział środków;

 – opiniowanie podziału dotacji dla młodych naukowców;

– opiniowanie w sprawach związanych ze studiami doktoranckimi (sprawy przyjęć na studia, stypendia, urlopy, organizacja konferencji doktoranckich, publikacje z sympozjów doktoranckich);

 – opiniowanie wniosków o urlopy naukowe, w tym rozmowy z osobami ubiegającymi się o urlop;

– przeglądanie podpisanych umów dwustronnych z uczelniami zagranicznym;

– omawianie spraw dotacji na zakup książek dla Biblioteki Wydziału

 • 75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
  75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
 • Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
  Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
 • Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
  Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
 • Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
  Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
 • Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
  Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
 • Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
  Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
 • 10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
  10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
 • „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
  „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
 • Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
  Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
 • Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)
  Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)