Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia

 Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia

 

Skład osobowy Komisji ds. Jakości Kształcenia WSMiP UŁ w roku akademickim 2020 / 2021

dr hab. Radosław Bania, prof. UŁ – Przewodniczący Komisji 

prof. dr hab. Alicja Stępień-Kuczyńska - z-ca przewodniczącego

dr Agata Włodarska – Frykowska - Prodziekan ds. Studenckich

dr hab. Andrzej Dubicki, prof. UŁ  - Prodziekan ds. Nauczania 

dr Michał Klonowski - Pełnomocnik Dziekana ds. nauczania na odległość

Martyna Stasiak - Przedstawiciel Samorządu Studentów WSMiP

mgr Natalia Zajączkowska - Przedstawiciel Doktorantów WSMiP

Przedstawiciel Rady Społecznej

dr Zbigniew Bednarek – sekretarz Komisji

 

Do zadań Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia należy monitorowanie, analizowanie i przygotowywanie:

1.Jakości kształcenia na kierunkach prowadzonych przez WSMiP UŁ

2.Wyników rekrutacji na kierunki studiów

3.Danych podsumowujących zakończone sesje egzaminacyjne

4.Zasad, regulaminu i prowadzenia regularnych hospitacji zajęć prowadzonych na WSMiP UŁ

5.Danych dotyczących zawodowych praktyk studenckich

6.Jakości kształcenia w ramach programu wymiany studenckiej

7.Realizacji wyjazdów zagranicznych z WSMiP i pobytu studentów zagranicznych na Wydziale

8.Organizacji i opracowania wniosków ze spotkań ze studentami WSMiP UŁ

9.Raportu Komisji ds. Jakości Kształcenia

10.Zgodności prac dyplomowych z dyscypliną nauki o polityce i administracji

 

Raport dotyczący efektów funkcjonowania Systemu Jakości Kształcenia na WSMiP za rok akademicki 2019/20

Raport dotyczący efektów funkcjonowania Systemu Jakości Kształcenia na WSMiP za rok akademicki 2018/19

 

Protokoły z obrad

Protokoły posiedzeń w roku akademickim 2020/21

Protokół ze zdalnego posiedzenia Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w dniu 27 maja 2021

Protokół ze zdalnego posiedzenia Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w dniu 13 maja 2021

Protokół ze zdalnego posiedzenia Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w dniu 22 kwietnia 2021

Protokół ze zdalnego posiedzenia Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w dniu 08 marca 2021

Protokół ze zdalnego posiedzenia Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w dniu 04 marca 2021

Protokół ze zdalnego posiedzenia Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w dniu 15 lutego 2021

Protokół ze zdalnego posiedzenia Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w dniu 10 grudnia 2020

Protokół ze zdalnego posiedzenia Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w dniu 19 listopada 2020

Protokół ze zdalnego posiedzenia Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w dniu 12 listopada 2020

Protokół ze zdalnego posiedzenia Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w dniu 5 listopada 2020

Protokół ze zdalnego posiedzenia Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w dniu 29 października 2020

Protokół z posiedzenia Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w dniu 15 października 2020

 

Protokoły posiedzeń w roku akademickim 2019/20

Protokół ze zdalnego posiedzenia Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w dniu 16 czerwca 2020

Protokół ze zdalnego posiedzenia Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w dniu 27 maja 2020

Protokół ze zdalnego posiedzenia Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w dniu 21 maja 2020

Protokół z posiedzenia Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w dniu 27 lutego 2020

Protokół z posiedzenia Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w dniu 23 stycznia 2020

Protokół z posiedzenia Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w dniu 9 stycznia 2020

Protokół z posiedzenia Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w dniu 12 grudnia 2019

Protokół z posiedzenia Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w dniu 7 listopada 2019

Rekomendacje Komisji ds. Jakości Kształcenia do Rady Wydziału z dnia 7 listopada 2019

 

Protokoły posiedzeń w roku akademickim 2018/19

Protokół z posiedzenia Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w dniu 9 maja 2019

Zarządzenie Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 26 października 2018 r. w sprawie: hospitacji zajęć

Załącznik do Zarządzenia Dziekana w sprawie hospitacji zajęć z dnia 26 października 2018 r. Arkusz hospitacji zajęć dydaktycznych

Protokół z posiedzenia Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w dniu 11 października 2018

 

Protokoły posiedzeń w roku akademickim 2017/18

Protokół z posiedzenia Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w dniu 21 września 2018

Protokół z posiedzenia Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w dniu 17 maja 2018

Protokół z posiedzenia Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w dniu 22 lutego 2018

Protokół z posiedzenia Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w dniu 7 grudnia 2017

 

Protokoły posiedzeń w roku akademickim 2016/17

Protokół z posiedzenia Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w dniu 18 września 2017

Protokół z posiedzenia Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w dniu 14 czerwca 2017

Protokół z posiedzenia Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w dniu 6 kwietnia 2017

Protokół z posiedzenia Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w dniu 15 grudnia 2016

Protokół z posiedzenia Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w dniu 3 listopada 2016


Sprawozdanie z działalności za okres 2012-2016

Rok akademicki 2015/2016

Rok akademicki 2014/2015

Rok akademicki 2013/2014

Rok akademicki 2012/2013

 • 75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
  75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
 • Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
  Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
 • Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
  Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
 • Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
  Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
 • Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
  Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
 • Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
  Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
 • 10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
  10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
 • „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
  „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
 • Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
  Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
 • Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)
  Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)