Zarządzenia Dziekana

2021

Zarządzenie Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 16 września 2021 r. w sprawie: uzupełnienia składu Komisji ds. przygotowania raportu samooceny na kierunku bezpieczeństwo narodowe dla Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Zarządzenie Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 06 września 2021 r. w sprawie: powołania Komisji ds. przygotowania raportu samooceny na kierunku bezpieczeństwo narodowe dla Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Zarządzenie Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie: Regulaminu Konkursu Zespołowych Grantów Badawczych Wydziału Studiów Międzynardowych i Politologicznych Uniwesytetu Łódzkiego finansowanych z wydziałowego Funduszu Rozwoju Naukowego na lata 2021 - 2023

Zarządzenie Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 6 kwetnia 2021 r. w sprawie: zmiany składu Zespołu ds. Strategii na Wydziale Studiów Międzynardowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego

Zarządzenie Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie: dni wolnych od pracy dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi na Wydziale Studiów Międzynardowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego

Zarządzenie Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie: zmiany składu Zespołu ds. Strategii na Wydziale Studiów Międzynardowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego

Zarządzenie Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie: funkcjonowania wydziałowego systemu oceny jakości prac dyplomowych i recenzji.

 

2020

Zarządzenie Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 30 października 2020 r. w sprawie: powołania Zespołu ds. Stragegii na Wydziale Studiów Międzynardowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego.

Zarządzenie Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 14 września 2020 r. w sprawie: powołania Komisji ds. przygotowania raportu samooceny na kierunku stosunki międzynardowe dla Polskiej Komisji Akredytacyjnej


Zarządzenie Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 14 września 2020 r. w sprawie: powołania Komisji ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego


Zarządzenie Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie: przeprowadzenia letniej sesji egzaminacyjnej roku akademickiego 2019/2020 w dniach 24.08 – 24.09.2020 r. na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego


Zarządzenie Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie: Regulaminu Stażu Naukowego na WSMiP UŁ wraz z regulaminem i wzorem wniosku o przyjęcie

Wniosek o przyjęcie na Staż Naukowy na WSMiP UŁ w wersji edytowalnej


Zarządzenie Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie odwołania uroczystości, imprez i spotkań na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ w związku z ryzykiem rozprzestrzenienia się koronawirusa


Zarządzenie Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie utworzenia funduszu Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ oraz wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania funduszu Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ

Załącznik do zarządzenia Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie utworzenia funduszu Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ oraz wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania funduszu Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ


Zarządzenie Dziekana WSMiP UŁ z dn. 17.02.2020 r. w sprawie: ustalenia terminów zajęć semestru letniego roku akademickiego 2019/2020 na Wydziale Studiów Międzynardowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego


Zarządzenie Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie: zasad postępowania w przypadku naruszenia zasad rzetelności naukowej przez studentów i doktorantów na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego


Zarządzenie Dziekana WSMiP UŁ z dn. 16.01.2020 r. w sprawie utworzenia Wydziałowego Programu Finansowania Grantów Badawczych

Załącznik do Zarządzenie Dziekana WSMiP UŁ z dn. 16.01.2020 r. w sprawie utworzenia Wydziałowego Programu Finansowania Grantów Badawczych


Zarządzenie Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 2 grudnia 2019 w sprawie: dni wolnych od pracy w 2019 roku i 2020 roku dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego


 Zarządzenie Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 22 listopada 2019 w sprawie powołania Komisji ds. przygotowania raportu samooceny na kierunku politologia dla Państwowej Komisji Akredytacyjnej


Zarządzenie Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 26 października 2018 r. w sprawie: hospitacji zajęć

Załącznik do Zarządzenia Dziekana w sprawie hospitacji zajęć z dnia 26 października 2018 r. Arkusz hospitacji zajęć dydaktycznych

 

 • 75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
  75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
 • Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
  Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
 • Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
  Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
 • Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
  Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
 • Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
  Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
 • Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
  Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
 • 10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
  10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
 • „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
  „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
 • Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
  Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
 • Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)
  Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)