Biuro Obsługi Studenta

KOMUNIKAT BIURA OBSŁUGI STUDENTA WSMIP

W związku z trwającym stanem epidemicznym w Polsce  w trosce o  zdrowie nas wszystkich  Biuro Obsługi Studenta WSMiP  pracuje wyłącznie w trybie zdalnym, dyżurowym  do odwołania. Wszelkie sprawy możecie Państwo  załatwiać zdalnie za pośrednictwem urządzeń  teleinformatycznych tj. poczta   elektroniczna, telefony. Akceptujemy skany oraz zdjęcia pism kierowanych do władz wydziału i Biura Obsługi Studenta  . Zeskanowane  podania, wnioski, formularze prosimy przesyłać na adresy mailowe pracowników  BOS WSMiP.  Sprawy  wyjątkowe,  wymagające kontaktu  z pracownikiem BOS w siedzibie  wydziału mogą być załatwiane  po uprzednim umówieniu się na konkretny dzień i godzinę. W związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 prosimy o zastosowanie wszelkich  środków ochrony osobistej  tj. posiadanie maseczki ochronnej, jeśli to możliwe posiadanie rękawiczek ochronnych, zachowanie  bezpiecznej, co najmniej1,5-metrowej odległości od rozmówcy w oczekiwaniu na wejście do  wyznaczonego pokoju, dezynfekowanie rąk zwłaszcza podczas wejścia do budynku. Osoby wykazujące objawy infekcji górnych dróg oddechowych  nie powinny kontaktować się z innymi osobami.

Wnioski o stypendium Rektora przyjmowane są wyłącznie w wersji papierowej za pośrednictwem poczty lub złożone w siedzibie WSMiP w specjalnie przygotowanej skrzynce.

 

Biuro Obsługi Studenta WSMiP

Łódź, 02.11.2020


LEGITYMACJE STUDENCKIE

zgodnie art. 51b ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) – legitymacje studenckie są ważne, bez konieczności ich potwierdzania w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu.

W ZWIAZKU Z POWYŻSZYM LEGITYMACJE WAŻNE SĄ DO 28.01.2021 I  NIE MA KONIECZNOŚCI OSOBISTEGO STAWIENNICTWA STUDENTÓW W UNIWERSYTECIE  W CELU PRZEDŁUŻENIA WAŻNOŚCI LEGITYMACJI  STUDENCKICH


BIURO  OBSŁUGI   STUDENTA

Obecnie praca w trybie dyżurowym, kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Wtorek    13.30  - 15.00

Środa        10.00 -  13.00

Czwartek  10.00 – 13.00

Prodziekan WSMiP ds. studenckich przyjmuje studentów we wtorek od  10.15 do 11.45 online, kontakt za pośrednictwem adresu prodziekan3@wsmip.uni.lodz.pl.


Pracownicy Biura Obsługi Studenta

Imię i nazwisko

Telefon

Pokój

Adres email

Godziny dyżuru

 Iwona Matuszyk
Kierownik Biura Obsługi Studenta 

 studia III stopnia

 

635 43 75, 635 42 74

0.11

iwona.matuszyk@wsmip.uni.lodz.pl

od wtorku do czwartku 9.00  -  15.00 

 Zofia Mrowińska

 Studia I stopnia

  Politologia

  Bezpieczeństwo Narodowe

 Studia II stopnia

Stosunki Międzynarodowe

635 42 46

0.7

zofia.mrowinska@wsmip.uni.lodz.pl

 

mgr Marta Bączyk

 Erasmus+ studenci przyjeżdżający

 Mobility Direct

Bilateral Agreements

 

Studia I stopnia

Stosunki Międzynarodowe 

 Studia II stopnia

International Political Studies - Gender Studies

635 42 46

 0.7

 marta.baczyk@wsmip.uni.lodz.pl

mgr inż. Beata Komsta-Osip

Studia I stopnia

Międzynarodowe Studia Kulturowe

studia azjatyckie

Studia II stopnia

Politologia 

635 43 73
635 43 78

 0.10

beata.komsta@wsmip.uni.lodz.pl

mgr Katarzyna Kłodawska

Studia I stopnia

International Marketing

International and Political Studies

Studia II stopnia

International and Political Studies

     Miedzynarodowe Studia Kulturowe

 635 43 73

635 43 78

     0.10

 katarzyna.klodawska@wsmip.uni.lodz.pl

 

 

 • 75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
  75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
 • Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
  Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
 • Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
  Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
 • Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
  Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
 • Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
  Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
 • Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
  Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
 • 10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
  10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
 • „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
  „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
 • Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
  Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
 • Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)
  Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)