Komunikaty

Konkurs o przyznanie nagród Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim w 2020 roku

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił konkurs o przyznanie nagród Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace z 2019 roku tematycznie związane z województwem łódzkim, w związku z tym prosimy o rozpowszechnienie poniższych informacji o konkursie na Państwa Wydziałach.

1. Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego przyznaje się za rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim lub promujące region, bądź też za prace, których wyniki badań wykazują użyteczność dla rozwoju społecznego, gospodarczego lub kulturalnego regionu.

2. Do Konkursu mogą być zgłoszone prace obronione w 2019 roku, dotychczas nienagrodzone w formie nagrody pieniężnej w innych konkursach.

3. Do Konkursu mogą być zgłaszane prace dyplomowe: magisterskie, inżynierskie i licencjackie.

4. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najlepszych prac podejmujących tematykę związaną z województwem łódzkim, wpisujących się w aktualne potrzeby regionu i jego mieszkańców. Szczegółowy zakres wskazany jest w regulaminie załączonym do niniejszego pisma.

5. Do składania wniosków o przyznanie nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace uprawnieni są:

1) rektorzy lub prorektorzy publicznych i niepublicznych uczelni:

wniosek (załącznik nr 1 do regulaminu) wraz z załącznikami - praca w wersji papierowej, recenzja pracy (oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez dziekanat) należy złożyć do 14 sierpnia br. w Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów -Rekrutacja i tok studiów, ul. Uniwersytecka 3, pok. 203 po wcześniejszym kontakcie e-mail lub telefonicznym z pracownikiem marta.andruszkiewicz@uni.lodz.pl tel. 635 40 83;

2) dyrektorzy lub wicedyrektorzy instytutów Polskiej Akademii Nauk, instytutów badawczych oraz instytutów międzynarodowych, uprawnionych do nadawania stopnia naukowego doktora lub doktora sztuki albo stopnia doktora habilitowanego;

3) autorzy rozpraw i prac:

wniosek (załącznik nr 2 do regulaminu) wraz z pracą w wersji papierowej, recenzją pracy (oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez dziekanat) oraz potwierdzenie daty obrony pracy - dopuszczalna jest kserokopia dyplomu ukończenia studiów potwierdzona za zgodność z oryginałem przez uczelnię.

Wyżej wymienione dokumenty stanowiące zgłoszenie do Konkursu należy złożyć w terminie 29 czerwiec- 28 sierpień w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź (parter) lub przesłać pocztą na adres Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.

Szczegóły dotyczące konkursu dostępne są na stronie:

https://www.lodzkie.pl/edukacja/konkursy/konkurs-na-najlepsze-prace

 

Ogłoszenie o konkursie

Regulamin konkursu

Załącznik 1 - Wniosek (uczelnie, instytuty)

Załącznik 2 - Wniosek (autorzy prac)


Doktorantki, Doktoranci 

Wszystkich aktywnych doktorantów spełniających kryteria Nagrody Rektora UŁ dla doktorantów zapraszamy do złożenia wniosku on-line, wraz z wymaganymi załącznikami (wpisane osiągnięcia nie posiadające potwierdzeń w postaci załączników, nie będą uznane – zgodnie z §4 ust. 2 Regulamin przyznawania nagród). 

Wypełnione wnioski prosimy o przesyłanie z kont doktoranckich powiązanych z kontem USOS w domenie unilodz.eu lub uni.lodz.pl na adres doktoranci@uni.lodz.pl w dniach od 23/06/20 do 29/06/20 do godziny 18:00.

Link do regulamin (logowanie anonimowe): https://baw.uni.lodz.pl/423-lista/d/6532/5/?reporef=%2F%3Fsearch-global%3Dregulamin%2Bnagr%25c3%25b3d%2Brektora&fbclid=IwAR2u4szeVhblLcy-4p-wA7Xa8U2EdnuiWg1jDrbni-4oG39qOsSHeMIBtCs

 Pozdrawiam,

Adrian Bekier

 


 

Zaproszenie na ogólnopolską konferencję młodych naukowców nt. Nowe Wyzwania dla Polskiej Nauki VII Edycja - Gdańsk 5.09.2020

 


 

Szanowni Państwo, Studenci i Doktoranci,

 

9 czerwca rozpoczynamy rekrutację do domów studenckich UŁ. Studenci, którzy obecnie przebywają w akademikach mogą ubiegać się o przedłużenie pobytu na okres lipiec-wrzesień 2020, w celu zakończenia sesji egzaminacyjnej.

Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych dokumentów.

Aplikowanie do Domów Studenckich na rok akademicki 2020/2021 dla studentów UŁ z obywatelstwem polskimhttps://covid19.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2020/06/Rekrutacja-do-DS-na-r.-2020_2021-z-ob.-pl-2.pdf

 

ZGŁOSZENIE POTRZEBY ZAMIESZKANIA W DOMU STUDENTA UŁ W OKRESIE WAKACYJNYM W ROKU 2020 https://covid19.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2020/06/Zg%C5%82oszenie-do-DS-na-wakacje-w-czasie-pandemii-B%C5%81.pdf

 


 

REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

Zarządzenie nr 128 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 3.06.2020 r. w sprawie: stwierdzenia zgodności zmian do Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutem UŁ


 

Informujemy, że przyznanie medali  na podstawie ZR w sprawie zasad odznaczania studentów i doktorantów za działalność na rzecz i dla dobra Uniwersytetu Łódzkiego (https://baw.uni.lodz.pl/d/6298/5/?tybp_filterId=10&tybp_filterYear=2017&tybp_filterMonth=2&tybp_filterDay=2&tybp_moduleId=1635)

odbędzie się w późniejszym terminie. 


 

ZAPRASZAMY na NOWĄ Konferencję dla Młodych Naukowców,

nt. NOWE TRENDY W BADANIACH NAUKOWYCH
- Wystąpienie Młodego Naukowca 20-21.06.2020.
http://www.creativetime.pl/ntwbn2020.html

UWAGA: Konferencja organizowana jest za pośrednictwem INTERNETU.

Niski koszt / nawet trzy referaty / nowe wyzwanie / doskonalenie
wystąpień.
Konferencję organizujemy po dużym SUKCESIE dwóch konferencji WMN 2 i DND
VIII,
które RÓWNIEŻ odbyły się za pośrednictwem INTERNETU w kwietniu 2020.
W trakcie wspomnianych konferencji Uczestnicy przedstawili łącznie 156
referatów i 139 posterów.

Organizator:
CREATIVETIME,
www.creativetime.pl
konferencja@creativetime.pl
 • 75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
  75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
 • Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
  Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
 • Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
  Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
 • Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
  Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
 • Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
  Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
 • Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
  Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
 • 10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
  10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
 • „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
  „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
 • Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
  Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
 • Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)
  Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)