Aktualności

Zapraszam do rozliczenia roku akademickiego 2020/2021.

Dyżury odbędą się: 15 września 2021 od 14.00 do 15.30;

20 września 2021 od 12.00 do 14.00;

27 września 2021 – godzina zostanie podana w późniejszym terminie

 Arkusz oceny doktoranta

 Kierownik Studiów Doktoranckich Nauk o Polityce, dr. hab. Andrzej Dubicki, prof. nadzw. UŁ


 

Komunikat Dyrektora BUŁ nr 16 w sprawie funkcjonowania Biblioteki UŁ od 04 września 2021


We are glad to announce that the Viadrina International Program – for Graduates (VIP) as a funding program for doctoral and postdoctoral researchers has funds for the year 2022. The program is funded by the European University Viadrina and the German Academic Exchange Service (DAAD). The VIP aims to support the international networking of doctoral candidates and their stronger involvement in international research contexts and discourses.

 International doctoral candidates may apply for research stays in 2022 at the European University Viadrina to get familiarize with the research environment at the Viadrina. These fellowships allow international doctoral candidates to get in touch with Viadrina professors for research co-operations or potential doctoral opportunities (e.g. joint degrees and cotutelle agreements). International doctoral candidates may apply for the following funding line:

 •             Fellowships for research stays at the European University Viadrina (max. 3 months)​

 The application deadline is October 10, 2021 (23:59 pm CET).

 We would be very pleased if you could forward the call for applications to potentially interested faculties, chairs and doctoral candidates at your university.

 In case if applicants are interested in getting more information about the VIP, we will be happy to answer their questions during our information meeting on the 17th of August at 4 p.m. CET (registration until the 12th of August is required via ipid-programm@europa-uni.de). The event will be hold in English.


Koło Naukowe Romanistów Uniwersytetu Łódzkiego ma przyjemność zaprosić na studencko-doktorancką konferencję naukową pt. „Kontrasty w humanistyce: literatura, sztuka,  kultura”, która odbędzie się w dniach 27-28 września 2021r. w trybie zdalnym, w Instytucie Romanistyki Uniwersytetu Łódzkiego.


Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił konkurs o przyznanie nagród Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace z 2021 roku tematycznie związane z województwem łódzkim, w związku z tym prosimy o rozpowszechnienie poniższych informacji o konkursie na Państwa Wydziałach.

1. Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego przyznaje się za rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim lub promujące region, bądź też za prace, których wyniki badań wykazują użyteczność dla rozwoju społecznego, gospodarczego lub kulturalnego regionu.

2. Do Konkursu mogą być zgłoszone prace obronione w 2020 roku, dotychczas nienagrodzone w formie nagrody pieniężnej w innych konkursach.

3. Do Konkursu mogą być zgłaszane prace dyplomowe: magisterskie, inżynierskie i licencjackie.

4. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najlepszych prac podejmujących tematykę związaną z województwem łódzkim, wpisujących się w aktualne potrzeby regionu i jego mieszkańców. Szczegółowy zakres wskazany jest w regulaminie załączonym do niniejszego pisma.

5. Do składania wniosków o przyznanie nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace uprawnieni są:

1) rektorzy lub prorektorzy publicznych i niepublicznych uczelni:

wniosek (załącznik nr 1 do regulaminu) wraz z załącznikami - praca w wersji papierowej, recenzja pracy (oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez dziekanat) należy złożyć do 20 sierpnia br. w Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów -Rekrutacja i tok studiów, ul. Uniwersytecka 3, pok. 203 po wcześniejszym kontakcie e-mail lub telefonicznym z pracownikiem marta.andruszkiewicz@uni.lodz.pl tel. 635 40 83;

2) dyrektorzy lub wicedyrektorzy instytutów Polskiej Akademii Nauk, instytutów badawczych oraz instytutów międzynarodowych, uprawnionych do nadawania stopnia naukowego doktora lub doktora sztuki albo stopnia doktora habilitowanego;

3) autorzy rozpraw i prac:

wniosek (załącznik nr 2 do regulaminu) wraz z pracą w wersji papierowej, recenzją pracy (oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez dziekanat) oraz potwierdzenie daty obrony pracy - dopuszczalna jest kserokopia dyplomu ukończenia studiów potwierdzona za zgodność z oryginałem przez uczelnię.

Wyżej wymienione dokumenty stanowiące zgłoszenie do Konkursu należy złożyć w terminie 

1 czerwiec - 31 sierpień w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź (parter) lub przesłać pocztą na adres Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.

Szczegóły dotyczące konkursu dostępne są na stronie:

 https://www.lodzkie.pl/edukacja/konkursy/konkurs-na-najlepsze-prace

 

Sam konkurs uzyskał poparcie ze strony Pana Rektora prof. Roberta Zakrzewskiego.

 

W załączeniu przesyłam wzory wniosków, regulamin, informacja o konkursie oraz ogłoszenie z Urzędu Marszałkowskiego.

ogłoszenie o naborze konkurs 2021

Regulamin konkursu 2021

Załącznik nr 1 wniosek 2021_uczelnie, instytuty

Załącznik nr 2 wniosek 2021_autorzy prac


Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w  XIX Konferencji Studenckich i Doktoranckich Kół Naukowych oraz pasjonatów nauki nt. „Nauka młodych wobec nowej rzeczywistości”, która odbędzie się on-line w dniu 20 września 2021 r.

Konferencja prowadzona będzie w 5 sekcjach tematycznych:

·      nauk humanistycznych,

·      nauk społecznych,

·      nauk rolniczych,

·     nauk medycznych i nauk o zdrowiu,

·     nauk ścisłych i przyrodniczych.

 

      Celem konferencji jest zaprezentowanie, zarówno dotychczasowego dorobku naukowego studenckich i doktoranckich kół naukowych,
jak i wskazanie perspektyw ich dalszego rozwoju. Zgłaszane prace powinny dotyczyć rozwiązania problemu badawczego, a nie sprawozdań
z działalności koła. Komitet organizacyjny zastrzega sobie prawo do odrzucenia artykułów niespełniających ww. wymogów. Artykuły po recenzji będą opublikowane w materiałach konferencyjnych.

         Mając nadzieję, iż proponowana problematyka okaże się interesująca, zapraszamy do wzięcia udziału w naszym przedsięwzięciu. Konferencja skierowana jest do studentów, doktorantów oraz pasjonatów nauki (osoby które posiadają co najmniej    tytuł licencjata) - pragnących nawiązać kontakt ze środowiskiem akademickim i wspomóc swoją wiedzą i doświadczeniem młodych naukowców.

W trakcie konferencji przewidujemy konkurs na najlepszy artykuł naukowy zaprezentowany podczas obrad w sekcjach.

     Koszt udziału w konferencji wynosi 80 PLN. W ramach opłaty zapewniamy materiały konferencyjne, certyfikat czynnego uczestnictwa (tylko w przypadku prezentacji ustnej swoich badań).

                                                 

   SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

 

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączeniu oraz pod adresem: http://www.uph.edu.pl/wydarzenia/kkn  

komunikat organizacyjny_2021

karta zgłoszenia 2021

zgoda_opiekuna_2021

wymogi techniczne_2021

oswiadczenie_autora_2021


Wytyczne Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia dotyczące zajęć zdalnych w Uniwersytecie Łódzkim


DAAD Research Grants – Short-Term Grants


 

Studium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza na kursy języka angielskiego online. Zajęcia adresowane są do pracowników naukowych, doktorantów oraz kandydatów do szkół doktorskich. Zajęcia gwarantują podwyższanie swoich umiejętności językowych w miłej atmosferze i z wykorzystaniem najnowszych i skutecznych środków dydaktycznych. Wszystkie spotkania odbywają się zdalnie w aplikacji MS Teams. Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu: magdalena.dworakowska@uni.lodz.pl

 

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące kursu:

1) zajęcia odbywają się w grupach 10–12 osobowych

2) częstotliwość spotkań to dwa razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne

3) wszystkie poziomy (A1, A2, B1, B2, C1, C2)

4) opłata 480 zł za semestr (60 godzin lekcyjnych)

5) program kursu obejmuje General English z elementami sztuki prezentacji oraz pisania artykułów naukowych

6) kursy przygotowują do egzaminów TELC na wszystkich poziomach językowych

 • 75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
  75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
 • Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
  Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
 • Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
  Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
 • Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
  Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
 • Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
  Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
 • Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
  Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
 • 10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
  10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
 • „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
  „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
 • Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
  Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
 • Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)
  Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)