Komunikaty

Przewodniczący URSD UŁ zarządził wybory do Kolegium Elektorów na dzień 23/03/2020 r.

 

Zgodnie z §28 ust. 3. O Zebraniu Wyborczym przewodniczący URSD UŁ zawiadamia doktorantów poprzez list wysłany pocztą elektroniczną do Dziekanatów poszczególnych Wydziałów, Dyrektorów Szkół Doktorskich, atakże poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Samorządu (www.doktoranci.uni.lodz.pl), co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem Zebrania. 

4. Kandydaci doktoranci posiadający bierne prawo wyborcze) zgłaszają się samodzielnie, drogą elektroniczną, poprzez wypełnienie formularza internetowego przygotowanego przez SKWD. 

5. Zgłoszenie musi zawierać następujące informacje: imię, nazwisko, Wydział lub Szkołę Doktorską, rok studiów, aktualne zdjęcie legitymacyjne kandydata, trzy zdaniowe uzasadnienie kandydowania na dane stanowisko. 

6. Wyboru przedstawicieli dokonuje się z zachowaniem następujących zasad: 

1) zakończenie przyjmowania kandydatów i zamknięcie listy następuje na 72 godziny przed rozpoczęciem głosowania, 

2) wypełnienie zgłoszenia oznacza zgodę na podanie do publicznej wiadomości faktu zgłoszenia oraz sprawdzenie przez SKWD, 

 • 75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
  75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
 • Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
  Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
 • Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
  Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
 • Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
  Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
 • Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
  Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
 • Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
  Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
 • 10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
  10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
 • „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
  „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
 • Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
  Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
 • Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)
  Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)