Komunikaty

4 maja 2018 r. – dzień rektorski

18 maja 2018 r. - dzień rektorski


 Dzień Doktoranta UŁ - 21 maja 2018 - Zaproszenie 


 Szanowni Państwo,

 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do składania ofert w ramach projektu pozakonkurso­wego o charakterze koncepcyjnym pt. „NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH! 3.0." realizowanego w ramach Pro­gramu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Fundu­szu Społecznego.

 

Projekt ma na celu WSPARCIE WYBITNIE UZDOLNIONYCH STUDENTÓW W ROZWOJU ICH AKTYWNOŚCI NAUKOWEJ, INNOWACYJNOŚCI, KREATYWNOŚCI, POPRZEZ WSPIERANIE ICH UCZESTNICTWA W MIĘ­DZYNARODOWYCH KONKURSACH, ZAWODACH, KONFERENCJACH. Wsparcie finansowe może być przeznaczone w szczególności na sfinansowanie uczestnictwa studentów w międzynarodowych zawo­dach, konkursach, konferencjach. Środki finansowe mogą być przeznaczone także na zakup materiałów i usług bezpośrednio związanych z celem konkursów, zawodów, konferencji międzynarodowych, bę­dących przedmiotem oferty złożonej w odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie.

 

OFERTĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ DO DNIA 30 KWIETNIA 2018 R.

 

Więcej informacji dostępnych pod linkiem:

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/zaproszenie-do-skladania-ofert-w-ramach-projektu-najlepsi-z-najlepszych-3-0.html

Osoby zainteresowane złożeniem oferty bardzo proszę o kontakt pod nr tel. (42) 635-49-49

 

Z wyrazami szacunku

 

AGNIESZKA WOJNAROWSKA

Centrum Nauki

UNIWERSYTET ŁÓDZKI

ul. Uniwersytecka 3

II piętro, pok. 205

90-137 Łódź

tel. (42) 635 49 49

e-mail: agnieszka.wojnarowska@uni.lodz.pl


 

 • 75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
  75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
 • Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
  Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
 • Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
  Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
 • Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
  Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
 • Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
  Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
 • Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
  Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
 • 10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
  10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
 • „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
  „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
 • Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
  Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
 • Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)
  Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)