Aktualności

 

Trzecia edycjia konkursu « Mój doktorat w 180 sekund » Europa Środkowa : rozgrywki krajowe


 

Centrum Nauki i Kultury UJK

zaprasza do uczestnictwa w interdyscyplinarnej|
30. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studenckich Kół Naukowych
„Człowiek i jego środowisko”
pod patronatem JM Rektora UJK w Kielcach prof. dr. hab. Stanisława Głuszka

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń w zakresie prowadzonych badań naukowych i integracja studenckiego środowiska naukowego. Zapraszamy członków Studenckich Kół Naukowych, studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz słuchaczy szkół doktorskich.

Wystąpienia można zgłaszać w ramach trzech sekcji:

Sekcja I obejmująca następujące dziedziny:

- nauki humanistyczne,

- nauki społeczne,

- nauki teologiczne,

- sztukę.

Sekcja II  obejmująca następujące dziedziny:

       - nauki ścisłe i przyrodnicze,

       - nauki medyczne i nauki o zdrowiu,

       - nauki rolnicze,

       - nauki inżynieryjno-techniczne,

Sekcji posterowej    –   wszystkie dziedziny nauki

 

Konferencja odbędzie się w terminie 22–23 kwietnia 2021 r.

 

Załącznikiem do niniejszego zaproszenia jest komunikat konferencyjny, w którym znajdą Państwo szczegółowe informacje.

 

 

Zwracam się z prośbą o przekazanie Studentkom, Studentom i Osobom Studiującym Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych informacji o zbliżającej się studencko-doktoranckiej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Polityczne i społeczne formy oporu na Bliskim Wschodzie” organizowanej przez Bliskowschodnie Koło Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego,  która odbędzie się 13 marca 2021 roku w formie online. Zgłoszenia przyjmowane są do 22 stycznia 2021 roku.

 

Formularz zgłoszeniowy: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6yYO676_0keekOvSQm286wQq5j1HxDNImwwvwq8C0ttUNkwxN09NWDNUV1VTT09SRU9HNUc3WEFSOC4u


 

ZARZĄDZENIE 06/2020 z 17.12.2020 r. w przedmiocie: ogłoszenia naboru do Kolegium Nadzorczego Doktorantów na kadencję 2020/2022.

 

Twoja szansa na rozwój – stypendia Santander Universidades

Rozwój zawodowy i osobisty wymaga czasu oraz zaangażowania. Okres studiów jest idealny, żeby rozwijać kluczowe dla pracodawców kompetencje i korzystać z możliwości, jakie oferuje uczelnia oraz jej partnerzy. Santander Universidades oferuje studentom Uniwersytetu Łódzkiego stypendia oraz intensywne programy rozwojowe, dzięki którym wejście na rynek pracy staje się znacznie łatwiejsze.

 

Aktualnie trwa nabór na stypendium dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego, którzy angażują się w działania na rzecz społeczności uniwersyteckiej, promocji nauki, współpracy z podmiotami zewnętrznymi oraz uzyskują dobre wyniki w nauce. Szczegóły oraz formularz aplikacyjny znajduje się na stronie stronie.

 

Dostępne są także międzynarodowe programy rozwojowe, dzięki którym rozwiniesz kompetencje i otrzymasz certyfikaty cenione na rynku pracy. Obecnie trwa nabór na:

 

· Stypendium Santander Digital & Innovation for MIT Professional Education - kompetencje cyfrowe i technologiczne;

· Stypendium Santander Skills for Professional Development – ESADE - umiejętności miękkie;

· Stypendium Santander English for Professional Development – Upenn - znajomość jeżyka angielskiego i kompetencje potrzebne do efektywnego poszukiwania pracy na rynku globalnym.

  

Aby aplikować o stypendium wystarczy:

· zarejestrować się na stronie;

· znaleźć program dla siebie;

· wypełnić formularz aplikacyjny.

  

Ale to nie pierwsza okazja, kiedy studenci Uniwersytetu Łódzkiego mają okazję skorzystać z szans rozwoju oferowanych przez Santander Universidades. Podobne nabory odbywały się już w poprzednich latach i cieszyły się dużym zainteresowaniem. Laureatami poprzedniej edycji programu stypendialnego Santander Universidades byli m.in. Patrycja Chojnacka oraz Oliwia Olczyk.

 

- O naborze na stypendium dowiedziałam się w trakcie współpracy z Santander Universidades w ramach działalności Koła Naukowego SKN Globalni. Aktywnie działałam, aby uczyć się nowych rzeczy i zdobywać cenne doświadczenie, a stypendia Santander Universidades są właśnie dla takich studentów! Firma nagradza chęć rozwoju i zaangażowanie w budowaniu swojej marki osobistej. Aplikowałam na stypendium, bo czułam, że praca włożona w mój rozwój może zostać dodatkowo nagrodzona i tak się właśnie stało – mówi Patrycja Chojnacka, laureatka jednej z poprzednich edycji stypendiów.

 

Oliwia Olczyk o stypendium dowiedziała się z materiałów zamieszczonych w Internecie przez uczelnię. Mówi - Informacje były rozpowszechnianie w social mediach Uniwersytetu Łódzkiego, na stronach internetowych jednostek. W ubiegłych latach również byłam laureatką tego stypendium, więc wiedziałam, z czym wiąże się rekrutacja. Dlaczego zdecydowałam się aplikować? Chyba żaden student nie pogardzi dodatkowymi środkami finansowymi. Tym bardziej, jeśli są formą uhonorowania za działalność dodatkową, która wymaga dużo pracy, a na co dzień nie jest doceniana w ten sposób.

  

Wybór laureatów kolejnych programów stypendialnych to niełatwe zadanie dla Komisji Stypendialnej, składającej się z przedstawicieli Uniwersytetu Łódzkiego oraz Santander Universidades. Jury komisji musi przeanalizować wiele aplikacji, wysyłanych przez ambitnych i utalentowanych studentów.

 

 - Kryteria wyboru laureatów stypendium Santander Universidades uwzględniają wyniki w nauce, pracę na rzecz społeczności uniwersyteckiej, promocję nauki czy współpracę z podmiotami zewnętrznymi. Analiza aplikacji jest jednym z najprzyjemniejszych momentów każdego konkursu – to budujące, ilu studentów świadomie podchodzi do tematu rozwoju i jakie mają osiągnięcia w tym zakresie – mówi Joanna Pająk, menadżer placówki relacyjnej Santander Universidades na Uniwersytecie Łódzkim.

 

 Stypendia Santander Universidades mogą zostać wykorzystane na dowolne cele związane z rozwojem i nauką. Jak wykorzystali te środki laureaci poprzedniej edycji programu stypendialnego?

  

- Środki finansowe ze stypendium pomogły mi m.in. w publikacji artykułu naukowego, a także sfinansowaniu wyjazdu na międzynarodową konferencję naukową – takie cele zrealizowała Patrycja Chojnacka.

  

Interesujące plany przedstawiła też Oliwia Olczyk:

 - Otrzymane stypendium na pewno pomoże mi w rozwoju. Nie jest to moje pierwsze stypendium od Santander Universidades – poprzednie przeznaczyłam na zakup laptopa, który był moim głównym narzędziem podczas pisania dwóch prac licencjackich, pracy magisterskiej oraz codziennych czynności związanych ze studiami i aktywnością zawodową. Kwoty uzyskanej z najnowszej edycji stypendium jeszcze nie wydałam, najprawdopodobniej jednak przeznaczę ją na jeden z zagranicznych wyjazdów związanych z mistrzostwami, na które regularnie jeżdżę jako tancerka. Czekam tylko na moment, kiedy skończy się pandemia i będzie można bezpiecznie planować tego typu przygody.

 

Stypendystom życzymy dalszych sukcesów naukowych, zawodowych i osobistych. Wszystkim studentom Uniwersytetu Łódzkiego przypominamy zaś, że na platformie Santander Universidades czekają na Was różne programy stypendialne – nie tylko te o charakterze lokalnym, ale także międzynarodowym!

#ZainwestujWSiebie


 

Komunikat Nr 8 Dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 27.11.2020 r. w sprawie: zasad korzystania z usług Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego od 30.11.2020 roku

LEGITYMACJE STUDENCKIE

zgodnie art. 51b ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) – legitymacje studenckie są ważne, bez konieczności ich potwierdzania w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu.

W ZWIAZKU Z POWYŻSZYM LEGITYMACJE WAŻNE SĄ DO 28.01.2021 I  NIE MA KONIECZNOŚCI OSOBISTEGO STAWIENNICTWA STUDENTÓW W UNIWERSYTECIE  W CELU PRZEDŁUŻENIA WAŻNOŚCI LEGITYMACJI  STUDENCKICH


 W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r., ustanawiającym od 7 do 29 listopada 2020 roku ograniczenie prowadzenia działalności przez biblioteki publiczne i naukowe, instytucje kultury oraz inne podmioty działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2020 r. poz. 902), informuję, że Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego będą świadczyły usługi dla użytkowników w ograniczonym zakresie. 

Szczegółowe informacje nt. funkcjonowania Biblioteki Uniwersyteckiej zawiera dołączony Komunikat.

 


 Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego informuje o uruchomieniu dostępu testowego do następujących tytułów czasopism:

Ancient Philosophy

The Chesterton Review

The Harvard Review of Philosophy

Journal of Islamic Philosophy

The Saint Augustine Lecture Series

http://www.lib.uni.lodz.pl/index.html?idx=ezasoby&typ=test

Dostęp do zasobu możliwy jest wewnątrz sieci UŁ jak również spoza sieci przez serwer proxy  (co do zasady loginem jest PESEL, hasło 4-ostatnie cyfry numeru PESEL).


 Doktorantki, Doktoranci,

 

Zgodnie z Uchwałą URSD UŁ dt. Dofinansowania Wyjazdów Naukowych w miesiącach luty-wrzesień roku akademickiego 2019/2020 doktorant może wnioskować o dofinansowanie każdej podejmowanej działalności naukowej, która odbyła się w okresie od 01/02/2020 r. do 30/09/2020 r.. Wniosek o dofinansowanie wyjazdu naukowego, skierowany do URSD UŁ musi spełniać wymogi opisane w Regulaminie. Wnioski już, złożone lub złożone na poprzednim załączniku również będą rozpatrywane.

 

Regulamin oraz wnioski znajdują się na stronie: https://doktoranci.uni.lodz.pl/dofinansowania/

 


Autorzy artykułów, wskazani jako korespondencyjni, publikujący w CUP w modelu Open Access będą zwolnieni z opłaty APCs (Article Processing Charges).

Opłaty APCs (Article Processing Charges) wkalkulowane są w koszt umowy konsorcyjnej za dostęp do pełnej kolekcji (Full Collection) czasopism Cambridge University Press ponoszonej przez Bibliotekę UŁ. 

W 2020 r. nie ma limitu artykułów publikowanych bezpłatnie w modelu otwartym.

 

Kryteria:

 1. Zwolnienie z opłaty APCs dotyczy autorów korespondencyjnych, afiliowanych do Uniwersytetu Łódzkiego i identyfikujących się domeną mailową "uni.lodz.pl" lub "unilodz.eu".
 2. Autor jest uprawniony do bezpłatnego publikowania otwartego tylko w czasopismach z kolekcji, którą subskrybuje UŁ, tj. FULL Collection. Link do spisu czasopism w kolekcjach z informacją o dostępności w programie OA, załącznik CUP_czasopisma_info o dostępności w programie OA (żółte pola oznaczają czasopisma, w których publikowali pracownicy UŁ).
 3. Z opłaty APCs zwolnione są następujące typy artykułów: reserach article, review article, rapid communications.
 4. Zwolnienie z opłaty APCs dotyczy artykułów opublikowanych online w 2020 roku.

Zarządzenie nr 152 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 4.08.2020 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 89 Rektora UŁ z dnia 3.06.2014 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Łódzkim.

Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego


Zarządzenie nr 153 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 4.08.2020 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 91 Rektora UŁ z dnia 3.06.2014 r. w sprawie Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych.

Wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych


REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

Zarządzenie nr 128 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 3.06.2020 r. w sprawie: stwierdzenia zgodności zmian do Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutem UŁ

 • 75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
  75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
 • Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
  Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
 • Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
  Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
 • Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
  Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
 • Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
  Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
 • Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
  Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
 • 10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
  10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
 • „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
  „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
 • Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
  Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
 • Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)
  Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)