Prace i egzaminy dyplomowe

 

Zarządzenie nr 79 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 13.01.2021 r. w sprawie: zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych w Uniwersytecie Łódzkim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Zarządzenie nr 78 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 11.01.2021 r. w sprawie: zasad weryfikacji w Uniwersytecie Łódzkim osiągniętych efektów uczenia się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Zarządzenie nr 130 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 14.04.2021 r. w sprawie: oświadczenia o samodzielnym napisaniu pracy dyplomowej i kończącej studia  podyplomowe oraz zapewnienia jakości prac pisemnych w zakresie procedury  antyplagiatowej i ich archiwizacji w Uniwersytecie Łódzkim

Załącznik: Przebieg procesu tworzenia pracy dyplomowej z wykorzystaniem APD

 


Zarządzenie Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie: wytycznych w zakresie dyplomowania na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego

Załącznik: Wytyczne w zakresie dyplomowania

Załącznik: Formularze w wersji edytowalnej


Zagadnienia na egzamin licencjacki dla kierunku international marketing

Zagadnienia na egzamin licencjacki dla kierunku IPS wraz ze specjalnościami

Zagadnienia na egzamin dyplomowy dla kierunku bezpieczeństwo narodowe

Zagadnienia na egzamin licencjacki dla kierunku międzynarodowe studia kulturowe

Zagadnienia na egzamin licencjacki dla kierunku studia azjatyckie

Zagadnienia na egzamin licencjacki dla kierunku politologia specjalność kultura polityczna i decydowanie polityczne

Zagadnienia na egzamin licencjacki dla kierunku stosunki międzynarodowe

Zagadnienia na egzamin licencjacki dla kierunku stosunki międzynarodowe specjalność biznes międzynarodowy (moduł specjalnościowy)

Zagadnienia na egzamin licencjacki dla kierunku politologia specjalność polityka i zarządzanie w strukturach lokalnych

 

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku IPS wraz ze specjalnościami

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku stosunki międzynarodowe

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku politologia specjalność doradztwo i zarządzanie polityczne

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku politologia specjalność bezpieczeństwo państwa

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI ERASMUS MUNDUS MASTER’S DEGREE IN WOMEN’S AND GENDER STUDIES (GEMMA)

 • 75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
  75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
 • Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
  Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
 • Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
  Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
 • Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
  Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
 • Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
  Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
 • Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
  Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
 • 10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
  10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
 • „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
  „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
 • Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
  Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
 • Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)
  Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)