Wykład Profesor Nicoli Watson p.t. „Shakespeare’s Effects: The Author and Literary Place-making in Stratford-upon-Avon and beyond.”

Dnia 9 października 2019 studenci MSK oraz kadra Katedry Studiów Brytyjskich mieli okazję wysłuchać wykładu Profesor Nicoli Watson p.t. „Shakespeare’s Effects: The Author and Literary Place-making in Stratford-upon-Avon and beyond.”
Prof. Watson przedstawiła pokrótce historię turystyki literackiej, zwracając szczególną uwagę na znaczenie nowożytnej praktyki kulturowej, jaką jest fascynacja miejscami związanymi z biografiami pisarzy i pisarek. Przykładem takiego zwiększającego się znaczenia miejsca narodzin pisarza jest fenomen Stratfordu i dwóch instytucji kultury, które w odmienny sposób podchodzą do spuścizny literackiej Szekspira: Birthplace oraz New Place. Wykładowi towarzyszyły pytania o kwestie wytwarzania znaczeń w praktyce muzealnej, jak również o związki pamięci kulturowej i turystyki literackiej.

Profesor Nicola Watson zajmuje się literaturoznawstwem oraz literackimi aspektami dziedzictwa kulturowego. W ramach badań prowadzonych na Open University bada romantyzm europejski, jak również takie zjawiska kulturowe jak turystyka literacka i jej historia. Świadectwem rozległych zainteresowań naukowych Profesor Watson są jej monografie: Revolution and the Form of the British Novel 1790-1820 (OUP, 1994), England's Elizabeth: An Afterlife in Fame and Fantasy (wspólnie z Michaelem Dobsonem, OUP, 2002) czy The Literary Tourist: Readers and Places in Romantic and Victorian Britain (Palgrave, 2006). W swojej najnowszej książce The Author’s Effects: A Cultural Poetics of the Writer's House Museum wiele miejsca poświęca wytwarzaniu pamięci kulturowej w muzeum biograficznym (2020, w druku).

 • 75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
  75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
 • Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
  Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
 • Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
  Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
 • Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
  Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
 • Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
  Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
 • Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
  Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
 • 10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
  10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
 • „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
  „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
 • Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
  Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
 • Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)
  Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)