Aktualności

STYPENDIUM  REKTORA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

Wnioski o stypendium rektora 2021/2022 – terminy

Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego, informuje, że wnioski o stypendium rektora na rok akademicki 2021/22 będzie można złożyć za pomocą platformy USOSweb w terminie 15.10.-2.11.2021 r. Wydrukowany i podpisany wniosek należy złożyć we właściwym Dziekanacie w/w terminie.

Łódź, 23.09.2021 

 Dziekan oraz Rada Wydziału

 Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ

 mają zaszczyt zaprosić

 na uroczystą Inaugurację roku akademickiego 2021/2022

  Uroczystość odbędzie się

 30 września 2021 r. o godz. 12:30

 w Auli Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
im. Waldemara Michowicza
Uniwersytetu Łódzkiego

 

Zapraszamy do uczestnictwa w Inauguracji za pośrednictwem strony internetowej

 https://unilodz.clickmeeting.com/inauguracja-roku-akademickiego-2021-2022-wsmip-ul

 

PROGRAM UROCZYSTOŚCI

 1. Hymn państwowy

 2. Wystąpienie Władz Uniwersytetu Łódzkiego

 3. Wystąpienie dr. hab. Ryszarda Machnikowskiego, prof. UŁ, Dziekana WSMiP

 5. Immatrykulacja

 6. Wykład inauguracyjny  prof. dr hab. Małgorzaty Pietrasiak „Wojna wietnamska.
Czy Ameryka wyciągnęła wnioski z historii”
Katedra Studiów Azjatyckich WSMiP

 7. Wystąpienie przedstawiciela Wydziałowej Rady Samorządu Studentów WSMiP

 8. Gaudeamus

 Zapraszamy

 

Szanowni Nauczyciele Akademiccy i Pracownicy Administracji,

Szanowni Studenci i Studentki,

Szanowni Kandydaci i Kandydatki na studia na WSMiP UŁ,


W imieniu organizatorów, władz naszej Uczelni oraz Wydziału chciałbym serdecznie zaprosić wszystkich Państwa do uczestnictwa w 11 Edycji Łódzkiego Festiwalu Kinetycznej Sztuki Światła Light.Move.Festival.2021 (www.lmf.com.pl)

 

W tym roku odbywa się on w dniach 24–26 września, tuż przed inauguracją nowego roku akademickiego 2021/2022. Tematem przewodnim tegorocznej edycji są Połączenia, LMF 2021 chce eksplorować zagadnienie miejsca człowieka w nowoczesnym świecie oraz jego więzi zarówno z innymi ludźmi, jak i środowiskiem, przestrzenią i światem cyfrowym. Ze względu na sytuację pandemiczną tegoroczny festiwal obejmie rozproszony obszar i znaczącą eksplorację okolic Nowego Centrum Łodzi, w którym mieści się nasz Wydział.

Z przyjemnością informuję Państwa, że jednym z rozświetlonych w czasie LMF’21 budynków będzie gmach Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, mieszczący się przy ulicy Narutowicza 59a.

Gorąco zachęcam wszystkich Państwa do wzięcia udziału w tegorocznym Festiwalu i zamieszczania filmików z animacjami naszego budynku w mediach społecznościowych.

Do zobaczenia w kolejny weekend!

Dr hab. Ryszard M. Machnikowski, prof. UŁ

Dziekan WSMiP UŁ

#lightmovefestival
#lightmovefestival2021
#luxpromonumentis
#lightofhope
#łódź
#lodz
#łódzkie
#kochamlodz
#wsmip
#unilodz

Szanowni Państwo

W dniu 01.10.2021 Biuro Obsługi Studenta WSMiP będzie wydawało   legitymacje  oraz umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne  w Uniwersytecie  Łódzkim. Decyzją Pana Dziekana wydawanie dokumentów będzie odbywało się  z  podziałem na grupy w wyznaczonych ramach czasowych . W związku z zapobieganiem i zwalczaniem  COVID-19 prosimy o posiadanie  maseczki ochronnej. Osoby wykazujące objawy infekcji górnych dróg oddechowych powinny do czasu wyzdrowienia pozostać w domu.

Prosimy również   o zabranie przyborów do pisania oraz dowód osobisty.

 

LEGITYMACJE STUDENCKIE

Przy wpłatach   na konto  UŁ-WSMiP  za legitymacje studenckie w  wysokości 22 zł prosimy  w tytule operacji  dopisywać  imię  i nazwisko oraz kierunek studiów. Kopie dowodów wpłaty prosimy przesłać  do Biura Obsługi Studenta  WSMiP  na adres mailowy Pani obsługującej Państwa  kierunek studiów.

Aby otrzymać legitymację studencką w dniu  01.10.2021 wpłatę należy dokonać  do dnia24.09.2021. Wpłaty po 24.09.2021 będą generować wydruk legitymacji w terminie późniejszym. Osoby podejmujące studia na więcej niż jednym kierunku studiów otrzymują  jedną legitymację , którą wydaje dziekanat kierunku podstawowego. Osoby posiadające legitymację wydaną na  innym kierunku UŁ, nie dokonują opłaty za legitymację.

W przypadku rezygnacji z podjęcia studiów, uprzejmie prosimy o przysyłanie oświadczenia o rezygnacji ze studiów.   Oświadczenie o wyborze kierunku podstawowego oraz druk rezygnacji ze studiów można pobrać na stronie WSMiP w zakładce strefa studenta-komunikaty dla studentów I roku.

 

Nr konta bankowego dla wpłat za legitymacje studenckie

Uniwersytet Łódzki, ul.Narutowicza 68, 90-136 Łódź

Bank Polska Kasa opieki SA II oddział w Łódzi;

87 1240 3028 1111 0010 2942 9504

 

Inauguracja roku akademickiego na WSMiP odbędzie się  w systemie hybrydowym, w dniu 30.09.2021 o godz.12.30. Szczegóły dotyczące inauguracji  prześlemy odrębnym komunikatem

Zespół Biura Obsługi Studentów  WSMiP


Oferta pracy w charakterze asystenta/ asystentki ds. PR z językiem francuskim


Komunikat Dyrektora BUŁ nr 16 w sprawie funkcjonowania Biblioteki UŁ od 04 września 2021


 

Koło Naukowe Romanistów Uniwersytetu Łódzkiego ma przyjemność zaprosić na studencko-doktorancką konferencję naukową pt. „Kontrasty w humanistyce: literatura, sztuka,  kultura”, która odbędzie się w dniach 27-28 września 2021r. w trybie zdalnym, w Instytucie Romanistyki Uniwersytetu Łódzkiego.


Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił konkurs o przyznanie nagród Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace z 2019 roku tematycznie związane z województwem łódzkim, w związku z tym prosimy o rozpowszechnienie poniższych informacji o konkursie na Państwa Wydziałach.

1. Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego przyznaje się za rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim lub promujące region, bądź też za prace, których wyniki badań wykazują użyteczność dla rozwoju społecznego, gospodarczego lub kulturalnego regionu.

2. Do Konkursu mogą być zgłoszone prace obronione w 2020 roku, dotychczas nienagrodzone w formie nagrody pieniężnej w innych konkursach.

3. Do Konkursu mogą być zgłaszane prace dyplomowe: magisterskie, inżynierskie i licencjackie.

4. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najlepszych prac podejmujących tematykę związaną z województwem łódzkim, wpisujących się w aktualne potrzeby regionu i jego mieszkańców. Szczegółowy zakres wskazany jest w regulaminie załączonym do niniejszego pisma.

5. Do składania wniosków o przyznanie nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace uprawnieni są:

1) rektorzy lub prorektorzy publicznych i niepublicznych uczelni:

wniosek (załącznik nr 1 do regulaminu) wraz z załącznikami - praca w wersji papierowej, recenzja pracy (oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez dziekanat) należy złożyć do 20 sierpnia br. w Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów -Rekrutacja i tok studiów, ul. Uniwersytecka 3, pok. 203 po wcześniejszym kontakcie e-mail lub telefonicznym z pracownikiem marta.andruszkiewicz@uni.lodz.pl tel. 635 40 83;

2) dyrektorzy lub wicedyrektorzy instytutów Polskiej Akademii Nauk, instytutów badawczych oraz instytutów międzynarodowych, uprawnionych do nadawania stopnia naukowego doktora lub doktora sztuki albo stopnia doktora habilitowanego;

3) autorzy rozpraw i prac:

wniosek (załącznik nr 2 do regulaminu) wraz z pracą w wersji papierowej, recenzją pracy (oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez dziekanat) oraz potwierdzenie daty obrony pracy - dopuszczalna jest kserokopia dyplomu ukończenia studiów potwierdzona za zgodność z oryginałem przez uczelnię.

Wyżej wymienione dokumenty stanowiące zgłoszenie do Konkursu należy złożyć w terminie 

1 czerwiec - 31 sierpień w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź (parter) lub przesłać pocztą na adres Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.

Szczegóły dotyczące konkursu dostępne są na stronie:

https://www.lodzkie.pl/edukacja/konkursy/konkurs-na-najlepsze-prace

Sam konkurs uzyskał poparcie ze strony Pana Rektora prof. Roberta Zakrzewskiego.

W załączeniu przesyłam wzory wniosków, regulamin, informacja o konkursie oraz ogłoszenie z Urzędu Marszałkowskiego.

ogłoszenie o naborze konkurs 2021

Regulamin konkursu 2021

Załącznik nr 1 wniosek 2021_uczelnie, instytuty

Załącznik nr 2 wniosek 2021_autorzy prac

<hr style="font-family: Calibri, Arial, Helveti
 • 75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
  75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
 • Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
  Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
 • Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
  Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
 • Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
  Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
 • Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
  Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
 • Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
  Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
 • 10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
  10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
 • „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
  „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
 • Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
  Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
 • Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)
  Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)