Aktualności

Komunikat Dyrektora BUŁ nr 14 w sprawie funkcjonowania Biblioteki UŁ od 14 czerwca 2021

MIĘDZYNARODOWY KONGRES

REGENERACJA MIAST PRZEMYSŁOWYCH

 22-23 czerwca 2021


 

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) organizuje wirtualne targi kariery „Badania w Niemczech” w dniu 24 czerwca 2021 r. w godzinach 15:00 – 19:00 (CEST).

Spotkanie dedykowane jest doktorantom, którzy zainteresowani są prowadzeniem badań w Niemczech oraz osób, którzy chcą wyjechać do niemieckiej uczelni na postdoc.

Podczas targów będzie możliwość nawiązania kontaktów z profesorami akademickimi oraz członkami Akademii Absolwentów i Badań Naukowych Technische Universität Bergakademie Freiberg, a także z naukowcami ponad 20 niemieckich uniwersytetów i instytucji badawczych.

 Więcej informacji pod linkiem: www.research-in-germany.org/virtualfair


 

 

Koło Naukowe Romanistów Uniwersytetu Łódzkiego ma przyjemność zaprosić na studencko-doktorancką konferencję naukową pt. „Kontrasty w humanistyce: literatura, sztuka,  kultura”, która odbędzie się w dniach 27-28 września 2021r. w trybie zdalnym, w Instytucie Romanistyki Uniwersytetu Łódzkiego.


Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił konkurs o przyznanie nagród Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace z 2019 roku tematycznie związane z województwem łódzkim, w związku z tym prosimy o rozpowszechnienie poniższych informacji o konkursie na Państwa Wydziałach.

1. Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego przyznaje się za rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim lub promujące region, bądź też za prace, których wyniki badań wykazują użyteczność dla rozwoju społecznego, gospodarczego lub kulturalnego regionu.

2. Do Konkursu mogą być zgłoszone prace obronione w 2020 roku, dotychczas nienagrodzone w formie nagrody pieniężnej w innych konkursach.

3. Do Konkursu mogą być zgłaszane prace dyplomowe: magisterskie, inżynierskie i licencjackie.

4. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najlepszych prac podejmujących tematykę związaną z województwem łódzkim, wpisujących się w aktualne potrzeby regionu i jego mieszkańców. Szczegółowy zakres wskazany jest w regulaminie załączonym do niniejszego pisma.

5. Do składania wniosków o przyznanie nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace uprawnieni są:

1) rektorzy lub prorektorzy publicznych i niepublicznych uczelni:

wniosek (załącznik nr 1 do regulaminu) wraz z załącznikami - praca w wersji papierowej, recenzja pracy (oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez dziekanat) należy złożyć do 20 sierpnia br. w Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów -Rekrutacja i tok studiów, ul. Uniwersytecka 3, pok. 203 po wcześniejszym kontakcie e-mail lub telefonicznym z pracownikiem marta.andruszkiewicz@uni.lodz.pl tel. 635 40 83;

2) dyrektorzy lub wicedyrektorzy instytutów Polskiej Akademii Nauk, instytutów badawczych oraz instytutów międzynarodowych, uprawnionych do nadawania stopnia naukowego doktora lub doktora sztuki albo stopnia doktora habilitowanego;

3) autorzy rozpraw i prac:

wniosek (załącznik nr 2 do regulaminu) wraz z pracą w wersji papierowej, recenzją pracy (oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez dziekanat) oraz potwierdzenie daty obrony pracy - dopuszczalna jest kserokopia dyplomu ukończenia studiów potwierdzona za zgodność z oryginałem przez uczelnię.

Wyżej wymienione dokumenty stanowiące zgłoszenie do Konkursu należy złożyć w terminie 

1 czerwiec - 31 sierpień w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź (parter) lub przesłać pocztą na adres Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.

Szczegóły dotyczące konkursu dostępne są na stronie:

https://www.lodzkie.pl/edukacja/konkursy/konkurs-na-najlepsze-prace

Sam konkurs uzyskał poparcie ze strony Pana Rektora prof. Roberta Zakrzewskiego.

W załączeniu przesyłam wzory wniosków, regulamin, informacja o konkursie oraz ogłoszenie z Urzędu Marszałkowskiego.

ogłoszenie o naborze konkurs 2021

Regulamin konkursu 2021

Załącznik nr 1 wniosek 2021_uczelnie, instytuty

Załącznik nr 2 wniosek 2021_autorzy prac


  

Uniwersytet w Peczu na Węgrzech zaprasza do udziału w międzynarodowej Szkole Letniej pt. “EUtopia 2021-27? Visions and Missions of Europe” w formie online, która odbędzie się w terminie  25.06.– 2.07. 2021 r.

 

Udział w Szkole Letniej, poprzez aplikowanie o stypendium CEEPUS - jest bezpłatny.

Stypendium przeznaczone jest dla studentów BA i MA oraz doktorantów.

Wybrani Kandydaci otrzymają stypendium pozwalające na udział w Szkole Letniej.

 

Językiem wykładowym jest język angielski.

 

Termin składania wniosków upływa 16 maja 2021 r.

Strona do aplikowania o stypendium do udziału w szkole letniej dostępna jest pod następującym linkiem: https://apply.pte.hu/en_GB/courses/course/464-eutopia-202127-visions-and-missions-europe-online-summer-school

 

Kandydat musi wypełnić zgłoszenie online i dołączyć wymagane dokumenty:

-             Zaświadczenie o statusie studenta /Enrollment Verification (proof of student status) – issued by the home university of the student/

-             certyfikat znajomości j. angielskiego na poziome B2 /English language certificate (proof of English language knowledge) – at least B2 level according to CEFR/

-             dokument tożsamości /Passport/ID card/

 

W załączeniu broszura informacyjna oraz program wydarzenia.


 

Szanowni Państwo,

W uzupełnieniu wcześniejszych informacji nt. Bałtyckiego Parlamentarnego Forum Młodzieży (spotkanie hybrydowe/on-line + Sztokholm, 28 sierpnia br.) informuję, że ze względu na bardzo duże zainteresowanie młodych ludzi dead line na przesyłanie aplikacji dot. udziału został przez Sekretariat RPMB przesunięty na 9 maja 2021 r. w południe (link do informacji oraz możliwości rejestracji: https://cbss.org/2021/04/01/apply-for-the-baltic-sea-parliamentary-youth-forum-2021/).

Drugim wydarzeniem dla młodych będzie zaplanowany już na 12 oraz 14 maja br. „CBSS Ministerial 2021: Youth Edition”. Będzie ono otwarte dla wszystkich chętnych w wieku 16-30 lat na platformie hopin, a jego celem będzie omówienie wizji regionu Morza Bałtyckiego, a także przygotowanie specjalnej deklaracji młodych na spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich RPMB, które odbędzie się 1 czerwca br. Uczestniczący w wydarzeniu młodzi ludzie będą mieli okazję do zadawania pytań G. Landsbergisowi, ministrowi spraw zagranicznych Litwy, która obecnie przewodniczy pracom Rady Państw Morza Bałtyckiego i kwestię udziału młodych ludzi w decydowaniu o regionie stawia wśród swoich priorytetów. Więcej informacji w załączonej ulotce.


 

Szanowni Studenci UŁ,

 

Katedra Pracy i Polityki Społecznej pragnie zaprosić chętnych studentów I roku studiów licencjackich lub jednolitych magisterskich do udziału w badaniach na temat "Uniwersytetu Idealnego". Celem badania jest poznanie Waszych opinii i refleksji czym powinna charakteryzować się taka instytucja.

 

W ramach spotkań w grupach 8-10 osobowych będziecie mogli przedstawić swoje pomysły jak wygląda Wasza wymarzona uczelnia, w jaki sposób powinno się prowadzić zajęcia, czy też jak uczelnia idealna mogłaby Was wspierać.  Głównym założeniem projektu jest otwartość na opinie i kreatywność studentów, dzięki czemu będziemy mogli stworzyć koncepcję idealnego miejsca do nauki uniwersyteckiej.

 

Spotkania odbędą się za pośrednictwem aplikacji Zoom i będą trwać około półtorej godziny. Do udziału potrzebna jest kamerka internetowa, abyśmy mogli również odczytać emocje towarzyszące debacie. Po zakończonym projekcie otrzymacie certyfikaty uczestnictwa w badaniu naukowym. 

 

Chętnych zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego, w którym są również uwzględnione preferowane godziny udziału w spotkaniach. Zachęcamy do rejestracji!

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7xpEYw7al0O7fvnUcF6WO6CF0v9VJyJCmxzNytksocpUNVlMNENCWVNGTkVPT0Q2VUI4UlBCQUxCNi4u – rejestracja możliwa przy użyciu maili uniwersyteckich


 

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w  XIX Konferencji Studenckich i Doktoranckich Kół Naukowych oraz pasjonatów nauki nt. „Nauka młodych wobec nowej rzeczywistości”, która odbędzie się on-line w dniu 20 września 2021 r.

Konferencja prowadzona będzie w 5 sekcjach tematycznych:

·      nauk humanistycznych,

·      nauk społecznych,

·      nauk rolniczych,

·     nauk medycznych i nauk o zdrowiu,

·     nauk ścisłych i przyrodniczych.

 

      Celem konferencji jest zaprezentowanie, zarówno dotychczasowego dorobku naukowego studenckich i doktoranckich kół naukowych,
jak i wskazanie perspektyw ich dalszego rozwoju. Zgłaszane prace powinny dotyczyć rozwiązania problemu badawczego, a nie sprawozdań
z działalności koła. Komitet organizacyjny zastrzega sobie prawo do odrzucenia artykułów niespełniających ww. wymogów. Artykuły po recenzji będą opublikowane w materiałach konferencyjnych.

         Mając nadzieję, iż proponowana problematyka okaże się interesująca, zapraszamy do wzięcia udziału w naszym przedsięwzięciu. Konferencja skierowana jest do studentów, doktorantów oraz pasjonatów nauki (osoby które posiadają co najmniej    tytuł licencjata) - pragnących nawiązać kontakt ze środowiskiem akademickim i wspomóc swoją wiedzą i doświadczeniem młodych naukowców.

W trakcie konferencji przewidujemy konkurs na najlepszy artykuł naukowy zaprezentowany podczas obrad w sekcjach.

     Koszt udziału w konferencji wynosi 80 PLN. W ramach opłaty zapewniamy materiały konferencyjne, certyfikat czynnego uczestnictwa (tylko w przypadku prezentacji ustnej swoich badań).

                                                 

   SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

 

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączeniu oraz pod adresem: http://www.uph.edu.pl/wydarzenia/kkn  

komunikat organizacyjny_2021

karta zgłoszenia 2021

zgoda_opiekuna_2021

wymogi techniczne_2021

oswiadczenie_autora_2021


Wytyczne Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia dotyczące zajęć zdalnych w Uniwersytecie Łódzkim


 

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowych stypendiów

naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego w 2021 roku.

Regulamin

Wniosek


 

 • 75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
  75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
 • Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
  Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
 • Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
  Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
 • Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
  Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
 • Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
  Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
 • Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
  Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
 • 10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
  10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
 • „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
  „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
 • Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
  Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
 • Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)
  Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)