Aktualności

Komunikat Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 31.03.2020 r. w sprawie: możliwości ubiegania się o zapomogę z funduszu stypendialnego przez studentów i doktorantów UŁ, którzy znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej z powodu zagrożenia epidemicznego

Wniosek o zapomogę

Zarządzenie nr 107 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 31.03.2020 r. w sprawie: obniżenia opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2019/2020

 


Biuro Współpracy z Zagranicą UŁ informuje o przedłużonej do 21 kwietnia 2020 roku rekrutacji na roczny kurs języka japońskiego w Japonii w roku akademickim 2020/21. Oferta skierowana jest dla studentów UŁ w ramach programu stypendialnego Josai Central European Scholarship (wcześniejsza nazwa stypendium to Mizuta Scholarship). Szczegóły oferty dostępne są tutaj

 

Jednocześnie informujemy, że decyzje o przyznaniu stypendium na wyjazd zagraniczny będą podejmowane zgodnie z wytycznymi krajowymi oraz decyzjami władz i zarządzeniami obowiązującymi w Uniwersytecie Łódzkim, jak również w porozumieniu z uczelnią partnerską i w oparciu o zalecenia związane z bezpieczeństwem uczestników w związku z epidemią COVID-19.


Zarządzenie nr 106 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 26.03.2020 r. w sprawie: czasowego zwolnienia z opłat za zakwaterowanie w domach studenckich UŁ

Wniosek o zwrot nadpłaty

Wniosek o zwrot kaucji


 Darmowe E-usługi Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego


 Radiowa Czwórka szuka młodych "Nieprzeciętnych"

Informacja prasowa

Kapituła Plebiscytu Nieprzeciętni 2020

 Akademickie Centrum Wsparcia UŁ prowadzi dla osób potrzebujących wsparcia w aktualnej sytuacji konsultacje psychologiczne online. Potrzebę wsparcia można zgłosić poprzez adres acw@uni.lodz.pl. Informacja przekazywana jest następnie psychologowi, który w odpowiedniej kolejności będzie się kontaktował mailowo ze zgłaszającym. Pracujemy zdalnie od godziny 8 do 20, również w weekend.


 Komunikat specjalny - usługi dostępne w BUŁ

Zarządzenie nr 100 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 11.03.2020 r. w sprawie: przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19 (zapalenia płuc spowodowanego koronawirusem SARS-CoV-2) wśród społeczności Uniwersytetu Łódzkiego.

Zarządzenie nr 94 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 2.03.2020 r. w sprawie: wstrzymania zagranicznych wyjazdów i przyjazdów studentów, doktorantów i pracowników UŁ w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa.


 

Ruszył kolejny nabór do programów stypendialnych Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta kierowanych do polskich badaczy, dydaktyków i studentów na lata 2021-22. Poniżej znajdziecie Państwo informacje do dalszego przesyłania do kontaktów, studentów, przyjaciół i rodziny.

Dziękujemy za wsparcie promocji.

Ambasada USA

 

 

Program Fulbrighta to największy program wymiany naukowej i kulturowej Stanów Zjednoczonych. Od ponad 70 lat wspiera współpracę na rzecz rozwoju nauki, kultury oraz relacji międzyludzkich i międzyinstytucjonalnych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a ponad 160 krajami. W Polsce Program Fulbrighta działa nieprzerwanie od ponad 60 lat. Skorzystało z niego już ponad 3000 polskich studentów, badaczy i nauczycieli akademickich.

 

Fulbright Graduate Student Award 2021-22

Dla kogo: absolwentów studiów min. I stopnia 

Cel: rozpoczęcie studiów II stopnia (Master's degree) lub III stopnia (Ph.D.) w USA

Dziedziny: wszystkie kierunki studiów z wyłączeniem studiów medycznych wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem, programów LLM oraz MBA

Termin składania wniosków: do 24 kwietnia 2020 r.

Szczegółyhttps://fulbright.edu.pl/graduate-student-award/

 

Fulbright Junior Research Award 2021-22

Dla kogo: osób przygotowujących rozprawę doktorską w polskich instytucjach naukowych

Cel: stypendium badawcze w USA, zebranie materiałów do doktoratu 

Czas pobytu: od 4 do 10 miesięcy

Dziedziny: wszystkie dziedziny z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem

Termin składania wniosków: do 22 maja 2020 r.

Szczegółyhttps://fulbright.edu.pl/junior-award/

 

Fulbright Senior Award 2021-22

Dla kogo: pracowników polskich instytucji akademickich i naukowych, posiadających co najmniej tytuł doktora

Cel: stypendium badawcze lub badawczo-dydaktyczne w USA

Czas pobytu: od 3 do 10 miesięcy

Dziedziny: wszystkie dziedziny z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem

Termin składania wniosków: do 1 czerwca 2020 r.

Szczegółyhttps://fulbright.edu.pl/senior-award/

 

Fulbright STEM Impact Award 2020-2021

Dla kogo: pracowników polskich instytucji akademickich i naukowych, posiadających co najmniej tytuł doktora i doświadczenie w zarządzaniu projektami badawczymi i nadzorowaniu pracy innych badaczy

Cel: stypendyści mają okazję realizować własne projekty badawcze, przygotowywać autorskie zajęcia i programy nauczania oraz poszerzyć wiedzę z zakresu komercjalizacji nauki i skutecznego pisania wniosków grantowych w instytucjach w USA

Czas pobytu: od 2 do 6 tygodni

Dziedziny: STEM - nauki inżynieryjno-techniczne oraz ścisłe i przyrodnicze wedle klasyfikacji MNiSW, z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem

Termin składania wniosków: do 1 czerwca 2020 r.

Szczegółyhttps://fulbright.edu.pl/fulbright-stem-impact-award


 

BUDUJEMY ŁODŹ NA MARSA!

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE  „Mam Pomysł na Startup”


Konferencja Studenckich Kół Naukowych pt. Społeczeństwo XXI wieku w badaniach studenckich. - 20 maja 2020 w Tarnowie


Staże i praktyki w jezdonstakch ZUS na terenie całej Polski dla studentów UŁ


Zarząd Lokali Miejskich w załączeniu przekazuje ofertę wynajmu lokalu mieszkalnego kierowaną do absolwentów i studentów ostatniego roku łódzkich wyższych uczelni.

OFERTA

 

 • 75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
  75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
 • Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
  Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
 • Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
  Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
 • Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
  Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
 • Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
  Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
 • Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
  Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
 • 10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
  10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
 • „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
  „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
 • Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
  Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
 • Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)
  Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)