Komunikaty do studentów

Drogie Studentki i Studencki WSMiP,

UŁ otrzymał środki w ramach działań w Programie Erasmus+ KA107 Credit Mobility na realizację mobilności studenckich w krajach spoza Unii Europejskiej. W związku z tym, w roku akademickim 2019/2020, studenci UŁ po raz pierwszy będą mogli ubiegać się o stypendia na wyjazdy do uczelni partnerskich w Albanii, Armenii, Kosowie i Rosji.

Program Erasmus+ KA107 Credit Mobility umożliwia studentom wyjazdy na 5-miesięczne studia do uczelni partnerskich spoza Unii Europejskiej. Stypendium obejmuje nie tylko dofinansowanie kosztów pobytu, ale także podróży do kraju partnerskiego. Miesięczna wysokość stypendium wynosi 700 EUR, natomiast wysokość dofinansowania kosztów podróży uzależniona jest od odległości pomiędzy Polską a krajem partnerskim.

Wyjazdy z programu będą realizowane w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020. W rekrutacji mogą uczestniczyć zarówno studenci studiów licencjackich, jak i magisterskich. Liczba miejsc jest ograniczona. Szczegółowe informacje wraz z listą wymaganych dokumentów znajdują się na stronie: https://bwz.uni.lodz.pl/erasmus-ka107/wyjazdy-studentow-ul Wnioski należy składać w Biurze Współpracy z Zagranicą UŁ, ul. Uniwersytecka 3, pokój 7. Rekrutacja trwa do 27 listopada 2019 r.


 

 W związku z planowanym wydarzeniem DYSONANSE LDZ 2019, które odbędzie się 13 listopada 2019 w Art Inkubatorze w Łodzi (więcej informacji w załączeniu oraz na https://www.dysonanse.pl/ i na FB https://www.facebook.com/events/759086377881921/ ) zwracam się z serdeczną prośbą o rozpropagowanie tej informacji wśród studentów za pośrednictwem dostępnych Państwu kanałów komunikacji (strona internetowa, social media, mailing itp).

 

Wśród prelegentów znajdzie się zarówno wiele znanych osobistości związanych z Łodzią, jak i YouTuberów, przedsiębiorców czy celebrytów. Wszystkich łączy pasja i duża wiedza, którą podzielą się z uczestnikami. W programie znajdą się między innymi wystąpienia takie jak: Ile i jak zarabia się na YouTube? – Paweł Svinarski (Dla Pieniędzy), Własny biznes, wzloty i fackupy - czyli 5 rzeczy, które chciałbym wiedzieć, zanim zostałem przedsiębiorcą – Michał Sadowski czy 10 lat influencer marketingu w Polsce - Rafał Masny. W części wieczornej odbędzie się także projekcja etiud i animacji absolwentów oraz studentów Łódzkiej Szkoły Filmowej.

 

Informacja tekstowa oraz grafika w załączeniu.


Zarząd Lokali Miejskich w załączeniu przekazuje ofertę wynajmu lokalu mieszkalnego kierowaną do absolwentów i studentów ostatniego roku łódzkich wyższych uczelni.

OFERTA


 Informacje dla studentów I roku

1. Opiekunowie i starostowie 1 roku

2. Podział roku akademickiego

3. Regulamin studiów na UŁ obowiązujący od 1 października 2019

4. Przedmioty niepodlegające warunkowemu zaliczeniu dla programów kształcenia realizowanych od roku akademickiego 2018/2019

5. Zapisy i warunki zaliczenia zajęć WF

6. Obowiązkowy Kurs BHP dla studentów 1 roku (dodatkowe informacje)

7. Obowiązkowe Szkolenine biblioteczne dla studentów 1 roku (dodatkowe informacje)

8. Obowiązkowy Kurs Prawo Autorskie dla studentów 1 roku (dodatkowe informacje)

9. Procedura ubiegania się o Indywidualną Organizację Studiów

10. Test diagnostyczny z języka obcego oraz deklaracja wyboru

11. Ubezpieczenie NNW dla studentów i doktorantów UŁ

12. Regulamin pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego

13. Dla niepełnosprawnych studentów i doktorantów

14. Witamy na UŁ


 

 • 75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
  75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
 • Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
  Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
 • Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
  Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
 • Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
  Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
 • Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
  Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
 • Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
  Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
 • 10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
  10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
 • „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
  „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
 • Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
  Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
 • Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)
  Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)