Dziekański Panel Dyskusyjny w formule online na platformie MS Teams / Dean’s Debate online MS Teams platform

17.05.2021

We have the pleasure and honor to invite you for the Dean’s Debate,

being held online (MS Teams platform) on Thursday, 20 May, 1700 CET (1100 EST)

Our Distinguished Panelist:

 Ian Brzezinski (The Brzezinski Group, The Atlantic Council);

David Camroux (CERI, Sciences Po);

Barthélémy Courmont (IRIS);

Dominik Mierzejewski (OSA, WSMIP UŁ);

Jacek Reginia Zacharski (WSMIP UŁ);

Will discuss the issue:

„NATO and the transformations in the region of Indo – Pacific. Challenges, threats, opportunities”

 

Formula of our debate: Chatham house rule

Language: English

Moderator: Ryszard Machnikowski

Link to the event: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODM2NGZiNmMtOGExYS00NmIwLWE3OTktNTgwODJlNTBiMzg0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2263441aef-da0e-4397-bb7e-f9d4705e963b%22%2c%22Oid%22%3a%226974f66d-1a11-4083-92d2-5fa4057ffcd2%22%7d

 


 

Zapraszamy serdecznie na kolejny w tym roku Dziekański Panel Dyskusyjny w formule online na platformie MS Teams.

 

Data: czwartek 20 maja, godz. 17.00

 

Język debaty: angielski

 

Debata w formule Chatham house rule.

 

Temat: „NATO and the transformations in the region of Indo – Pacific. Challenges, threats, opportunities”

 

Nasi paneliści: Ian Brzezinski (The Brzezinski Group, The Atlantic Council), David Camroux (CERI, Sciences Po), Barthélémy Courmont (IRIS), Dominik Mierzejewski (OSA, WSMIP UŁ), Jacek Reginia Zacharski (WSMIP UŁ)

 

Moderator: Ryszard Machnikowski

 

Link do wydarzenia: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODM2NGZiNmMtOGExYS00NmIwLWE3OTktNTgwODJlNTBiMzg0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2263441aef-da0e-4397-bb7e-f9d4705e963b%22%2c%22Oid%22%3a%226974f66d-1a11-4083-92d2-5fa4057ffcd2%22%7d

Wstęp: wolny

 • 75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
  75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
 • Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
  Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
 • Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
  Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
 • Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
  Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
 • Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
  Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
 • Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
  Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
 • 10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
  10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
 • „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
  „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
 • Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
  Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
 • Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)
  Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)