Dodatkowa tura zapisów na przedmioty do wyboru w semestrze letnim 2017/2018

30.01.2018

Dodatkowa tura elektronicznej rejestracji na zajęcia w semestrze letnim 2017/2018 będzie prowadzona w serwisie rejestracji żetonowych 

 

https://ul.uni.lodz.pl/catalogue.php 

 

od 01.02.2018 (czwartek) od godz. 14:00 

do 12.02.2018 (poniedziałek) do godz. 23:59

 

Elektroniczna rejestracja na zajęcia wymaga zalogowania - tym samym hasłem co do systemu USOSweb. Zapisy na przedmioty do wyboru w serwisie UL przypomina rejestrację na zajęcia wychowania fizycznego. Ilość miejsc w grupach seminaryjnych i konwersatoryjnych jest ograniczona. Wykłady nie posiadają limitu miejsc (wskazany w systemie limit 350 ma charakter techniczny).

 

szczegóły oferty

 

Studenci obecnego I roku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia wybierają:

 

-na kierunku STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE 

>> 2 przedm. z: https://ul.uni.lodz.pl/catalogue.php?rg=1300-L1718-W&group=13L17181DSM2WO

 

-na kierunku POLITOLOGIA

>> 1 przedm. z: https://ul.uni.lodz.pl/catalogue.php?rg=1300-L1718-W&group=13L17181DPO2WO

 

-na kierunku MIĘDZYNARODOWE STUDIA KULTUROWE

>> 2 przedm. z: https://ul.uni.lodz.pl/catalogue.php?rg=1300-L1718-W&group=13L17181DMSK2WO

 

-na kierunku BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

>> 2 przedm. z: https://ul.uni.lodz.pl/catalogue.php?rg=1300-L1718-W&group=13L17181DBN2WO

 

Studenci obecnego II roku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia wybierają 1 seminarium licencjackie w ramach realizowanej specjalności dyplomowania:

https://ul.uni.lodz.pl/catalogue.php?rg=1300-L1718-SCM

 

Studenci obecnego I roku stacjonarnych studiów drugiego stopnia wybierają:

 

-na kierunku STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE 

>> 1 przedm. z: https://ul.uni.lodz.pl/catalogue.php?rg=1300-L1718-W&group=13L17182DSM2WOJ

>> 1 seminarium magisterskie z: https://ul.uni.lodz.pl/catalogue.php?rg=1300-L1718-SCM (seminaria dla STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH są dostępne w ramach trzech specjalności: INTERAMERYKAŃSKA, ORIENTALNA oraz REGIONY EUROPY. Wybór seminarium oznacza wybór specjalności dyplomowania) 

 

-na kierunku POLITOLOGIA

>> 1 przedm. z: https://ul.uni.lodz.pl/catalogue.php?rg=1300-L1718-W&group=13L17182DPO2WO

>> 1 seminarium magisterskie z: https://ul.uni.lodz.pl/catalogue.php?rg=1300-L1718-SCM (seminaria dla POLITOLOGII są dostępne w ramach dwóch specjalności: BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA oraz DORADZTWO I ZARZĄDZ. POLIT. Wybór seminarium oznacza wybór specjalności dyplomowania) 

 

Studenci obecnego II roku stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku MIĘDZYNARODOWE STUDIA KULTUROWE wybierają 1 przedm. z: https://ul.uni.lodz.pl/catalogue.php?rg=1300-L1718-W&group=13L17182DMSK4WO  Dotyczy to wyłącznie studentów, którzy w semestrze zimowym 17/18 (3. sem studiów) nie zrealizowali obowiązkowego wykładu w j. polskim do wyboru i uzyskali 2 ECTS mniej niż wynika to z planu studiów. Przedmioty oferowane w tej rejestracji na semestr letni 17/18 (4. sem. studiów) pozwalają uzupełnić ten brak.

 

Pytania dotyczące zawartości oferty i poszczególnych przedmiotów należy kierować do koordynatorów/prowadzących zajęcia lub Prodziekana WSMiP ds. Nauczania dra hab. Jacka Regini-Zacharskiego prof. nadzw. UŁ. Pytania techniczne można kierować do Biura Dziekana WSMiP UŁ – Hubert Michlewski, ul. Składowa 43, pok. 1.6, tel. 426354259, hubertsm@uni.lodz.pl

 

 • 75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
  75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
 • Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
  Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
 • Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
  Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
 • Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
  Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
 • Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
  Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
 • Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
  Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
 • 10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
  10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
 • „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
  „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
 • Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
  Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
 • Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)
  Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)