Dr Ernest Kuczyński pełnomocnikiem JM Rektora Uniwersytetu Łódzkiego przy organizacji 100. rocznicy urodzin Karla Dedeciusa

15.07.2019

W 2021 roku Uniwersytet Łódzki będzie świętował 100. rocznicę urodzin Karla Dedeciusa. Dr Ernest Kuczyński został pełnomocnikiem JM Rektora Uniwersytetu Łódzkiego - prof. zw. dr hab. Antoniego Różalskiego i koordynuje międzynarodową współpracą nad jubileuszem jednego z najbardziej znanych Łodzian na świecie.

Wydarzenie to ma dla Uniwersytetu Łódzkiego znaczenie szczególne, bowiem Karl Dedecius jest nie tylko doktorem honoris causa naszej Uczelni (godność ta została mu nadana 23 maja 1990 roku), lecz przede wszystkim wybitnym humanistą i legendarnym tłumaczem literatury polskiej na język niemiecki. Jako założyciel i wieloletni dyrektor Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich w Darmstadt (Deutsches Polen-Institut) był ambasadorem kultury polskiej w Niemczech i przez dziesięciolecia budował porozumienie polsko-niemieckie, stając się z dzięki swemu posłannictwu tłumacza jego ikoną.

Karl Dedecius przyszedł na świat w przedwojennej, wielokulturowej Łodzi i to on jest autorem hasła: "Łodzianie wszystkich krajów łączcie się!". Przypadająca na dzień 20. maja 2021 roku 100. rocznica jego urodzin jest doskonałą okazją, by z jednej strony uhonorować osobę wybitnego tłumacza, z drugiej zaś podkreślić jego wieloletnią więź z Łodzią. Dedecius jeszcze za życia był na stałe wpisany w jej krajobraz - jego nazwisko znajdziemy m.in. wśród honorowych obywateli miasta oraz w Panteonie Wielkich Łodzian w Muzeum Miasta; jest on ponadto patronem jednej z łódzkich ulic i - do niedawna - Publicznego Gimnazjum nr 43.

            Dr Ernest Kuczyński jest pomysłodawcą dwóch inicjatyw: przygotowuje - we współpracy z Niemieckim Instytutem Spraw Polskich w Darmstadt, Fundacją Archiwum Literackie Karla Dedeciusa i Europejskim Uniwersytetem Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, Urzędem Miasta Łodzi oraz Muzeum Miasta Łodzi - program (planowanych na 20-24 maja 2021 roku) uroczystości 100. rocznicy urodzin Karla Dedeciusa oraz jest współwydawcą albumu jubileuszowego pt. „Karl Dedecius - Europejczyk z Łodzi”.

 • 75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
  75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
 • Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
  Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
 • Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
  Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
 • Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
  Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
 • Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
  Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
 • Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
  Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
 • 10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
  10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
 • „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
  „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
 • Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
  Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
 • Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)
  Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)