Informacja dla osób mieszkających w akademikach UŁ

12.03.2020

Studenci, doktoranci, mieszkańcy domów studenckich,

w związku z sytuacją epidemiologiczną oraz dzisiejszym zarządzeniem Rektora UŁ, dotyczącym zawieszenia zajęć na UŁ, zwracam się do Państwa z apelem o pilne opuszczenie akademika w możliwie krótkim okresie. O ile to możliwe, osoby, które mogą wrócić do swoich domów rodzinnych, proszone są o zabranie wszystkich swoich rzeczy osobistych i udanie się do miejsca stałego zamieszkania. Dynamiczna sytuacja epidemiologiczna, związana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, może spowodować, że domy studenckie będą podlegały zajęciu przez służby medyczne.

Studenci, doktoranci i inni mieszkańcy domów studenckich UŁ, którzy nie mogą opuścić swojego akademika (w szczególności studenci z innych krajów), proszeni są o bezwzględne stosowanie  się do komunikatów wydawanych przez władze Uczelni. Osoby takie mogą być w każdym czasie zobligowane do natychmiastowego opuszczenia akademika, jeśli zaistnieją okoliczności to uzasadniające, niezależne od Uczelni.

Studenci zagraniczni z programów wymiany proszeni są o zastosowanie się do prośby o opuszczenie akademika i powrót do domu na czas odwołania zajęć, o ile jest to możliwe i bezpieczne. Jeśli jest to niemożliwe, w trosce o Wasze bezpieczeństwo, prosimy ograniczyć mobilność i kontakty społeczne, nie podróżować po Polsce i nie wyjeżdżać za granicę.

Wszystkie kwestie finansowe,  związane z przerwą w zakwaterowaniu w akademiku, będą rozliczane w terminie późniejszym, w porozumieniu z samorządem studenckim i Radą Osiedla.

Bardzo prosimy o zachowanie spokoju. Pracownicy akademików i administracja Osiedla będą pracować.

Prosimy na bieżąco śledzić komunikaty Rektora.

Studenci zagraniczni rozmawiający w języku angielskim mogą kontaktować się z BWZ pod emailem: iso@uni.lodz.pl i pod numerem telefonu +48 42 635 41 97 (po godzinie 16:00 do 20:00 w sprawach pilnych pod numerem: +48 511 952 922) ) oraz na FB: polishuniversity

Procedury dla studentów, doktorantów i innych mieszkańców akademików wykwaterowujących się z akademika

 1. Przed wyprowadzeniem się z akademika proszę powiadomić recepcję o tym fakcie.
 2. Zgłoś czy zabrałeś wszystkie swoje rzeczy, czy też coś zostawiłeś.
 3. Wypełnij krótką informację, zostaw ja w recepcji:

- nazwisko i imię

- czy zabrałeś wszystkie swoje rzeczy

- Twoje uwagi

Proszę śledzić komunikaty Uczelni na stronie uni.lodz.pl

Jeśli nie możesz wykwaterować się:

1.      Zgłoś to do recepcji

2.      Podaj ewentualna datę wykwaterowania

 • 75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
  75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
 • Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
  Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
 • Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
  Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
 • Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
  Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
 • Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
  Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
 • Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
  Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
 • 10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
  10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
 • „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
  „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
 • Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
  Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
 • Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)
  Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)