Informacje dla Studentów dotyczące rozpoczęcia zajęć dydaktycznych na WSMiP UŁ [AKTUALIZACJA]

15.10.2020

Zajęcia i rozkład zajęć

Zajęcia dydaktyczne rozpoczną się 19 października 2020 roku. Ze względu na sytuację epidemiologiczną zajęcia w semestrze zimowym 2020/21 realizowane będa w trybie zdalnym do odwołania.

Programy studiów (siatki zajęć) w roku akademickim 2020/21 są identyczne jak w roku akademickim 2019/20. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami tutaj.

Plan zajęć jest dostępny tutaj

 

Zajęcia z wychowania fizycznego

Zajęcia z wychowania fizycznego realizowane są przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UŁ. Uczestnictwo w tych zajęciach w formie zdalnej jest obowiązkowe dla każdego studenta Uniwersytetu Łódzkiego. Szczegółowy regulamin i zasady prowadzenia zajęć znajdują się tutaj.

 

Inauguracja

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2020/21 odbędzie się w trybie mieszanym 13 października 2020 roku o godzinie 12.00, w Auli Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego im. Stanisława Liszewskiego, wejście od ul. Kopcińskiego 31 lub od ul. Narutowicza 88. Część z Państwa otrzyma zaproszenie do osobistego uczestnictwa w uroczystości (głównie studenci I roku) na swoje skrzynki pocztowe wykorzystane w procesie rejestracji na studia. Pozostałych Państwa serdecznie zapraszamy do udziału w uroczystości online za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Program spotkania znajdą Państwo tutajLink do spotkania znajdą Państwo tutaj.

 

Opiekunowie I roku

Opiekunowie I roku studiów chętnie odpowiedzą na Państwa pytania związane ze studiowaniem na naszym Wydziale. Serdecznie zapraszamy do kontaktu.

I stopień

International Marketing - dr Marta Hereźniak martaherezniak@uni.lodz.pl

International and Political Studies -  dr Anna Fligiel anna.fligel@uni.lodz.pl

Stosunki międzynarodowe  - dr Joanna Ciesielska-Klikowska joanna.ciesielska@uni.lodz.pl

Politologia – dr Paweł Stępień pawel.stepien@uni.lodz.pl

Międzynarodowe Studia Kulturowe - dr Ernest Kuczynski e_kuczynski@uni.lodz.pl

Studia Azjatyckie  - dr Bartosz Kowalski bartosz.kowalski@uni.lodz.pl

Bezpieczeństwo Narodowe – dr Anna Kobierecka anna.kobierecka@uni.lodz.pl

 

II stopień

International and Political Studies - dr hab. Magdalena Rekść mreksc@uni.lodz.pl

Stosunki międzynarodowe  - dr Krzysztof Zdulski krzysztof.zdulski@uni.lodz.pl

Międzynardowe Studia Kulturowe - dr Monika Sosnowska monika.sosnowska@uni.lodz.pl

Politologia – dr Rafał Jung rjung@uni.lodz.pl

 

Biuro Obsługi Studenta

Biuro Obsługi Studenta odpowiada za wsparcie studentów we wszelkich sprawach formalnych związanych z tokiem studiów. Każdy pracownik BOS odpowiada za obsługę konkretnych kierunków studiów. Dane kontaktowe poszczególnych pracowników znajdują się tutaj

 

Opłaty za legitymację studencką

Wpłaty za legitymacje  studenckie w wysokości 22 zł  na konto  z dopiskiem w tytule operacji: imię i nazwisko oraz kierunek studiów. Kopie dowodu wpłaty prosimy przesłać droga mailową do Biura Obsługi Studenta WSMiP. Aby otrzymać legitymacje studencką w dniach 14-16.10.2020  dowód wpłaty należy dostarczyć najpóźniej   do 08.10.2020. Wpłaty po 08.10.2020  będą generować wydruk legitymacji w terminie późniejszym.

Uniwersytet Łódzki, ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź,

Bank Polska Kasa Opieki SA II Oddział w Łodzi

87 1240 3028 1111 0010 2942 9504

Osoby podejmujące studia na więcej niż jednym kierunku studiów otrzymują jedną legitymację, którą wydaje dziekanat kierunku podstawowego. Osoby posiadające legitymację studencką wydaną na innym kierunku Uniwersytetu Łódzkiego, nie dokonują opłaty za legitymację. Oświadczenie o wyborze kierunku podstawowego do pobrania na stronie WSMiP w zakładce strefa studenta- informacja dla studentów I roku.
W przypadku rezygnacji z podjęcia studiów, uprzejmie prosimy o przysłanie oświadczenia o rezygnacji ze studiów. Druk do pobrania na stronie WSMiP w zakładce strefa studenta-komunikaty dla studentów I roku - oświadczenie o rezygnacji z podjęcia studiów.

Komunikat Biura Obsługi Studenta

 

Biblioteka WSMiP UŁ

Biblioteka Wydziału będzie pracowała według następujących zasad:

1.      Czytelnia będzie zamknięta, ale większość książek ze statusem "na miejscu", system biblioteczny pozwala wypożyczać na 1 dobę.

2.      Czytelnicy mogą wypożyczać książki do domu wg regulaminu Biblioteki WSMiP.

3.      Wypożyczanie odbywać się będzie w ograniczonej liczbie godzin, tj. od 9.00 - 13.00.

4.      Informacje o trybie, zasadach i godzinach otwarcia Biblioteki, Czytelnicy znajdą na stronie Wydziału, na Facebooku a także na stronie BUŁ. Dane te będą na bieżąco aktualizowane.

Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania Biblioteki WSMiP UŁ znajdą Państwo tutaj.

 

Świadczenia socjalne i domy studenckie

Informacje związane ze świadczeniami socjalnymi oraz domami studenckimi znajdują się na stronie Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów UŁ pod adresem: www.cos.uni.lodz.pl. Informacje dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na stronie Akademickiego Centrum Wsparcia pod adresem: www.bonipu.uni.lodz.pl.

 

Komunikacja z WSMiP UŁ

Dalsze informacje związane z rozpoczęciem studiów na naszym wydziale otrzymają Państwo na swoje skrzynki pocztowe. Przypominamy, że każdy student otrzyma wkrótce imienną skrzynkę pocztową w domenie @edu.uni.lodz.pl. Wszelkie informacje z Uniwersytetu będą przesyłane bezpośrednio na te adresy, więc proszę sprawdzać pocztę regularnie. Szczegółowe informacje na temat poczty elektronicznej na UŁ znajdą Państwo tutaj.

Zachęcamy do polubienia profilu Wydziału na Facebooku https://www.facebook.com/wsmipunilodz oraz śledzenia naszej strony internetowej.

 

 • 75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
  75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
 • Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
  Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
 • Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
  Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
 • Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
  Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
 • Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
  Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
 • Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
  Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
 • 10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
  10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
 • „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
  „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
 • Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
  Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
 • Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)
  Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)