Informacja dla studentów I roku

8.09.2021

Szanowni Państwo

 

 W dniu 01.10.2021 Biuro Obsługi Studenta WSMiP będzie wydawało   legitymacje  oraz umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne  w Uniwersytecie  Łódzkim. Decyzją Pana Dziekana wydawanie dokumentów będzie odbywało się  z  podziałem na grupy w wyznaczonych ramach czasowych . W związku z zapobieganiem i zwalczaniem  COVID-19 prosimy o posiadanie  maseczki ochronnej. Osoby wykazujące objawy infekcji górnych dróg oddechowych powinny do czasu wyzdrowienia pozostać w domu.

Prosimy również   o zabranie przyborów do pisania oraz dowód osobisty.

 

LEGITYMACJE STUDENCKIE

Przy wpłatach   na konto  UŁ-WSMiP  za legitymacje studenckie w  wysokości 22 zł prosimy  w tytule operacji  dopisywać  imię  i nazwisko oraz kierunek studiów. Kopie dowodów wpłaty prosimy przesłać  do Biura Obsługi Studenta  WSMiP  na adres mailowy Pani obsługującej Państwa  kierunek studiów.

Aby otrzymać legitymację studencką w dniu  01.10.2021 wpłatę należy dokonać  do dnia24.09.2021. Wpłaty po 24.09.2021 będą generować wydruk legitymacji w terminie późniejszym. Osoby podejmujące studia na więcej niż jednym kierunku studiów otrzymują  jedną legitymację , którą wydaje dziekanat kierunku podstawowego. Osoby posiadające legitymację wydaną na  innym kierunku UŁ, nie dokonują opłaty za legitymację.

W przypadku rezygnacji z podjęcia studiów, uprzejmie prosimy o przysyłanie oświadczenia o rezygnacji ze studiów.   Oświadczenie o wyborze kierunku podstawowego oraz druk rezygnacji ze studiów można pobrać na stronie WSMiP w zakładce strefa studenta-komunikaty dla studentów I roku.

 

Nr konta bankowego dla wpłat za legitymacje studenckie

Uniwersytet Łódzki, ul.Narutowicza 68, 90-136 Łódź

Bank Polska Kasa opieki SA II oddział w Łódzi;

87 1240 3028 1111 0010 2942 9504

 

Inauguracja roku akademickiego na WSMiP odbędzie się  w systemie hybrydowym, w dniu 30.09.2021 o godz.12.30. Szczegóły dotyczące inauguracji  prześlemy odrębnym komunikatem

 

Zespół Biura Obsługi Studentów  WSMiP

 • 75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
  75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
 • Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
  Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
 • Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
  Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
 • Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
  Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
 • Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
  Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
 • Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
  Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
 • 10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
  10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
 • „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
  „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
 • Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
  Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
 • Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)
  Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)