KOMUNIKAT PRODZIEKANA ds. studenckich dot. PODZIAŁU oraz PRZEBIEGU LETNIEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ 2016/2017 z dnia 31 maja 2017 r.

6.09.2017

KOMUNIKAT PRODZIEKANA ds. studenckich dot. PODZIAŁU oraz PRZEBIEGU LETNIEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ 2016/2017 z dnia 31 maja 2017 r.

 

Zgodnie z zarządzeniem Rektora UŁ nr 75 z 27.04.2016 w sprawie podziału roku akademickiego 2016/2017, letnia sesja egzaminacyjna trwa od 12 do 30 czerwca 2017. Jesienna sesja poprawkowa od 13 do 30 września 2017 roku.

Terminy składania egzaminów oraz uzyskiwania zaliczeń:

- egzaminy termin I oraz zaliczenia kończące przedmiot od 12 czerwca do 30 czerwca 2017;

- seminaria dyplomowe od 12 czerwca do 30 września 2017;

- egzaminy poprawkowe termin II od 13 września do 30 września 2017.

1. Do sesji przystępuje jedynie osoba, która posiada aktywny status studenta widoczny w systemie USOS danego toku studiów oraz ważną legitymację studencką.

2. Dla każdego egzaminu (nie dotyczy zaliczenia) ustalane są dwa terminy: termin pierwszy (12.06-30.06) i termin poprawkowy (13.09-30.09.) Student, który nie uzyskał zaliczenia z ćwiczeń, nie może przystąpić do egzaminu.

3. Oceny z przedmiotów wprowadzane są przez nauczycieli akademickich do protokołów w systemie USOSweb nie później niż w ciągu 14 dni od dnia przeprowadzenia zaliczenia lub egzaminu. Studenci proszeni są o weryfikowanie ocen wpisanych w USOSweb. Wszelkie niezgodności   niezwłocznie zgłaszają  nauczycielowi zaliczającemu przedmiot.

 

4. Student jest zobowiązany do terminowego składania egzaminów i uzyskiwania zaliczeń. Usprawiedliwienie nieobecności na zaliczeniu/egzaminie powinno nastąpić bezpośrednio u nauczyciela niezwłocznie po ustąpieniu przyczyny nieobecności. Wnioski o przedłużenie sesji honorowane będą tylko w wyjątkowych przypadkach potwierdzonych stosowną dokumentacją.

 

5. Ostateczny termin składania prac licencjackich upływa 30 września 2017 i nie podlega przedłużeniu. W przypadku prac magisterskich za akceptacją promotora może ulec przedłużeniu do 31 października 2017.

6. W przypadku niezaliczenia do 30 września 2017 wymaganych planem studiów przedmiotów, student może złożyć w dziekanacie podanie o wpis warunkowy na kolejny semestr lub powtarzanie semestru w terminie do 15 października 2017. Student ma prawo ubiegać się o wpis warunkowy na kolejny semestr

 • z jednego przedmiotu – w przypadku, gdy ma już jeden nierozliczony wpis warunkowy,
 • z dwóch przedmiotów – w przypadku, gdy nie posiada zaległości.

 

Zaliczenie całej sesji jest równoznaczne z posiadaniem w ostatnim dniu sesji tj. 30 września 2017 r. wszystkich wpisów w USOS z oceną pozytywną.

 

Prodziekan ds. studenckich WSMiP

dr Marek Sempach

 • 75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
  75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
 • Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
  Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
 • Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
  Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
 • Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
  Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
 • Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
  Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
 • Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
  Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
 • 10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
  10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
 • „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
  „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
 • Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
  Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
 • Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)
  Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)