Komunikaty związane z zarządzeniem. Nr 108 JM Rektora UŁ odwołującym zajęcia w okresie 11.03 – 03.05 br. [AKTUALIZACJA 06.04.2020]

3.04.2020

Szanowni Studenci, 

pojawiają się informacje jakoby najbliższa sesja egzaminacyjna na Uniwersytecie Łódzkim miała się odbywać online. Są to informacje nieprawdziwe. Decyzja w sprawie sesji i wszelkie inne decyzje w sprawach egzaminów i rekrutacji będą podejmowane w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w Polsce.

Przypominam, że wszelkie decyzje władz UŁ dotyczące Państwa, są przesyłane na Państwa uniwersyteckie skrzynki mailowe oraz zamieszczane na stronie www.covid19.uni.lodz.pl. Mogą również Państwo konsultować się na bieżąco z Państwa wydziałami. 

Życzę Państwu zdrowia i wszystkiego dobrego 
Prof. Antoni Różalski
Rektor UŁ

 

Zarządzenie nr 107 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 31.03.2020 r. w sprawie: obniżenia opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2019/2020

 

Komunikat Rektora UŁ w sprawie: możliwości ubiegania się o zapomogę z funduszu stypendialnego przez studentów i doktorantów UŁ, którzy znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej z powodu zagrożenia epidemicznego

 

Załącznik do Komunikat Rektora UŁ w sprawie: możliwości ubiegania się o zapomogę z funduszu stypendialnego (…)

 

Zarządzenie nr 106 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 26.03.2020 r. w sprawie: czasowego zwolnienia z opłat za zakwaterowanie w domach studenckich UŁ

Wniosek o zwrot nadpłaty

Wniosek o zwrot kaucji

 

Przesyłamy komunikat Rektora UŁ w sprawie nowych ograniczeń, wprowadzonych przez Rząd Polski, w związku z epidemią COVID19. 

 

https://covid19.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2020/03/Komunikat-Rektora_24-marca-2020.pdf

 

 

Szanowni Państwo, 

przesyłamy komunikat Rektora UŁ w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 marca 2020 r. Prosimy zapoznać się z treścią komunikatu. 

 

Szanowni Państwo, obecnie pracujemy zdalnie, prosimy o kontakt z pracownikami działu Centrum Promocji drogą mejlową lub na podane na naszej stronie telefony komórkowe (https://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/cp-zespol). Budynki UŁ są zamknięte, informacje dotyczące sytuacji na UŁ można znaleźć na: www.covid19.uni.lodz.pl.

Komunikat Rektora z z 17.03.2020 r.pdf

 

Szanowni Państwo,

 

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną i zalecenia władz Uniwersytetu Łódzkiego co do zminimalizowania ryzyka zakażenia koronawirusem Dziekan WSMiP zarządza nowy harmonogram pracy jednostek wydziału w dniach 16.03 – 09.04.2020 r,

Biuro Obsługi Studenta

poniedziałek, środa, piątek 8.15 – 15.15

(kontakt wyłączenie telefoniczny i mailowy)

tel. 635-42-46, 635-43-73, 635-43-75

 

mrowinska@uni.lodz.pl

katarzyna.klodawska@uni.lodz.pl

beata.komsta@uni.lodz.pl

matuszyk@uni.lodz.pl

marta.baczyk@uni.lodz.pl

 

Biuro Dziekana

wtorek, czwartek 8.15 – 15.15

(kontakt wyłączenie telefoniczny i mailowy, we wskazane dni w BD dyżuruje tylko jedna osoba pok. 1.13 i jedna osoba pok. 1.9 )

tel. 635-42-72, 635-42-65, 635-42-59

katarzyna.pietrasiak@uni.lodz.pl, 26.03, 09.04

bozena.walicka@uni.lodz.pl, 24.03, 07.04,

beata.pawlak@uni.lodz.pl, 19.03, 02.04,

anna.biesiacka@uni.lodz.pl, 17.03, 31.03,

hubert.michlewski@uni.lodz.pl, 17.03, 31.03, 02.04, 09.04

Robert.drozdzewicz@uni.lodz.pl, 19.03, 24.03, 26.03, 07.04

 

Sekcja Obsługi Jednostek

Pracownice SOJ we wskazanych dniach obsługują wszystkie Katedry Wydziału w ramach pełnej zastępowalności

wtorek, czwartek 8.15 – 15.15

(kontakt wyłączenie telefoniczny i mailowy)

marketing@uni.lodz.pl, ktpmp@uni.lodz.pl17.03, 24.03, 31.03, 07.04 (tel. 665-54-52, 665-58-30)

america_latina@uni.lodz.pl, specamer@uni.lodz.pl17.03, 24.03, 31.03, 07.04 (635-41-55)

monika.harciarek@uni.lodz.pl , 19.03, 26.03, 02.04, 09.04, (635-42-62)

beagra@uni.lodz.pl , 19.03, 26.03, 02.04, 09.04, (665-56-15)

ispul@uni.lodz.pl, kspul@uni.lodz.pl , 19.03, 26.03, 02.04, 09.04, (635-42-64)

 

Dział Administracyjny

wtorek, czwartek 8.15 – 15.15

(kontakt wyłączenie telefoniczny i mailowy)

 

administracjasm@uni.lodz.pl , anita.pietrzak@uni.lodz.pl ,tel. 635-55-46

 

Informatyk

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek 9.00-15.00

635-43-77 dawid.grzelak@uni.lodz.pl

 

Pracownicy administracyjni, poza dniami wyznaczonymi na dyżury, od poniedziałku do piątku, zobowiązani są do pracy zdalnej, gdyż mają takie możliwości, a pracownice Sekcji Obsługi Jednostek powinny być zadaniowane przez odpowiednich kierowników Katedr drogą telefoniczną i mailową.

Wszyscy pracownicy administracji nie są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy, nie są również na urlopach (chyba, że taki wniosek zostanie złożony).

 

 

Informuję, że wejścia do budynków WSMiP będą miały wyłącznie osoby wskazane w harmonogramie. Pozostali pracownicy w wyjątkowych sytuacjach będą mogli wejść na teren wydziału po uprzednim uzyskaniu zgody (mail) od Dziekana Wydziału.

Budynek Narutowicza 59a

- Wejście do budynku od ul. Składowej po naciśnięciu dzwonka. Godziny otwarcia budynku przy ul. Narutowicza 59a poniedziałek - piątek 7.00 – 16.00, sobota – nieczynny tel. Portiernia 635-55-43

Budynek Biblioteki Lindleya 5a

- zamknięty

Budynek Lindleya 3

- Wejście od ul. Narutowicza 65

 

Poniżej podaję wytyczne Kanclerza UŁ dot. pracy i kontaktów z jednostkami centralnymi

 

Szanowni Państwo,

 

zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 100 z dnia 11.03.2020 r. pracownicy Uniwersytetu komunikują się wyłącznie za pomocą elektronicznego obiegu dokumentów, poczty elektronicznej, komunikatorów i telefonu. Bardzo Państwa proszę o przestrzeganie tej reguły. Przypominam o treści zarządzeniu Rektora nr 49 z dn. 28.12.2015 r ze zm. w sprawie elektronicznego obiegu dokumentów i zasad postępowania z dowodami księgowymi UŁ, z którego wynika, że:

㤠3

(…)

7.   Korespondencja wewnętrzna w formie papierowej przekazywana jest tylko i wyłącznie wówczas, gdy:

-      zawiera dane poufne dotyczące m.in.: stosunku pracy, wynagrodzenia, premii, zwolnień lekarskich, urlopów, nagród, spraw socjalnych (taka korespondencja jest dostarczana do kancelarii w zamkniętej kopercie),

-      dokumenty wymagają podpisu właściwych osób,

-      dokumentacja do pisma przewodniego nie może zostać przekazana w formie elektronicznej (oferty przetargowe, recenzje itp.).

8.   W przypadkach innych niż te, o których mowa w ust. 7, korespondencja wewnętrzna przekazywana jest tylko i wyłącznie w formie elektronicznej poprzez dołączenie pliku lub skanu pisma.”

 

Otrzymaliśmy dziś w formie papierowej bardzo dużo dokumentów, które powinny zostać przesłane w systemie EOD lub pocztą elektroniczną w postaci skanów. Spowodowało to niepotrzebne wizyty pracowników wydziałów w rektoracie. Przypomnę, że sukces naszej akcji prewencyjnej sprowadza się do wyeliminowania albo co najmniej zminimalizowania kontaktów osobistych.  Wprowadzone przez Rektora zasady przekazywania dokumentów temu właśnie mają służyć.  Proszę, by zasad tych skrupulatnie przestrzegać. Rozsądniej będzie nie przesłać jakiegoś dokumentu w postaci papierowej lub poprzestać na podpisie zawartym w mailu, niż kontaktować się z nami osobiście. Musimy starać się minimalizować ryzyko.

 

Z wyrazami szacunku

 

Rafał Majda

Kanclerz

Uniwersytet Łódzki

(42) 635 40 20

 

Z poważaniem

 

mgr Katarzyna Pietrasiak

Kierownik

 

Biuro Dziekana

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

Uniwersytet Łódzki

ul. Składowa 43

90 -127 Łódź

 

 


 

Szanowni Państwo, 

 

w związku z szybko rosnącą ilością informacji i pytań związanych z obecnym funkcjonowaniem UŁ, opracowaliśmy osobną stronę dedykowaną aktualnej sytuacji Uczelni. Znajdą tutaj Państwo najważniejsze informacje, rekomendacje i komunikaty. Prosimy śledzić te treści na bieżąco i stosować się do zawartych tam zaleceń. Wszelkie sprawy służbowe i socjalne proszę załatwiać drogą mailową lub telefoniczną.

 

http://covid19.uni.lodz.pl/

 

  

Szanowni Państwo, 

 

przesyłam link do zakładki na stronie www z zestawem najczęściej zadawanych nam pytań, być może ułatwią Państwu nieco pracę w najbliższych dniach. Listę na bieżąco uzupełniamy o nowe zagadnienia. 

 

https://www.uni.lodz.pl/aktualnosc/szczegoly/covid-19-pytania-zwiazane-z-organizacja-ul-faq

 

Z poważaniem

 

Paweł Śpiechowicz

 

Rzecznik Prasowy UŁ

T: 697 280 992

E: pawel.spiechowicz@uni.lodz.pl

 

 

Szanowni Państwo,

Informuję, że decyzją Pana dr hab. Ryszarda Machnikowskiego prof. UŁ - Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Uniwersytetu Łódzkiego, od dnia 12 marca do 14 kwietnia wejście do budynku od Alei Scheiblerów będzie zamknięte.

Do budynku będzie można się dostać wejściem od ul. Narutowicza 59a. Wszystkie osoby, które będą chciały wejść na teren budynku (nawet te, które nie będą pobierały klucza do pokoju), będą musiały czytelnie wpisać się do książki wejść i wyjść.

 

Łączę serdeczne pozdrowienia

 

mgr Anita Pietrzak

 

Kierownik Działu Administracyjnego

Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ

ul. Narutowicza 59a pokój nr 9; 90-131 Łódź

e-mail: anita.pietrzak@uni.lodz.pl; administracjasm@uni.lodz.pl

tel.  42 635-55-46 

 

 

Szanowni Państwo,

przesyłamy informację na temat funkcjonowania BUŁ, w kontekście Zarządzenia Rektora UŁ z dnia 11.03.2020 r.

Prosimy również o śledzenie na bieżąco strony UŁ, są tam podawane wszystkie najważniejsze informacje, związane z aktualną sytuacją, w tym najczęściej zadawane nam pytania wraz z gotowymi odpowiedziami.

https://www.uni.lodz.pl/aktualnosc/szczegoly/komunikaty-w-zwiazku-z-koronawirusem 

 

Paweł Śpiechowicz

 

 • 75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
  75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
 • Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
  Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
 • Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
  Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
 • Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
  Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
 • Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
  Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
 • Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
  Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
 • 10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
  10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
 • „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
  „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
 • Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
  Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
 • Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)
  Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)