Konferencja naukowa „MŁodzi Zdolni”.

7.01.2019

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby nieposiadające jeszcze tytułu zawodowego magistra do udziału w konferencji naukowej „MŁodzi Zdolni”. Jej głównym celem jest stworzenie okazji dla młodych i ambitnych studentów do zaprezentowania wyników własnych badań przed szerszą publicznością. Będzie to niewątpliwie doskonała okazja do poznania nowych, interesujących osób z różnych dziedzin nauki.  

Konferencja odbędzie się w dniu 20 lutego 2019 r. w budynkach Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Tamka 12. 

Pragniemy podkreślić, że konferencja ma charakter multidyscyplinarny, zatem każdy z zainteresowanych studentów studiów I i II stopnia może wziąć w niej udział. Przewidziane jest utworzenie trzech paneli: I - nauk ścisłych i przyrodniczych; inżynieryjno-technicznych; nauk medycznych i o zdrowiu; II - nauk humanistycznych oraz III - nauk społecznych. Dodatkowo w celu zapewnienia możliwości uczestniczenia w konferencji wszystkim studentom udział w niej jest bezpłatny. 

Jako Organizatorzy chcielibyśmy zapewnić Wam wspaniałą platformę do prezentacji osiągnięć własnych, możliwość zdobywania lub poszerzania wiedzy z licznych dziedzin nauki oraz niezapomnianą atmosferę do nawiązywania nowych kontaktów. 

Szczegóły i dodatkowe informacje są dostępne na: Młodzi Zdolni

Formularz zgłoszeniowy

Abstrakt

 

Zapraszamy do udziału! 

  

Komitet Naukowo-Organizacyjny 

(mlodzi@uni.lodz.pl)

 • 75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
  75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
 • Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
  Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
 • Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
  Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
 • Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
  Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
 • Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
  Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
 • Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
  Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
 • 10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
  10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
 • „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
  „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
 • Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
  Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
 • Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)
  Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)