Ogólnopolska konferencja naukowa IV Zimowa Szkoła Metodologiczna

8.02.2019

             Sekcja Metod, Technik i Narzędzi Badawczych Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz Katedra Teorii Polityki Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w czwartej Zimowej Szkole Metodologicznej, która odbędzie się w dniach 21-22 lutego 2019 r.

 

Wydarzenie adresowane jest do osób, które w gronie najwybitniejszych specjalistów w kraju chciałyby skonsultować swoje projekty badawcze lub aktualnie prowadzone badania pod kątem poprawności metodologicznej. Przedsięwzięcie będzie składać się z wykładów eksperckich z zakresu metodologii nauk o polityce oraz tematycznych paneli warsztatowych, w trakcie których uczestnicy będą prezentować i poddawać do dyskusji swoje koncepcje badawcze, a ponadto dowiedzą się, w jaki sposób poprawnie przygotować wniosek o grant w konkursach organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Zainteresowani będą mogli odbyć również indywidualne konsultacje z zaproszonymi specjalistami.

 

Zapraszamy przede wszystkim reprezentantów politologii, stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa, nauk o mediach oraz dyscyplin pokrewnych. Możliwe będzie skonsultowanie swoich projektów badawczych przedstawianych w ramach grantów NCN, rozpraw doktorskich, habilitacyjnych i wszelkich innych prac badawczych. Zapewniamy konsultacje, między innymi, z dr Małgorzatą Jacobs (koordynatorem dyscyplin w dziale Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce w NCN), dr hab. prof. nadzw. UWr. Kazimierzem Dziubką (kierownikiem Zakładu Społeczeństwa Obywatelskiego), dr Krzysztofem Kasianiukiem stojącym na czele Sekcji Metod, Technik i Narzędzi Badawczych Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz prof. dr hab. Romanem Bäckerem kierownikiem Katedry Teorii Polityki WPiSM UMK.

 

Zgłoszenia wraz z projektem badawczym zawierającym założenia metodologiczne (wzór dostępny na końcu zaproszenia) prosimy przesyłać do 1 lutego 2019 r. na adres sekretarza konferencji: bplotka.umk@gmail.com .

 

Pytania dotyczące konferencji można kierować na powyższy adres oraz do pozostałych sekretarzy konferencji: mgra Michała Dahla (dahl.michal@gmail.com), mgr Marii Lewandowskiej (maria-lewandowska@o2.pl) oraz mgr Kamili Rezmer (kamila.rezmer@onet.pl).

Zaproszenie wraz z formularzem zgłoszenia

 

 • 75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
  75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
 • Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
  Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
 • Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
  Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
 • Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
  Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
 • Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
  Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
 • Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
  Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
 • 10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
  10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
 • „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
  „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
 • Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
  Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
 • Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)
  Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)