Rekrutacja do Domów Studenckich na rok akademicki 2019/2020 dla studentów UŁ z obywatelstwem polskim

1.08.2019

Rekrutacja do Domów Studenckich na rok akademicki 2019/2020

dla studentów UŁ z obywatelstwem polskim

Rejestracja wniosków o przyznanie miejsca  odbywa się wyłącznie  przez Usosweb  po otrzymaniu dostępu do systemu.

Uwaga! Aplikowanie o akademik dostępne jest w zakładce: dla wszystkich → wnioski → wniosek  o akademik

Ubieganie się o akademik dotyczy :

a)       studentów UŁ, którzy rozpoczynają kolejny  stopień studiów w roku akademickim  2019/2020 (uzupełniające magisterskie),

b)      osób przyjętych z rekrutacji na studia Uniwersytetu Łódzkiego i do szkół doktorskich UŁ,

c)       studentów/doktorantów  UŁ z wyższych lat starających się o miejsce w DS po raz pierwszy,

d)      studentów/doktorantów UŁ, którzy w okresie 01-31.05.br zarejestrowali wnioski w Usosweb, ale nie dostarczyli wersji papierowej wniosku  w terminie,

e)      studentów/doktorantów UŁ, którzy w okresie 01-31.05.br nie dokończyli procesu rejestracji wniosku w systemie Usosweb (status wniosku – wypełniany, cofnięty do poprawy)

 

Harmonogram otwarcia tur i zarejestrowania wniosków w Usosweb:

 

Ø  12.08.-10.09.2019-otwarcie II tury

Wniosek zarejestrowany należy wydrukować w okresie otwarcia II tury i dostarczyć do Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów, ul. Lumumby 1/3 Łódź   w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.09.2019 r.

Ø  18.09.2019-23.09.2019 – otwarcie III tury

 Wniosek zarejestrowany należy wydrukować w okresie otwarcia III tury i dostarczyć do Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów, ul. Lumumby 1/3 Łódź  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.09.2019 r.

Ø  Po zamknięciu tur  studenci UŁ składają wnioski o przyznanie miejsca w Ds. -załącznik numer 3, dostępny na naszej stronie: cos@uni.lodz.pl  w zakładce: przepisy prawne i wnioski → wnioski.

Miejsce dostarczenia wniosków:

Ø  Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów UŁ – Sprawy Bytowe ,ul. Lumumby 1/3 Łódź   

Sposoby dostarczenia wniosku:

Ø  Osobiście lub mailowo na wskazane adresy mailowe:

Ø  cos@uni.lodz.pl lub beata.lysoniewska@uni.lodz.pl, lub za pośrednictwem poczty

Opłaty rezerwacyjne:

dokonuje się  na konto bankowe  przyznanego akademika do:

a)       16 sierpnia w przypadku decyzji podjętych w czerwcu

b)      21 września w przypadku decyzji podjętych we wrześniu w drugiej turze, potwierdzenie przelewu należy dostarczyć do przyznanego akademika do dnia  23 września (osobiście lub mailowo).

 • 75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
  75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
 • Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
  Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
 • Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
  Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
 • Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
  Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
 • Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
  Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
 • Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
  Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
 • 10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
  10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
 • „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
  „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
 • Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
  Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
 • Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)
  Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)