Relacja z międzynarodowego projektu Erasmus + vs. Euroscepticism

10.01.2018

W dniach 13.12- 19.12.2017 roku w Łodzi odbył się międzynarodowy projekt „Erasmus+ vs. Euroscepticism” w ramach programu Erasmus+ Youth Exchange. Został on zorganizowany przez Europejską Fundację Rozwoju Człowieka, która działa w naszym mieście od roku. Udział w projekcie wzięło 30 osób z sześciu krajów: Polski, Węgier, Włoch, Grecji, Hiszpanii oraz Belgii.  

Tematyką tej wymiany międzynarodowej były europejskie wartości, aktywne obywatelstwo, pokolenie Erasmus oraz europejski sceptycyzm. Dzięki uczestnictwu młodzieży z tak zróżnicowanych kulturowo, ekonomicznie, społecznie i politycznie krajów wytworzył się aktywny dialog europejski, podczas którego omawiane były idee współpracy oraz stosunków międzynarodowych.  Na oficjalnym otwarciu projektu był obecny również Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, który powitał wszystkich,  opowiedział o działalności wydziału i uniwersytetu oraz zachęcił do brania udziału w Erasmusie oraz wyboru Uniwersytetu Łódzkiego jako miejsca przyjazdu.

Ważnym aspektem projektu była dynamika i zróżnicowanie sesji, w których partycypowali uczestnicy. Opierały się one na zajęciach warsztatowych, które umożliwiły uczestnikom głębsze zapoznanie się z problemem, przeprowadzenie analizy i dokonania refleksji na temat stanu własnej wiedzy. Podstawową formą pracy w czasie ćwiczeń były kilkuosobowe grupy składające się z przedstawicieli każdego kraju. Podczas projektu uczestnicy starali się znaleźć odpowiedzi na wiele trudnych i bardzo ważnych pytań dotyczących praw człowieka, europejskich wartościach, dorobku i kultury europejskiej. Wynikiem tych dyskusji było utworzenie Dekalogu Unii Europejskiej.

Innym wymiarem tego spotkania było umożliwienie wszystkim uczestnikom zdobycia wiadomości o wymianach międzynarodowych dla młodych ludzi i założeniach programów takich jak: Erasmus+Study, Erasmus for Young Enterpreuners, Youth Exchange, European Volontary Service. 

Atmosfera wykreowana w czasie projektu oraz charakter wykonywanych zadań, zaowocowały sytuacją, w której uczestnicy chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami, spostrzeżeniami czy wiadomościami o własnym kraju, również poza sesjami. W ramach projektu odbył się między innymi Międzykulturowy Wieczór, podczas którego wszystkie grupy miały okazję do zaprezentowania swoich narodowych potraw oraz napojów. Oprócz smacznego i różnorodnego jedzenia, sale wypełniały pieśni narodowe, a każdy mógł poczuć się swobodniej i jeszcze chętniej opowiadać o tradycjach swojego kraju.

Nie zabrakło także okazji na zwiedzenie Łodzi. Gra miejska okazała się doskonałym sposobem na poznanie miasta. Podzieleni w grup uczestnicy musieli znaleźć i zrobić zdjęcia łódzkim muralom, pomnikom i rzeźbom, przeprowadzić uliczne sondaży z naciskiem na pytania o Program Erasmus i szerzący się eurosceptycyzm oraz zapoznać się z elementami polskiej kultury w tym najważniejszymi postaciami na ulicy Piotrkowskiej. Grze sprzyjał nastrój świąteczny, a to wszystko za sprawą pięknie udekorowanego miasta i Jarmarku Bożonarodzeniowego z jego regionalnymi przysmakami.

Dzięki takim projektom jak ten w Łodzi, stwarza się platformę do dyskusji, na której młodzi ludzie mają wymienić się poglądami, zawrzeć międzynarodowe przyjaźnie, zwiększyć swoje kompetencje personalne, zapoznać się z innymi kulturami czy podszlifować znajomość języków obcych. Dodatkowo „Erasmus+ vs. Euroscepticism" pokazał, że młodzi ludzie widzą i mają potrzebę rozmów na temat obecnej sytuacji europejskiej oraz są zainteresowani różnymi formami partycypacji w różnych wymianach międzynarodowych. Można śmiało stwierdzić, że Erasmus+ Program jest doskonałym sposobem na propagowaniem integracji europejskiej.

 

 • 75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
  75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
 • Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
  Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
 • Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
  Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
 • Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
  Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
 • Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
  Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
 • Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
  Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
 • 10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
  10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
 • „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
  „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
 • Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
  Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
 • Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)
  Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)