Seminarium doktoranckie studiów międzynarodowych i politologicznych

2.11.2020

Seminarium doktoranckie studiów międzynarodowych i politologicznych

22 stycznia 2021 r. (on line)

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ

Katedra Teorii i Historii Stosunków Międzynarodowych WSMiP UŁ Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych Oddział w Łodzi

Seminarium odbędzie się on line w formie warsztatów poświęconych metodologii pisania prac naukowych. Celem konferencji jest wspólna wymiana myśli badawczych między doktorantami WSMiP oraz dzielenie się doświadczeniem między pracownikami naukowymi Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych a doktorantami. Uczestnicy przedstawią koncepcje swoich prac doktorskich ze szczególnym uwzględnieniem podejmowanych przez siebie tez, teorii, metod i technik badawczych. Dyskusja zostanie poprowadzona w ramach trzech bloków tematycznych:

•  Stosunki międzynarodowe w regionach świata

•  Problemy związane z polityką wewnętrzną państw

•  Dyplomacja publiczna i międzynarodowe stosunki kulturowe

Doktoranci Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych zwolnieni są z opłaty za udział w wydarzeniu. Wszyscy chętni proszeni są o przesłanie zgłoszeń na załączonym formularzu do 14 stycznia 2021 r. na oba adresy mailowe jednocześnie: magdazakowska@uni.lodz.pl oraz zbigniew.bednarek@uni.lodz.pl Informacja o przyjęciu zgłoszeń zostanie podana na bieżąco, najpóźniej do 18 stycznia 2021 r.

Komitet organizacyjny: dr hab. Karol Żakowski, prof. UŁ dr Magdalena Żakowska dr Zbigniew Bednarek

Sekretarze seminarium: dr Magdalena Żakowska dr Zbigniew Bednarek

Formularz zgłoszeniowy

 • 75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
  75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
 • Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
  Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
 • Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
  Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
 • Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
  Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
 • Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
  Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
 • Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
  Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
 • 10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
  10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
 • „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
  „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
 • Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
  Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
 • Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)
  Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)