Stacjonarne Studia Doktoranckie Nauk o Polityce

25.05.2017
Miło nam poinformować, że od roku akademickiego 2017/2018 nasz wydział rozpoczyna nabór na czteroletnie Stacjonarne Studia Doktoranckie Nauk o Polityce

Opis studiów:
Prowadzone przez Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ Studia Doktoranckie Nauk o Polityce wpisują się w obszar kształcenia nauk społecznych. Są skierowane do absolwentów studiów drugiego stopnia, studiów jednolitych magisterskich oraz osób nagrodzonych Diamentowym Grantem (absolwentów studiów pierwszego stopnia i tych, którzy ukończyli trzeci rok jednolitych studiów magisterskich), którzy chcą zdobyć wiedzę na zaawansowanym poziomie w zakresie nauk o polityce i dyscyplin pokrewnych, metodologii nauk społecznych, pracy naukowej i dydaktycznej. Studia doktoranckie nauk o polityce kształtują postawy przygotowujące absolwentów do pracy nauczyciela akademickiego, a także do działalności społeczno-politycznej i gospodarczej w środowisku krajowym i międzynarodowym.
Wiedza i umiejętności nabyte podczas studiów mają przygotować absolwenta do samodzielnego prowadzenia badań naukowych, wykształcenia umiejętności pisania rozpraw naukowych, swobodnego poruszania się w międzynarodowym środowisku naukowym. Absolwent studiów jest przygotowany do prowadzenia pracy dydaktycznej, podczas której potrafi łączyć zdobytą wiedzę naukową z wykorzystaniem najnowszych metod przekazu. Powinno to służyć zwiększeniu intelektualnego potencjału absolwenta i przyczynić się w przyszłości do podejmowania przez niego nowych wyzwań zawodowych.
Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń konwersatoryjnych, lektoratów językowych oraz warsztatów specjalistycznych, seminariów doktoranckich. Ważną rolę edukacyjną pełnią zajęcia z metodyki szkoły wyższej, które odbywane są w trakcie procesu kształcenia i stanowią przygotowanie doktorantów do pracy dydaktycznej na uczelniach wyższych. Zajęcia te skorelowane są z praktyką pedagogiczną prowadzoną w sposób samodzielny przez doktoranta bądź współprowadzonych w wymiarze godzin przewidzianych
w regulaminie studiów UŁ. Także inne zajęcia, m.in. z retoryki, przygotowania i redakcji tekstów, zawierają komponent praktyczny umożliwiający doktorantowi podjęcie odpowiednich zadań zawodowych.
Słuchacze studiów doktoranckich na WSMiP UŁ korzystają, oczywiście, z wszelkich dostępnych na Wydziale bibliotek oraz mediów.
Kontakt: (42) 6354265, e-mail sdnopwsmip@uni.lodz.pl
Zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji na Studia Doktoranckie Nauk o Polityce WSMiP UŁ w roku akademickim 2017/2018 na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego: Zakładka „Oferta Dydaktyczna” – „Studia doktoranckie”).

PROGRAM RAMOWY


Terminarz rekrutacji st. doktoranckie 2017-2018

Zasady rekrutacji st. doktoranckie 2017-2018
 • 75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
  75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
 • Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
  Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
 • Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
  Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
 • Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
  Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
 • Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
  Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
 • Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
  Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
 • 10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
  10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
 • „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
  „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
 • Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
  Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
 • Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)
  Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)