REKRUTACJA STUDENTÓW NA CZĘŚĆIOWE STUDIA ZA GRANICĄ W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ NA ROK AKADEMICKI 2021/2022

8.02.2021

REKRUTACJA STUDENTÓW NA CZĘŚĆIOWE STUDIA ZA GRANICĄ W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ NA ROK AKADEMICKI 2021/2022

1.       od 15.02.2021 (poniedziałek) godz. 12:00 do 10.03.2021 (środa) godz. 12:00 złożenie wniosków w USOSweb przez studentów;

2.       od 15 do 18 marca 2021r. rozmowy kwalifikacyjne (spotkania MC teams)

3.       26 marca 2021r. wyniki rekrutacji

 

Informacji o wyjazdach i terminie zbliżającej się rekrutacji na stronie BWZ

 https://bwz.uni.lodz.pl/llp-erasmus-studia/

https://bwz.uni.lodz.pl/llp-erasmus-studia/in-english

 

Spotkanie informacyjne dot. wyjazdów i rekrutacji odbędzie się w dn. 18.02.2021 r. z pracownikami BWZ UŁ.

 

Link do wydarzenia na MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWFlZTk0ZTktZjk3ZS00ODk4LWE4MGEtZDcwMTkwOWJlMDAz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2263441aef-da0e-4397-bb7e-f9d4705e963b%22%2c%22Oid%22%3a%22fa89b908-3bad-4c46-a55b-4d65647f5fb0%22%7d

spotkanie w języku polskim, 18.02.2021, 10.00-12.00

 

Link do wydarzenia na MS Teams: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGRiZDM1Y2EtMTIyMi00ODNmLWExNzEtYTY0YTM2MjliYTYx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2263441aef-da0e-4397-bb7e-f9d4705e963b%22%2c%22Oid%22%3a%22fa89b908-3bad-4c46-a55b-4d65647f5fb0%22%7d

spotkanie w języku angielskim, 18.02.2021, 13.00-15.00

 

w przypadku pytań proszę o kontakt z Dr Agata Włodarska-Frykowska – koordynatorką w ramach programu Erasmus+ agata.wlodarska@wsmip.uni.lodz.pl

 • 75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
  75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
 • Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
  Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
 • Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
  Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
 • Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
  Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
 • Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
  Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
 • Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
  Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
 • 10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
  10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
 • „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
  „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
 • Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
  Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
 • Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)
  Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)