Stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego

7.01.2019

Szanowni Państwo.

            Uprzejmie informuję, że została ogłoszona kolejna edycja przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego. W związku z uchwałą Nr LVII/704/18 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie przyjęcia przez Samorząd Województwa „Regulaminu przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego” proszę o zapoznanie się z regulaminem oraz wzorem wniosku i postępować zgodnie z tymi zasadami. Regulamin przyznawania ww. stypendium i wniosek dostępne są na stronie www.lodzkie .pl w zakładce->Edukacja.

            Proszę o poinformowanie studentów na Państwa Wydziale o możliwości uzyskania ww. stypendium. Jednocześnie proszę o odesłanie informacji o braku osób, które mogłyby zakwalifikować się do przyznania stypendium naukowego Marszałka Województwa.

            W przypadku, gdy ze wszystkich Wydziałów wpłynie więcej niż 12 wniosków, powołana zostanie komisja składająca się z przedstawicieli wydziałów wskazanych przez Dziekanów, która dokona wyboru 12 wniosków do złożenia w Departamencie Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego.

            Wnioski w jednym egzemplarzu należy przesłać do Centrum Obsługi Studenta – Rekrutacja i Tok Studiów, ul. Uniwersytecka 3, pokój 203, w nieprzekraczalnym terminie do 24 stycznia 2019r.

            Informacji na temat stypendium udzielają pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi:

 

Regulamin

Załącznik 2 - Wniosek

Załącznik 4 - Karta oceny formalnej

Załącznik 6 - Karta Oceny merytorycznej

Załącznik 7 - Sprawozdanie

Załączmik 8 - Deklaracja poufności

 

Proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na kompletność i prawidłowość wypełnienia wniosków.

 • 75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
  75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
 • Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
  Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
 • Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
  Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
 • Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
  Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
 • Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
  Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
 • Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
  Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
 • 10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
  10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
 • „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
  „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
 • Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
  Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
 • Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)
  Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)