Program "Mistrzowie Dydaktyki"

18.03.2022

Drogie Studentki i Studenci Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych!

 

Część z Was planuje już swoją karierę zawodową, część realizuje się naukowo – a może chcielibyście połączyć te dwie ścieżki? Jeśli chcecie:

·         nauczyć się jak pisać teksty naukowe lub udoskonalić już posiadany warsztat badacza,

·         dowiedzieć się jak przygotowywać wnioski w konkursach Studenckich Grantów Badawczych,

·         uzyskać wsparcie w planowaniu ścieżki swojej kariery,

·         zrealizować nieszablonowy pomysł na rozwój naukowy,

 

to mamy dla Was ciekawą propozycję!

 

Nauczyciele naszego Wydziału rozpoczynają nabór do projektu tutoringowego „Mistrzowie Dydaktyki”.

 

Program ma celu umożliwienie współpracy pomiędzy nauczycielem akademickim (tutorem) a studentem/studentką – współpraca ta ma służyć przygotowaniu i zrealizowaniu autorskiego projektu tutoringowego. Może on obejmować kwestie zarówno związane z przygotowywaniem tekstów naukowych i analitycznych, przygotowywaniem pracy licencjackiej/magisterskiej, jak i z planowaniem ścieżki rozwoju naukowego czy podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.

 

Studenci biorący udział w projekcie objęci są 20-godzinnym programem tutoringu, w ramach którego pracują z mentorem zgodnie ze wspólnie ustalonym planem działania (na żywo lub poprzez MS Teams). Co ważne, informacja o zrealizowaniu programu pod opieką nauczyciela będzie poświadczona certyfikatem i uwzględniona w suplemencie do dyplomu studiów.

 

Dzięki udziałowi w projekcie tutoringowym „Mistrzowie Dydaktyki” studentki i studenci:

·         zdobędą umiejętności wykraczające poza ramy określone dla kierunku studiów,

·         pogłębią wiedzę w wybranych obszarach nauki,

·         zdobędą nowe kompetencje naukowe i zawodowe.

 

Aby wziąć udział w rekrutacji należy przesłać mailowo do wybranego tutora/tutorki formularz zgłoszeniowy zawierający: imię i nazwisko, rok studiów, numer indeksu, nazwę wydziału i kierunku, średnią ocen, krótkie uzasadnienie chęci uczestniczenia w kształceniu tutoringowym (½ strony A4) oraz opis proponowanychdziałańlubobszaru, którymiałbyzostaćobjętywsparciem (½ strony A4).  

 

Nauczyciel akademicki dokona oceny i kwalifikacji studentów na podstawie przedstawionych informacji w zgłoszeniu oraz ewentualnie rozmowy indywidualnej. W ocenie i wyborze studentów nauczyciel uwzględni m.in. średnią ocen ze studiów, osiągnięcia, a także przedstawione przez studenta potrzeby wsparcia indywidualnego.

 

Nauczyciele akademiccy oferujący wsparcie tutoringowe oraz terminy rekrutacji: 

 

Nabór I (do 31 marca 2022 r.):

 

prof. Tomasz Kamiński, Katedra Studiów Azjatyckich

tkaminski@uni.lodz.pl

Realizacja tutoringu: kwiecień - wrzesień 2022

dr Joanna Ciesielska-Klikowska, Katedra Studiów Azjatyckich joanna.ciesielska@wsmip.uni.lodz.pl

Realizacja tutoringu: kwiecień - wrzesień 2022

 

Nabór II (do 15 kwietnia 2022 r.)

dr Anna Kowalcze-Pawlik, Katedra Studiów Brytyjskich i Wspólnoty Narodów

anna.kowalcze@wsmip.uni.lodz.pl

Realizacja tutoringu: maj – październik 2022

 

Nabór III (do 10 maja 2022 r.)

dr hab. Paweł Bryła, prof. UŁ, Katedra Marketingu Międzynarodowego i Dystrybucji

pawel.bryla@uni.lodz.pl

Realizacja tutoringu: maj – czerwiec 2022

dr Marek Sempach, Katedra Marketingu Międzynarodowego i Dystrybucji

marek.sempach@uni.lodz.pl

 

Realizacja tutoringu: maj – czerwiec 2022

 

Jeden nauczyciel może objąć wsparciem 3 studentów, każdego w wymiarze 20 godz. tutoringu. Spotkania odbywać się będą na MS Teams lub na Wydziale.

 

Formularz zgłoszeniowy

 • 75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
  75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
 • Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
  Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
 • Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
  Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
 • Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
  Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
 • Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
  Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
 • Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
  Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
 • 10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
  10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
 • „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
  „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
 • Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
  Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
 • Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)
  Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)