Zarządzenia Rektora w sprawie kształcenia w roku akademickim 2020/2021 w warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 [AKTUALIZACJA]

16.10.2020

Szanowni Państwo,  

Łódź znalazła się w strefie czerwonej zakażeń COVID-19. W związku z tym, zgodnie z regulacjami przedstawionymi przez rząd, wszelkie zajęcia dydaktyczne na uczelniach wyższych, w tym na Uniwersytecie Łódzkim (z wyjątkiem zajęć praktycznych), będą prowadzone w formie zdalnej. W przypadku pytań, proszę studentów o kontakt z dziekanatami poszczególnych wydziałów.  

Wszystkie informacje, dokumenty i zarządzenia związane z działalnością Uczelni w czasie pandemii znaleźć mogą Państwo na stronie www.covid19.uni.lodz.pl.  

Najnowsze informacje o obostrzeniach na terenie kraju znaleźć można z kolei na stronie Ministerstwa Zdrowia.  

Pracownicy naukowi i administracyjni UŁ pracują w trybie mieszanym. O dokładnym systemie pracy w danej jednostce organizacyjnej, zgodnie z zarządzeniem nr 174 Rektora UŁ z dnia 18.09, niezmiennie decyduje kierownik jednostki.  

Życzę Państwu zdrowia, wytrwałości i szybkiego powrotu do tradycyjnego życia akademickiego.  

 

                                                                         Z wyrazami szacunku,  

                                                                          Prof. Elżbieta Żądzińska  

 

                                                                             Rektor Uniwersytetu Łódzkiego

Zarzadzenia dotyczące funkcjonowania Uniwersytetu Łódzkiego

Zarządzenie nr 10 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie zmiany zarządzenia nr 186 Rektora UŁ z dnia 30.09.2020 r. w sprawie rozwiązań dotyczących odpłatności za studia obowiązujących w roku akademickim 2020/2021

Komunikat Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie obostrzeń związanych ze wzrostem zachorowań na COVID-19

Zarządzenie nr 174 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie zmiany sposobu prowadzenia działalności Uniwersytetu Łódzkiego w warunkach epidemii, wywołanej wirusem SARS-CoV-2

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 174 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 174 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego

 

Zasady korzystania z Biblioteki UŁ

Komunikat Dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 21.09.2020 r. w sprawie: zasad korzystania z usług Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego od 21 września 2020 roku

Zasady korzystania z bibliotek wydziałowych UŁ

Zarządzenie nr 175 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie zmiany zasad korzystania z bibliotek wydziałowych UŁ w trakcie pandemii koronawirusa SARS-COV-2 wywołującego chorobę o nazwie COVID-19

Zasady korzystania z bibliotek wydziałowych UŁ w trakcie pandemii koronawirusa SARS-COV-2 wywołującego chorobę o nazwie COVID-19

 

Zakwaterowanie w domu studenckim UŁ

Komunikat Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie uzupełnienia Komunikatu Rektora UŁ z dnia 11.09.2020 r. w sprawie Domów Studenckich Uniwersytetu Łódzkiego w roku akademickim 2020/2021

Załącznik nr 1 do Komunikatu Rektora UŁ z 1.10.2020 r.: Zasady i terminarz wnioskowania o przyznanie miejsca w Domach Studenckich Uniwersytetu Łódzkiego

Załącznik nr 2 do Komunikatu Rektora UŁ z 1.10.2020 r.: Procedury zakwaterowania w Domach Studenckich UŁ obowiązujące w roku akademickim 2020/2021

Kwestionariusz/ Personal Survey

Oświadczenie o zapoznaniu się i zobowiązaniu się do przestrzegania postanowień Regulaminu przydzielania i korzystania z miejsc w  Domu Studenta Uniwersytetu Łódzkiego oraz innych Zarządzeń i Komunikatów Rektora dotyczących domów studenckich

Załącznik nr 3 do Komunikatu Rektora UŁ z 1.10.2020 r.: Zasady funkcjonowania Domów Studenckich UŁ w roku akademickim 2020/2021

Załącznik nr 4 do Komunikatu Rektora UŁ z 1.10.2020 r.: Zakwaterowanie w Domach Studenckich UŁ po sesji egzaminacyjnej do czasu rozpatrzenia wniosku zarejestrowanego w systemie USOSweb

Podanie

Załącznik nr 5 do Komunikatu Rektora UŁ z 1.10.2020 r.: Procedury postępowania w razie wystąpienia objawów chorobowych, w tym podejrzenia zarażeniem koronawirusem

Komunikat Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie możliwości ubiegania się o zakwaterowanie od 1 października 2020 r. osób, które w wyniku pandemii opuściły Dom Studencki UŁ w okresie od marca do sierpnia 2020 r.

 


Wyjazdy zagraniczne studentów i pracowników

Zarządzenie nr 167 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie zagranicznych wyjazdów studentów, doktorantów i pracowników UŁ oraz przyjazdów osób z zagranicy w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (SARS-CoV-2)

Oświadczenie studenta, doktoranta lub pracownika UŁ wyjeżdzającego za granicę

 • 75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
  75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
 • Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
  Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
 • Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
  Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
 • Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
  Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
 • Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
  Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
 • Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
  Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
 • 10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
  10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
 • „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
  „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
 • Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
  Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
 • Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)
  Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)