Zawarcie współpracy z interdyscyplinarną platformą internetową Studia-o-Polsce.Interdyscyplinarnie (Pol-Int)

27.12.2013

Studia-o-Polsce.Interdyscyplinarnie (Pol-Int) to pierwsza międzynarodowa platforma internetowa obejmująca różne dziedziny nauki i umożliwiająca wszystkim zainteresowanym wymianę wiedzy, doświadczeń i kontaktów. Jej celem jest popularyzowanie wiedzy o Polsce, wspieranie kooperacji i stymulowanie interdyscyplinarnych badań na jej temat. Platforma Pol-Int jest dostępna w języku polskim, niemieckim i angielskim.

16 lipca 2013 między Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce (ZIP) i Wydziałem Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego została zawarta umowa o współpracy w zakresie platformy Pol-Int. 

Celem porozumienia jest merytoryczne wzmocnienie platformy oraz popularyzowanie jej na polskich uczelniach wyższych i wśród jednostek badawczych. W ramach naszej współpracy zamierzamy wymieniać się informacjami i doświadczeniami dotyczącymi działania platformy. Centrum prowadzi platformę od strony technicznej, koordynuje pracę redaktorów oraz dokonuje wyboru publikacji naukowych do zrecenzowania. Wydział natomiast współpracuje ściśle z Centrum w zakresie treści stron internetowych oraz działań promocyjnych w Polsce na rzecz platformy. 

Startujemy już wiosną 2014. Zapraszamy do zapoznania się z platformą na stronie www.pol-int.org oraz do współpracy jako redaktor lub recenzent! Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy na adres redakcja@pol-int.org.

 

 • 75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
  75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
 • Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
  Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
 • Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
  Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
 • Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
  Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
 • Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
  Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
 • Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
  Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
 • 10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
  10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
 • „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
  „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
 • Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
  Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
 • Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)
  Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)