Postępowania awansowe

Postępowania o nadanie tytułu profesora

 • dr hab. Selim Chazbijewicz, prof. nadzw. UWM

           – Uchwała Rady Wydziału

 

 • dr hab. Małgorzata Pietrasiak, prof. nadzw. UŁ

           – Uchwała w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora

 

 • dr hab. Andrzej Sepkowski prof. nadzw. UŁ

           – Uchwała w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora

 

Postępowania habilitacyjne

 • dr Lucyna Chmielewska

           – wniosek

           – autoreferat

           – komisja habilitacyjna

          Harmonogram przebiegu postępowania:

           – 21.02.2018: wpłynięcie pisma z dnia 6.02.2018 Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów informującego o powołaniu komisji habilitacyjnej.

           – 7.11.2018: posiedzenie komisji habilitacyjnej

           – uchwała Rady WSMiP UŁ

 

 • dr Katarzyna Dośpiał-Borysiak

          – wniosek

          – autoreferat

          – komisja habilitacyjna

          Harmonogram przebiegu postępowania:

          – 16.04.2019: wpłynięcie pisma z dnia 2.04.2019 Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów informującego o powołaniu komisji habilitacyjnej

          – 5.07.2019: posiedzenie komisji habilitacyjnej

          – uchwała Rady WSMiP UŁ

 

 • dr Rafał Juchnowski

           – wniosek

           – autoreferat

           – komisja habilitacyjna

           Harmonogram przebiegu postępowania:

           – 23.01.2019: wpłynięcie pisma z dnia 8.01.2019 Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów informującego o powołaniu komisji habilitacyjnej.

           – 8.04.2019: posiedzenie komisji habilitacyjnej

           – uchwała Rady WSMiP UŁ

 

 • dr Tomasz Kamiński

           – wniosek

           – autoreferat

           – komisja habilitacyjna

          Harmonogram przebiegu postępowania:

           – 29.11.2018: wpłynięcie pisma z dnia 6.11.2018 Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów informującego o powołaniu komisji habilitacyjnej.

           – 8.03.2019: posiedzenie komisji habilitacyjne

           – uchwała Rady WSMiP UŁ

 

 • dr Michał Kobierecki

           – wniosek

           – autoreferat

           – komisja habilitacyjna

          Harmonogram przebiegu postępowania:

          – 26.02.2019: wpłynięcie pisma Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 5.02.2019 r. informującego o powołaniu komisji habilitacyjnej

          – 6.06.2019: posiedzenie komisji habilitacyjnej

          – uchwała Rady WSMiP UŁ

 

 • dr Stanisław Kosmynka

           – wniosek

           – autoreferat

           – komisja habilitacyjna

          Harmonogram przebiegu postępowania:

           – 22-11-2016: wpłynięcie pisma z dnia 08-11-2016 Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów informującego o powołaniu komisji habilitacyjnej.

           – 20-03-2017: posiedzenie komisji habilitacyjnej.

           – uchwała Rady WSMiP UŁ 

 

 •   dr Olga Nadskakuła-Kaczmarczyk

         – wniosek

         – autoreferat

         – komisja habilitacyjna

          Harmonogram przebiegu postępowania:

          – 24.09.2019: wpłynięcie pisma Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 3.09.2019 r. informującego o powołaniu komisji habilitacyjne

          – 23.01.2020: posiedzenie komisji habilitacyjnej

          – uchwała Komisji UŁ ds. Stopni Naukowych w Dyscyplinie Nauki o Polityce i Administracji

 

 • dr Katarzyna Pisarska

             – wniosek

             – autoreferat

             – komisja habilitacyjna

            Harmonogram przebiegu postępowania:

             – 13.09.2017: wpłynięcie pisma z dnia 5.09.2017 Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów informującego o powołaniu komisji habilitacyjnej

             – 6.03.2018: posiedzenie komisji habilitacyjnej

             – uchwała Rady WSMiP UŁ

 

 • dr Tomasz Płudowski

             – wniosek

             – autoreferat

             – komisja habilitacyjna

             Harmonogram przebiegu postępowania:

              – 16.12.2019: wpłynięcie pisma Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 3.12.2019 r. informującego o powołaniu komisji habilitacyjnej

              – 06.05.2020: posiedzenie komisji habilitacyjnej

              – uchwała Komisji UŁ ds. Stopni Naukowych w Dyscyplinie Nauki o Polityce i Administracji

 

 

 • dr Maciej Potz

           – wniosek

           – autoreferat

           – komisja habilitacyjna

          Harmonogram przebiegu postępowania:

           – 22-11-2016: wpłynięcie pisma z dnia 08-11-2016 Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów informującego o powołaniu komisji habilitacyjnej.

           – 21-03-2017: posiedzenie komisji habilitacyjnej.

           – uchwała Rady WSMiP UŁ

 

 • dr Magdalena Rekść

          – wniosek

          – autoreferat

          – komisja habilitacyjna

          Harmonogram przebiegu postępowania:

           – 16.04.2019: wpłynięcie pisma z dnia 2.04.2019 Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów informującego o powołaniu komisji habilitacyjnej.

           – 16.09.2019: posiedzenie komisji habilitacyjnej 

           – uchwała Rady WSMiP UŁ

 

 • dr Mariusz Ruszel

         – wniosek

         – autoreferat

         – komisja habilitacyjna

          Harmonogram przebiegu postępowania:

          – 20.05.2019: wpłynięcie pisma Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 7.05.2019 r. informującego o powołaniu komisji habilitacyjnej

          – 13.11.2019: posiedzenie komisji habilitacyjnej

          – uchwała Komisji UŁ ds. Stopni Naukowych w Dyscyplinie Nauki o Polityce i Administracji

 

 • dr Andrzej Sęk

           – wniosek

           – pismo z centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów

           – autoreferat

           – komisja habilitacyjna

           – komisja habilitacyjna – zmiana recenzenta

           Harmonogram przebiegu postępowania:

            – 13.02.2018: wpłynięcie pisma z dnia 6.02.2018 Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów informującego o powołaniu komisji habilitacyjnej.

            – 18.06.2018: wpłynięcie pisma z dnia 5.06.2018 Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów informującego o zmianie postanowienia z 6.02.2018 r. w sprawie powołania Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr. Andrzeja Sęka (zmiana recenzenta).

            – 13.09.2018: posiedzenie komisji habilitacyjnej

            – uchwała Rady WSMiP UŁ

 

 •  dr Michał Słowikowski

           – wniosek

           – autoreferat

           – komisja habilitacyjna

          Harmonogram przebiegu postępowania:

           – 16.04.2019: wpłynięcie pisma z dnia 2.04.2019 Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów informującego o powołaniu komisji habilitacyjnej.

           – 18.09.2019: posiedzenie komisji habilitacyjnej

           – uchwała Rady WSMiP UŁ

 

 • dr Magdalena Tomala

           – wniosek

           – autoreferat

           – komisja habilitacyjna

         Harmonogram przebiegu postępowania:

         – 24.04.2018: wpłynięcie pisma z dnia 10.04.2018 Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów informującego o powołaniu komisji habilitacyjnej.

         – 11.12.2018: posiedzenie komisji habilitacyjnej

         – uchwała Rady WSMiP UŁ

 

 • dr Marta Woźniak-Bobińska

         – wniosek

         – autoreferat

         – komisja habilitacyjna

          Harmonogram przebiegu postępowania:

          – 26.02.2019: wpłynięcie pisma Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 5.02.2019 r. informującego o powołaniu komisji habilitacyjnej

          – 17.06.2019: posiedzenie komisji habilitacyjnej

          – uchwała Rady WSMiP UŁ

 

 

Przewody doktorskie

Archiwum przewodów doktorskich

 • mgr Magdalena Bewicz

           – recenzja 1

           – recenzja 2

           – streszczenie

 

 • 75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
  75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
 • Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
  Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
 • Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
  Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
 • Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
  Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
 • Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
  Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
 • Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
  Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
 • 10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
  10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
 • „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
  „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
 • Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
  Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
 • Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)
  Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)