Postępowania awansowe

 

Postępowania o nadanie tytułu profesora

 • dr hab. Selim Chazbijewicz, prof. nadzw. UWM

           - Uchwała Rady Wydziału

 

 • dr hab. Małgorzata Pietrasiak, prof. nadzw. UŁ

           - Uchwała w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora

 

 • dr hab. Andrzej Sepkowski prof. nadzw. UŁ

            - Uchwała w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora

 

Postępowania habilitacyjne

 • dr Lucyna Chmielewska

           - wniosek

           - autoreferat

           - komisja habilitacyjna

          Harmonogram przebiegu postępowania:

           – 21.02.2018: wpłynięcie pisma z dnia 6.02.2018 Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów informującego o powołaniu komisji habilitacyjnej.

           – 7.11.2018: posiedzenie komisji habilitacyjnej

 

 • dr Tomasz Kamiński

           – wniosek

 

 • dr Stanisław Kosmynka

           - wniosek

           - autoreferat

           - komisja habilitacyjna

          Harmonogram przebiegu postępowania:

           - 22-11-2016: wpłynięcie pisma z dnia 08-11-2016 Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów informującego o powołaniu komisji habilitacyjnej.

           - 20-03-2017: posiedzenie komisji habilitacyjnej.

           - uchwała Rady WSMiP UŁ 

          

 • dr Katarzyna Pisarska

             - wniosek

             - autoreferat

             - komisja habilitacyjna

            Harmonogram przebiegu postępowania:

             – 13.09.2017: wpłynięcie pisma z dnia 5.09.2017 Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów informującego o powołaniu komisji habilitacyjnej.

             – 6.03.2018: posiedzenie komisji habilitacyjnej

              – uchwała Rady WSMiP UŁ

 

 • dr Maciej Potz

           - wniosek

           - autoreferat

           - komisja habilitacyjna

          Harmonogram przebiegu postępowania:

           - 22-11-2016: wpłynięcie pisma z dnia 08-11-2016 Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów informującego o powołaniu komisji habilitacyjnej.

           - 21-03-2017: posiedzenie komisji habilitacyjnej.

           - uchwała Rady WSMiP UŁ

 

 • dr Andrzej Sęk

            - wniosek

           - pismo z centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów

           - autoreferat

           - komisja habilitacyjna

           - komisja habilitacyjna – zmiana recenzenta

           Harmonogram przebiegu postępowania:

            – 13.02.2018: wpłynięcie pisma z dnia 6.02.2018 Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów informującego o powołaniu komisji habilitacyjnej.

            – 18.06.2018: wpłynięcie pisma z dnia 5.06.2018 Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów informującego o zmianie postanowienia z 6.02.2018 r. w sprawie powołania Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr. Andrzeja Sęka (zmiana recenzenta).

            – 13.09.2018: posiedzenie komisji habilitacyjnej

            – uchwała Rady WSMiP UŁ

 

 • dr Magdalena Tomala

           – wniosek

           – autoreferat

           – komisja habilitacyjna

 

Harmonogram przebiegu postępowania:

– 24.04.2018: wpłynięcie pisma z dnia 10.04.2018 Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów informującego o powołaniu komisji habilitacyjnej.

 

 

Przewody doktorskie

 • mgr Katarzyna Grabowska

           - recenzja 1

           - recenzja 2

           - streszczenie

 

 • Hongfei Gu

           - streszczenie

           - streszczenie (w j. polskim)

 

 • mgr Emilia Kalitta

           - recenzja 1

           - recenzja 2

           - streszczenie

 

 • mgr Krystian Karolak

           - recenzja 1

           - recenzja 2

           - streszczenie

 

 • mgr Wojciech Lieder

          - recenzja 1 

          - recenzja 2

          - streszczenie

 

 • mgr Sylwia Matusiak 

           - recenzja 1

           - recenzja 2

           - streszczenie

 

 • mgr Abdoulaye Ndiaye

          - recenzja 1

          - recenzja 2

          - streszczenie

 • mgr Maciej Onasz

           - recenzja 1

           - recenzja 2

           - streszczenie

 

 • mgr Izabela Plesiewicz-Świerczyńska

           - recenzja 1

           - recenzja 2

           - streszczenie

 

 • mgr Kamil Pietrasik

          - recenzja 1

          - recenzja 2

          - streszczenie

 

 • mgr Wojciech Pryliński

          - recenzja 1

          - recenzja 2

          - streszczenie

 

 • mgr Blanka Rogowska

            – recenzja 1

            – recenzja 2

            – streszczenie

 

 • mgr Michał Sędkowski

          - recenzja 1

          - recenzja 2

          - streszczenie

 

 • mgr Andrzej Stopczyński

            – streszczenie

 

 • mgr Paweł Wiszniuk

            – recenzja 1

            – recenzja 2

            – streszczenie

 

 • mgr Michał Woźniak

         - recenzja 1

         - recenzja 2

         - streszczenie

 

 • 75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
  75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
 • Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
  Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
 • Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
  Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
 • Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
  Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
 • Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
  Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
 • Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
  Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
 • 10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
  10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
 • „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
  „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
 • Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
  Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
 • Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)
  Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)