Postępowania awansowe

Postępowania o nadanie tytułu profesora

Archiwum postępowań o nadanie tytułu profesora

  

Postępowania habilitacyjne

Archiwum postępowań habilitacyjnych

 • dr Tomasz Płudowski

             – wniosek

             – autoreferat

             – komisja habilitacyjna

             Harmonogram przebiegu postępowania:

              – 16.12.2019: wpłynięcie pisma Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 3.12.2019 r. informującego o powołaniu komisji habilitacyjnej

              – 06.05.2020: posiedzenie komisji habilitacyjnej

              – uchwała Komisji UŁ ds. Stopni Naukowych w Dyscyplinie Nauki o Polityce i Administracji

 

 

Przewody doktorskie

Archiwum przewodów doktorskich

Czynności związane z obroną rozprawy doktorskiej

  

 • mgr Jakub Gustaw Gajda

           – recenzja 1

           – recenzja 2

           – streszczenie w języku angielskim

 

 •  Andrei Liulkouski

           – recenzja 1

           – recenzja 2

           – streszczenie w języku angielskim

 

 • mgr Radosław Paweł Sitek

           – recenzja 1

           – recenzja 2

           – streszczenie w języku angielskim

 • 75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
  75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
 • Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
  Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
 • Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
  Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
 • Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
  Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
 • Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
  Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
 • Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
  Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
 • 10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
  10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
 • „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
  „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
 • Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
  Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
 • Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)
  Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)