Praca i praktyki studenckie

Wybierając studia na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych dostajesz ogromną szansę na pracę w przyszłości w ciekawym otoczeniu międzynarodowym. To Ty będziesz wybierał, gdzie naprawdę chcesz i możesz pracować. Możesz wybrać jedną z trzech ścieżek kariery: międzynarodowy biznes, politykę i dyplomację, międzynarodowe dziennikarstwo oraz instytucje kultury.

Oferty praktyk

Lista firm partnerskich WSMiP, w których studenci mogą odbyć staże/praktyki

Baza interesariuszy ofereujących praktyki studentom kierunku politologia

Pracownicy odpowiedzialni za praktyki zawodowe ciągłe na Wydziale

Dr Hubert Horbaczewski – sprawować będzie opiekę nad studentami kierunków: bezpieczeństwo narodowe.

Dr hab. Magdalena Rekść – sprawować będzie opiekę nad studentami kierunków: politologia, stosunki międzynarodowe oraz International and Political Studies.

Dr hab. Michał Słowikowski – sprawować będzie opiekę nad studentami kierunków: międzynarodowe studia kulturowe, studia azjatyckie, international marketing.

 


Tryb odbywania praktyk na WSMiP

Dokumentacja praktyk

Program praktyk

Terminy dyżurów w semestrze letnim 2019/20

Dokumentacja praktyk w języku angielskim

Ankieta ewaluacyjna

 • 75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
  75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
 • Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
  Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
 • Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
  Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
 • Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
  Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
 • Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
  Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
 • Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
  Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
 • 10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
  10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
 • „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
  „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
 • Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
  Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
 • Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)
  Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)