Nasze czasopisma

Czasopisma

 

 

 

International Studies: Interdisciplinary Political and Cultural Journal jest wydziałowym  pismem naukowym zamieszczonym na ministerialnej liście czasopism naukowych, a za publikację w czasopiśmie można uzyskać 11 punktów. Pismo powstało w 2000 roku z inicjatywy Profesor zw. dr hab. Krystyny Kujawińskiej Courtney. Obecnie czasopismo znajduje się w następujących bazach indeksowych: 

Baidu Scholar, BazHum, CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities), Celdes, CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure), CNPIEC, EBSCO - TOC Premier, EBSCO Discovery Service, ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences), Google Scholar, Index Copernicus, J-Gate, JournalTOCs, Naviga (Softweco), PhilPapers, Primo Central (ExLibris), ProQuest - Illustrata: Natural Sciences, ProQuest - Natural Sciences Journals, ProQuest - Political Science, ProQuest - SciTech Journals, ProQuest - Sustainability Science Collection, ReadCube, ResearchGate, Summon (Serials Solutions/ProQuest), TDOne (TDNet), Ulrich's Periodicals Directory/ulrichsweb, WorldCat (OCLC).

 

 

Redaktor naczelny: Profesor Krystyna Kujawińska Courtney

Sekretarz naukowy: Doktor Izabella Penier

 

 

Od 2011 roku pismo ukazuje się  w wersji online w systemie open access na platformie De Gruyter:http://www.degruyter.com/view/j/ipcj

 

Wcześniejsze numery czasopisma można przeczytać pod adresem:http://www.international.online.uni.lodz.pl 

 

Dotychczas ukazało się 16 tomów w tym 4 tomy tematyczne:

•Vol. 5/2003, no 1.  Australian Multiculturalism to Poland and Beyond in the Perspective of European Integration. Ed. Krystyna Kujawińska Courtney.

•Vol. 6/ 2004, no 1. In our Own Voices. The Women in Central and Eastern Europe after 1989. Ed. Maria Łukowska

•Vol. 7/2004, no 2. Gender Across Cultures. Eds. Joanna Rydzewska, Grażyna Zygadło.

 

•Vol. 13/2011, (Nr. 1/2011 według oznaczenia Versita). Two Decades of Transformation. Ed. Alicja Stepiń Kuczyńska, Macej Potz

 


 

 

 

Multicultural Shakespeare: Translation, Appropriation and Performance 

 

Redaktorzy naczelni:
prof. Yoshiko Kawachi, Kyorin University, Japonia

kawachiyah@mtf.biglobe.ne.jp

prof. Krystyna Kujawińska Courtney, Uniwersytet Łódzki

Krystyna.Kujawinska52@gmail.com

 

Multicultural Shakespeare: Translation, Appropriation and Performance  jest periodykiem o zasięgu międzynarodowym, poświęconym studiom szekspirowskim. Stanowi forum, dzięki któremu naukowcy, zwłaszcza pochodzący z krajów nieanglojęzycznych, mogą analizować lokalne zagadnienia, przyczyniając się tym samym do zrozumienia Szekspira jako globalnego fenomenu.

Periodyk uzyskał 9 punktów na liście wyróżnionych czasopism przez MNiSW.

 

Wydawane są także numery tematyczne (dotychczas ukazały się):

- vol. 4 (2007) “Shakespeare and Europe: History – Performance – Memory”  (red. Lawrence Guntner)

- vol. 8 (2011) “Interrogating the Spread of Shakespeare: Australia and New Zealand” (red. Laurence Wright)

- vol. 10 (2013) “Shakespeare in Old and New Asias” (red. Lingui Yang)

- vol. 11 (2014) “Global Shakespeare Performance for Anglophone Audience” (red. Sarah Dustagheer,  AleksandraSakowska)

- vol. 12 (2015) “Diversity and Homogeneity: Shakespeare and the Politics of Nation, Class and Gender” (red. Magdalena Cieślak, Agnieszka Rasmus)

 Od numeru 8 periodyk  zostałudostępniony na platformie DeGruyter w modelu Open Access:  http://www.degruyter.com/view/j/mstap

 

Multicultural Shakespeare znajduje się w następujących 23 bazach indeksowych:

 

Baidu Scholar; CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities); CELDES; CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure); CNPIEC; DOAJ; EBSCO Discovery Service; Elsevier-SCOPUS; Google Scholar; Index Copernicus; J-Gate; JournalTOCs; MLA International Bibliography; Naviga (Softweco); Primo Central (ExLibris); ProQuest (relevant databases); ReadCube; ReaserechGateSCImago (SJR); Summon (Serials Solutions/ProQuest); TDOne (TDNet); Ulrich's Periodicals Directory/ulrichsweb; WorldCat (OCLC).

 

O międzynarodowym znaczeniu i historii Multicultural  Shakespeareukazał się artykuł autorstwa prof. Krystyny Kujawińskiej Courtney w The European English Messenger  - vol. XXXI, Issue 1, Summer 2014, str. 49-52: http://www.essenglish.org/mess/mestoc231.html

 

Sekretarz akademicki:
dr Monika Sosnowska, Uniwersytet Łódzki
msosnowska@uni.lodz.pl

 

Propozycje esejów można nadsyłać na adres:  

Krystyna.Kujawinska52@gmail.com

 

Więcej informacji na temat zasad publikowania znajduje się na stronie:

http://www.degruyter.com/view/j/mstap

 


 

Eastern Review

Periodyk Centrum Badań Wschodnioeuropejskich “Eastern Review“

Czasopismo ma mieć charakter interdyscyplinarny i łączyć teksty politologiczne, prawoznawcze, socjologiczne, ekonomiczne i filologiczne.

Teksty ukazujące się w ER będą  przygotowywane zarówno w języku polskim, rosyjskim, jak i angielskim i opatrywane odpowiednio abstraktami w języku polskim, rosyjskim i angielskim. Wstęp do tomu i spisy treści będą przekładane na wszystkie trzy języki czasopisma.

Co roku będą ukazywać się dwa numery regularne. Trzeci numer – specjalny, będzie ukazywał się w całości w języku angielskim i jednocześnie będzie umieszczany na platformie elektronicznej Versita.

 • 75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
  75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
 • Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
  Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
 • Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
  Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
 • Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
  Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
 • Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
  Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
 • Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
  Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
 • 10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
  10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
 • „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
  „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
 • Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
  Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
 • Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)
  Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)