Rada Społeczna

Członkowie Rady Społecznej

Imię i nazwisko

1.

dr hab. Ryszard Machnikowski, prof. UŁ

Dziekan WSMiP

2.

dr hab. Maciej Potz, prof. UŁ

Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą WSMiP

3.

dr hab. Andrzej Dubicki, prof. UŁ

Prodziekan ds. Nauczania WSMiP

4.

dr Agata Włodarska-Frykowska

Prodziekan ds. Studenckich WSMiP

5.

dr hab. Katarzyna Dośpiał-Borysiak

Pełnomocnik Dziekana ds. kierunku studiów Politologia WSMiP

6.

Monika Kamieńska

Zespół ds. Seniorów Urzędu Miasta Łodzi

7.

Marek Miścierewicz

Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej w Łodzi

8.

Iwona Mokras-Wosik

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcące w Głownie

9.

nadinsp. Andrzej Łapiński

Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi

10.

Marcin Nowacki

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców w Warszawie

11.

prof. dr hab. Jacek Orłowski

Instytut Teatralny im. Mieczysława Hertza, „Kamienica przy Teatrze” w Łodzi

12.

Sławomir Nowicki

Zastępca Dyrektora ds. ekonomicznych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi

13.

Kinga Wojciechowska-Rulka

Ekspert ds. relacji z mediami mBank

14.

Barbara Woźniak

Manager ds. marketingu i rozwoju Atum Energy

 • 75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
  75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
 • Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
  Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
 • Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
  Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
 • Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
  Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
 • Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
  Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
 • Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
  Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
 • 10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
  10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
 • „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
  „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
 • Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
  Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
 • Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)
  Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)