Samorząd studencki

Regulamin Samorządu Studentów Uniwersytetu Łódzkiego

Załącznik 1 - Regulamin przeprowadzenia wyborów do Wydziałowej Rady Samorządu Studentów

Załącznik 2 - Regulamin przeprowadzenia wyborów do Rad Mieszkańców Domów Studenckich

Załącznik 3 - Regulamin przeprowadzenia wyborów do Rad Wydziałów, Senatu UŁ i Kolegium Elektorów UŁ

Załącznik 4 - Regulamin przeprowadzenia wyborów przedstawicieli studentów do Rad Wydziałów, Senatu UŁ i Kolegium Elektorów UŁ za pomocą środków elektronicznych umożliwiających komunikowanie się na odległość

Zarządzenie nr 129 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 3.06.2020 r. w sprawie: stwierdzenia zgodności zmian do Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Łódzkiego z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutem UŁ

 

Skład Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ

 

Klaudia Górecka

Przewodnicząca Wydziałowej Rady Samorządu Studentów

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Stypendialno-Socjalnej

klaudia.górecka@edu.uni.lodz.pl

510 264 765

 

Agnieszka Dukalska

Wiceprzewodnicząca Wydziałowej Rady Samorządu Studentów

Koordynator Kół Naukowych

agnieszka.dukalska@edu.uni.lodz.pl

781 325 017

 

Szymon Loba

Sekretarz Wydziałowej Rady Samorządu Studentów

szymon.loba@edu.uni.lodz.pl

537 140 510

 

Nikola Onichimowska

Wiceprzewodnicząca Wydziałowej Komisji Stypendialno-Socjalnej

nikola.onichimowska@edu.uni.lodz.pl

667 528 575

 

Karina Urbańska

Członek Wydziałowej Komisji Wyborczej

Członek Wydziałowej Komisji Stypendialno-Socjalnej

karina.urbanska@edu.uni.lodz.pl

697 037 433

 

 

Martyna Stasiak

Członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia

martyna.stasiak@edu.uni.lodz.pl

723 916 005

 

Aleksandra Prusinowska

Koordynator Starostów

aleksandra.prusinowska@edu.uni.lodz.pl

664 319 727

 

Bartosz Mądry

Koordynator Promocji Wydziału, Wydarzeń i Social Media

bartosz.madry@edu.uni.lodz.pl

603 508 541

 • 75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
  75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
 • Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
  Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
 • Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
  Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
 • Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
  Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
 • Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
  Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
 • Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
  Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
 • 10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
  10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
 • „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
  „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
 • Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
  Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
 • Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)
  Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)