Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego (SA WSMiP UŁ) to organizacja, która zrzesza absolwentów wszystkich trybów kierunków studiów Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, a także jego obecnych i emerytowanych wykładowców. Dzięki działalności Stowarzyszenia kształtowane i zachowywane są więzi pomiędzy WSMiP UŁ, jego nauczycielami akademickimi oraz absolwentami, którzy pracując w firmach i organizacjach w Polsce i za granicą, stanowią szczególny potencjał wiedzy i kontaktów dla naszego miasta i kraju.

 

 

Kluczowym celem działalności Stowarzyszenia jest szeroko rozumiana integracja i aktywizacja środowiska absolwentów Wydziału Studiów Międzynarodowych i  Politologicznych UŁ (WSMiP). Dążymy do tego, aby w oparciu o zawiązane podczas studiów przyjaźnie i znajomości zbudować społeczność, której członkowie mogą na sobie polegać, dzielić wspólne pasje, wymieniać poglądy i czerpać z wzajemnych doświadczeń. Stowarzyszenie realizuje swoje zadania statutowe poprzez wspieranie i organizowanie licznych inicjatyw społecznych, naukowych i kulturowych.

 

WŁADZE

 

Pod koniec października 2012 roku zostały wybrane nowe władze Stowarzyszenia na kolejną, 3-letnią kadencję, w składzie:

Błażej Moder – przewodniczący,

Barbara Woźniak – w-ce przewodnicząca,

Marta Korycka – skarbnik,

 

Kinga Zel – sekretarz.

 

CZŁONKOSTWO

 

Dowiedz się więcej - statut SA WSMiP UŁ

 

 

 • 75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
  75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
 • Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
  Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
 • Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
  Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
 • Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
  Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
 • Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
  Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
 • Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
  Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
 • 10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
  10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
 • „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
  „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
 • Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
  Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
 • Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)
  Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)