Wybory 2020

Komunikat WKW WSMiP z 16.06.2020 r.

 

Wydziałowa Komisja Wyborcza WSMiP informuje, że:

1) Elektorami z ramienia Wydziału zostali

 dr hab. Paulina Matera, prof. UŁ

dr hab. Maciej Potz, prof. UŁ

dr hab. Grzegorz Bywalec, prof. UŁ

dr hab. Radosław Bania, prof. UŁ

 dr Michał Pierzgalski

 

2) Przedstawiecielami WSMiP w Senacie UŁ zostali:

 dr hab. Andrzej Dubicki, prof. UŁ

dr hab. Ryszard Machnikowski, prof. UŁ

dr hab. Grzegorz Bywalec, prof. UŁ

dr Agata Włodarska-Frykowska

 

3) Wybory do Rady Wydziału WSMiP odbędą się 24.06 w godzinach 14.00-16.00 na platformie głosuj24.

Kandydatury oraz zgody kandydatów można nadsyłać na adres przewodniczącej WKW (magdalena.reksc@uni.lodz.pl) do 21.06

Formularz zgłoszenia kandydata do Rady Wydziału WSMiP - nauczyciele akademiccy nieposiadających stopnia doktora habilitowanego

Formularz zgłoszenia kandydata do Rady Wydziału WSMiP -  pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

Pracownicy niesamodzielni wybierają ze swojego grona 12 przedstawicieli, pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi wybierają ze swojego grona 5 przedstawicieli do RW.

 

W imieniu WKW WSMiP

 

Magdalena Rekść


 

Szanowni Państwo!

Wydziałowa Komisja Wyborcza przyjęła zgłoszenia następujących kandydatów do Kolegium Elektorów UŁ oraz do Senatu UŁ

 

 I) kandydaci do kolegium Elektorów UŁ (pracownicy samodzielni) 

1) dr hab. prof. UŁ Radosław Bania

2) dr hab. prof. UŁ Paweł Bryła

3) dr hab. prof. UŁ Grzegorz Bywalec

4) dr hab. Katarzyna Dośpiał-Borysiak

5) dr hab. prof. UŁ Stanisław Kosmynka 

6) dr hab. prof. UŁ Paulina Matera

7) dr hab. prof. UŁ Maciej Potz

 

II) kandydaci do kolegium Elektorów UŁ (pracownicy niesamodzielni)

1) dr Michał Klonowski

2) dr Michał Pierzgalski

 

III) kandydaci do Senatu UŁ (pracownicy na stanowisku profesora oraz profesora uczelni)

 1) dr hab prof. UŁ Grzegorz Bywalec

2) dr hab. prof. UŁ Andrzej Dubicki

3) dr hab. prof. UŁ Ryszard Machnikowski

 

IV) kadydaci do Senatu UŁ (pozostali pracownicy)

 1) dr Agata Włodarska-Frykowska

 

WKW przypomina, iż pracownikom WSMiP przysługuje następująca ilość mandatów:

 • Kolegium Elektorów UŁ: 4 elektorów spośród pracowników samodzielnych, 1 spośród pracowników niesamodzielnych
 • Senat UŁ: 3 przedstawicieli spośród grona profesorów i profesorów uczelni oraz 1 przedstawiciel spośród pozostałych pracowników

 

W imieniu WKW WSMiP

Magdalena Rekść

 


 

Wydziałowa Komisja Wyborcza WSMiP informuje, że termin zgłaszania kandydatów do Kolegium Elektorów UŁ oraz do Senatu UŁ upływa 10 czerwca 2020 r. 

Kandydatury można skłać drogą mailową na adres przewodniczącej WKW (magdalena.reksc@uni.lodz.pl). Formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie Wydziału w zakładce Wybory.

Głosowanie dla pracowników naszego wydziału (do Kolegium Elektórów UŁ oraz do Senatu UŁ) odbędzie się 16 czerwca 2020 r. w godz. 16.00-19.00) na platformie internetowej Głosuj24.pl.

Każdy z pracowników uprawnionych do głosowania otrzyma link na pocztę służbową (imię.nazwisko@uni.lodz.pl).

Pracownicy nie posiadający takiego konta, a pragnący wziąć udział w wyborach, proszeni są o założenie takowego.

 

Tytułem uzupełnienia komunikatu WKW

1) W wyborach do Kolegium Elektorów UŁ pracownicy WSMiP wybierają:

4 elektorów spośród pracowników samodzielnych i 1 elektora spośród pracowników niesamodzielnych

 

2) W wyborach do Senatu UŁ pracownicy WSMiP wybierają:

3 przedstawicieli Wydziału z grona profesorów oraz profesorów UŁ oraz 1 przedstawiciela Wydziału spośród nauczycieli zatrudnionych na pozostałych stanowiskach

 

TERMINY GŁOSOWAŃ DO KOLEGIUM ELEKTORÓW UŁ I SENATU UŁ

wśród nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziałach (Platforma Głosuj24.pl) oraz studentów (moduł wyborów systemu USOS UŁ) 

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

 

16.06.2020 - głosowanie dla pracowników

16:00–19:00 

 

17.06.2020 - głosowanie dla studentów

14:00–17:00

Szczegółowy terminarz

 

Uchwałą numer 15 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 02 czerwca 2020 wznowiono czynności wyborcze na Uniwersytecie Łódzkim.

Formularz zgłoszenia kandydata do KE (inni nauczyciele akademiccy z wydziału)

Formularz zgłoszenia kandydata do KE (prof., prof. uczel. i dr hab.)

Formularz zgłoszenia kandydata do Senatu UŁ (prof., prof. uczel.)

Formularz zgłoszenia kandydata do Senatu UŁ (in. naucz. akad. z wydz.)

Formularz zgłoszenia kandydata do Senatu UŁ (naucz. akad. z in. jed.)

Formularz zgłoszenia kandydata do Senatu UŁ (prac. adm.)

 

Komunikat Pana Rektora Antoniego Różalskiego w sprawie służbowych skrzynek e-mail, w kontekście wyborów na UŁ

 

Skład Wydziałowej Komisji Wyborczej WSMiP:

dr hab. Magdalena Rekść (przewodnicząca)

mgr Sylwia Łagnowska - przedstawicielka doktorantów (wiceprzewodnicząca)

dr hab. Michał Słowikowski (sekretarz)

dr hab. Lucyna Chmielewska

dr hab. Agnieszka Kisztelińska-Węgrzyńska

Karina Urbańska - przedstawicielka studentów

 

 • 75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
  75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
 • Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
  Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
 • Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
  Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
 • Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
  Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
 • Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
  Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
 • Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
  Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
 • 10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
  10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
 • „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
  „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
 • Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
  Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
 • Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)
  Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)