Konferencja naukowa "Aktorzy niepaństwowi – między stabilizacją a destabilizacją relacji międzynarodowych"

6.12.2019

Serdecznie zapraszają na konferencję naukową

Aktorzy niepaństwowi – między stabilizacją a destabilizacją relacji międzynarodowych

 

Współorganizatorami konferencji są Katedra Teorii i Historii Stosunków Międzynarodowych Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego oraz Odział Łódzki Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych.

Konferencja odbędzie się na Wydziale Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Łódzkiego w dniu 6 grudnia 2019 r.

 

Współczesne stosunki międzynarodowe charakteryzuje narastająca komplikacja relacji zarówno w wymiarze przedmiotowym, jak i podmiotowym. W tym ostatnim pojawia się kwestia uczestnictwa w stosunkach międzynarodowych. Należy wskazać przy tym, że uczestnicy/aktorzy i relacje zachodzące pomiędzy nimi tworzą podmiotową strukturę systemu międzynarodowego. Zgodnie z definicją prof. Jacka Ziemowita Pietrasia „uczestnikiem stosunków międzynarodowych, dzięki stale prowadzonym działaniom transgranicznym, jest działająca świadomie i zorganizowana grupa społeczna, zdolna do wywierania wpływu na stosunki międzynarodowe”. Podstawowa, choć nie jedyna klasyfikacja uczestników stosunków międzynarodowych dzieli ich na państwowych i niepaństwowych. Chociaż państwa pozostają pierwotnymi i autonomicznymi aktorami stosunków międzynarodowych, to stopień komplikacji współczesnego systemu międzynarodowego wzrasta wraz z liczbą a przede wszystkim transgraniczną aktywnością innych aktorów stosunków międzynarodowych. Tym samym, aktorzy niepaństwowi wpływają w coraz większym stopniu na strukturę systemu międzynarodowego zarówno w wymiarze globalnym, jak i regionalnym.

Celem konferencji jest dokonanie przeglądu miejsca, roli, znaczenia i wpływu aktorów niepaństwowych na różne obszary współczesnych stosunków międzynarodowych oraz zakresu ich relacji z uczestnikami państwowymi. Konferencja będzie również dążyć do ustalenia w jakim zakresie aktorzy niepaństwowi zyskują autonomię w systemie międzynarodowym, a w jakim zakres ich działalności wynika z przestrzeni dopuszczonej lub niezagospodarowanej przez państwa. 

 

W  trakcie Konferencji proponujemy analizę następujących zagadnień tematycznych:

 1. paradyplomacja
 2. aktorzy niepaństwowi a nowe media
 3. sieci międzyregionalne
 4. sieci transnarodowe
 5. aktorzy niepaństwowi i ich rola w systemie międzynarodowym i regionalnym
 6. działania organizacji międzynarodowych w zakresie relacji z innymi organizacjami międzynarodowymi
 7. działania organizacji międzynarodowych w obszarze relacji z państwami członkowskimi i nieczłonkowskimi
 8. uczestnicy stosunków międzynarodowych w ujęciach teoretycznych
 9. koncepcja global governance a uczestnicy niepaństwowi
 10. aktorzy niepaństwowi a zagrożenia asymetryczne (m.in. terroryzm, organizacje paramilitarne, zorganizowana przestępczość transnarodowa)

 

Organizatorzy konferencji przewidują możliwość opublikowania zaakceptowanych referatów w monografii zbiorowej, która ukaże się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego – seria Stosunki międzynarodowe.

 

Komitet organizacyjny:

Prof. dr hab. Małgorzata Pietrasiak

dr hab. Paulina Matera, prof. UŁ

dr hab. Radosław Bania, prof. UŁ

dr hab. Karol Żakowski, prof. UŁ

dr hab. Tomasz Kamiński

Sekretarz Konferencji:

Dr Zbigniew Bednarek

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać:

1.      w formie elektronicznej na załączonym formularzu (termin przesyłania zgłoszeń  do15.10.2019 r.)

2.      na  adres e-mail sekretarza Konferencji - zbigniew.bednarek@uni.lodz.pl

Koszt udziału w Konferencji:

Osoby niezrzeszone 250 zł

Członkowie PTSM – 200 zł

Studenci i doktoranci – 150 zł

Studenci i doktoranci członkowie PTSM – 100 zł

Organizatorzy zapewniają uczestnikom materiały konferencyjne oraz wyżywienie.

Opłata konferencyjna powinna zostać wniesiona najpóźniej do 30.10.2019 r. na wskazane konto, po uzyskaniu od organizatorów potwierdzenia udziału w Konferencji.

 

Dane kontaktowe:

Sekretarz Konferencji – Dr Zbigniew Bednarek zbigniew.bednarek@uni.lodz.pl

 • 75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
  75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
 • Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
  Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
 • Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
  Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
 • Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
  Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
 • Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
  Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
 • Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
  Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
 • 10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
  10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
 • „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
  „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
 • Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
  Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
 • Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)
  Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)